Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

POMOČ

Default avatar

miska4

Spoštovani

Potrebujem pomoč in obrazložitev glede nekaj točk.

Če je nekdo kazensko obsojen na zaporno kazen nižjo od 2 let, vendar dobi pogojno za obdobje 5 let in v tem času mora vrniti denar ki si ga je prilastil v višini X( to je pogoj ), Ta rok še zdaleč ni potekel

Sledila je nato še civilna tožba kjer zahtevajo višji znesek, torej XY.

Zanima me ali v tem primeru znesek X , ki je bil doložen v kazenski obsodbi in doba vračila doložena v kazenski zadevi , civilna tožba ne upošteva?
Namreč prišlo je do izvršbe zneska XY.

Potemtakem se sprašujem čemu sploh pogojna obsodba z določenih rokom vračila, če civilna tožba to zanika in ne upošteva? ALi se zadevi res izključujeta? Zdi se mi čist skregano z logiko.

V tem primeru če kazenski rok vračila ne velja ali je možno da obtoženec sam zaprosi za preklic pogojne in poda vlogo za prestajanje kazni z javnokoristnimi deli glede na dejstvo da je kazen ki je bila dodeljena manj kot 2 leti zapora.

Ali v tem primeru se izvršba ustavi, če se prekliče pogojna?
Kako dokazati da določene zadeve potrebuješ za delo, če pride rubežnik ( kajti v zakonu je jasno navedeno da stvari ki so potrebne za delo ne smejo vzeti)
IN posledično ali se lahko po odsluženi kazni razglasi osebni stečaj ( čeprav kot je vidno Zidar je zaprosil za osebni stečaj četudi je bil kazensko pravnomočno obsojen ).

Hvala za odgovore

Obupani
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Gre za dva postopka, ki se vodita ločeno, zato je na podlagi 14. člena ZPP civilno sodišče vezano le na obsodilno sodbo kazenskega sodišča, glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti in zato lahko določi drugačno kazen.
Preklic pogojne obsodbe ni možen na predlog obtoženca, ampak le na podlagi treh v zakonu določenih primerih (zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti, zaradi prej storjenega kaznivega dejanja ali zaradi novega kaznivega dejanja).
Katere stvari se uporabljajo za delo izhaja iz dejavnosti s katero se ukvarja dolžnik - o tem se morate v postopku izvršbe dogovoriti s stečajnim upraviteljem.
Osebni stečaj se lahko razglasi, ni pa možen odpust obveznosti, če je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc