Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Ali obstaja možnost razdedinjenja in kakšne so lahko posledice na že dano darilo?

Default avatar

5635345

Spoštovani,

imam nekaj vprašanj glede možnosti in posledic razdedinjenja po 42. členu Zakona o dedovanju - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO317.

42. člen Zakona o dedovanju določa:
42. člen

(1) Oporočitelj lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža:

1. če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;
2. če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;
3. če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Razdedinjenje je lahko popolno ali delno.

Zdaj pa vprašanje:

Moj oče mi je izdatno pomagal pri nakupu stanovanja, tako da mi je dal velik del svojih prihrankov iz zaposlitve v tujini (bil je zaposlen v tujini, kjer so plače višje kot pri nas). Stanovanje je prepisano name - jaz sem njegov lastnik. Torej bi lahko to pomoč pri nakupu šteli kot darilo (davka na dediščino je prosto glede na to, da gre za prvi dedni red, tako da tukaj ni problema).

Imam pa vprašanje, ali lahko oče kdajkoli v času svojega življenja ali pa ob smrti ali pa drugi dedič (moj brat) zaradi razdedinjenja zahteva sredstva nazaj? Jaz bom namreč zelo težko zbral ustrezno višino sredstev.

Gre se pa za to, da obstaja možnost razdedinjenja po prvem odstavku 42. člena Zakona o dedovanju - možna moralna pregreha zoper očeta - namreč, nanj sem se večkrat razjezil, kar pa so me učili starši, da je velik greh zoper starše - da se na starše ne sme jeziti, ampak jih ubogati. Prav tako zaradi lastnih interesov nisem želel vselej ubogati očeta, ko me je kaj potreboval (jaz sem npr. med vikendom po napornem tednu želel počivati, on pa je želel, da mu pomagam na parceli, ipd.). Drugače pa imam očeta zelo, zelo rad. Ali menite, da so v navedenem primeru izpolnjeni pogoji za razdedinjenje po navedenem prvem odstavku 42. člena Zakona o dedovanju?

V primeru, da možnost razdedinjenja obstajajo, kakšne so posledice na že dano darilo? Jaz od očetovega nepremičnega in premičnega premoženja ne želim in ne rabim nič, z veseljem se odpovem dedovanju v korist brata (razen za svoje stanovanje), samo brez posledic za moje stanovanje....
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Za časa življenja lahko vaš oče prekliče darilno pogodbo le iz razloga hude nehvaležnosti obdarjenca.
V primeru razdedinjenja po 1. točki 1. odstavka 42. člena ZD, pa mora priti do hujše kršitve zakonite ali moralne dolžnosti dediča do zapustnika. Pod ti dve kategoriji spada npr. psihično ali fizično nasilje nad zapustnikom, sodna praksa pa natančneje določa, da kakšna ostra beseda znotraj prepira nikakor ne zadostuje za izpolnitev tega pogoja (enako je pri preklicu za časa življenja).
Glede na vaše navedbe za uporabo teh dveh institutov torej niso izpolnjeni pogoji.
Vašemu bratu pa v vsakem primeru pripada nujni dedni delež. Velja pravilo, da se darila vrnejo, kolikor je treba, da se dopolni nujni delež. Šteje se, da je nujni delež prikrajšan, če celotna vrednost oporočnih razpolaganj in daril presega razpoložljivi del. Ker ima oče po vaših navedbah še drugo premoženje, se bo bratov nujni dedni delež izplačal iz tistega premoženja, zato menimo, da nimate vzrokov za skrb.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc