Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, odvetnik • Petra Tušar, odvetnica

Odpadanje fasade

Default avatar
Spoštovani,
Renomiranemu izvajalcu smo pred 12 leti zaupali izdelavo fasade na domači hiši. Z njim smo sklenili pogodbo. Izvajalec je najel podizvajalca in ga tudi navedel na pogodbi. Dela so zaključili, poravnali smo plačila in tako je bilo 12 let. Garancija na fasado je bila 10 let.
Letos pa sem po naključju opazil, da so pravo plošče oz. skoraj celotna stran ene strani hiše odstopile od podlage. Strokovnjaki podjetja, ki je nosilec pogodbe so si to ogledali in ugotovili smo skupno, da je fasada odstopila praktično na treh straneh hiše.
Sami ugotavljajo, da je bila napravljena napaka v projektu in sicer DA PODIZVAJALEC NI SIDRAL pravo PLOŠČ Z VIJAKI TEMVEČ SAMO LEPIL, kar je tudi vodilo do odstopanja fasade oz. problema, ki je nastal. Obstaja možnost, da na celotni strani hiše odpade CELOTNA FASADA !

Odgovor podjetja(pisni seveda) je, da je pač potekla garancija in da bom stroške moral kriti sam.

Opozarjam pa, da se ne sklicujem na garancijo, ki je medtem potekla, temveč na PROJEKT, ki sem ga pošteno plačal, a ni bil izveden v skladu s predpisom. Torej v fasadi NI SIDRNIH VIJAKOV !!

Enostavno sem jim dejal, VZPOSTAVITE STANJE, KI BI GA ŽE TAKRAT MORALI VZPOSTAVIT !, Gre namreč za skrito napako, katero pač ni možno zaznati, potem, ko je fasada zaključena.

Ko sem se pritožil na njihov negativni odgovor, so mi ponudili varianto v kateri predlagajo, da se strošek razdeli: 1/3 nosilec pogodbe(torej podjetje) +1/3 njihov podizvajalec, 1/3 pa bi moral kriti sam (torej jaz).
Celotni znesek je predviden v vsoti 3000 EUR.
Ker se mi predlog izvedbe TOKRAT zdi sumljiv, sem povabil NEODVISNEGA strokovnjaka, ki se spozna na stroko in je napravil projekt sanacije, ki pa rezultira v višini 6500 EUR. Tej vsoti se je približal tudi drugi neodvisni ponudnik, ki sem mu dal povpraševanje za izvedbo po istem projektnem načrtu.

Sedaj se imam namen iti pogajati na sedež podjetja, ki je bilo nosilec del in predlagati, da izvedejo SANACIJO, ki bo vsaj približno sledila PROJEKTU IZVEDBE SANACIJE neodvisnega strokovnjaka in da celotne stroške krijejo sami.

Vas pa vljudno prosim, če mi lahko svetujete kaj naj v konkretnem primeru storim oz. kakšne možnosti imam na razpolago ?

V naprej hvala

l.p.
Frgazar
Default avatar
Spoštovani!

Naročnik mora pregledati izvršeno delo, brž ko je to po običajnem teku stvari mogoče in o ugotovljenih napakah nemudoma obvestiti podjemnika. Naročnik, ki je podjemnika pravočasno obvestil o napakah izvršenega dela, po enem letu od tega obvestila ne more več sodno uveljavljati svoje pravice. Bistvenega pomena je torej, da ste izvajalca takoj, ko je bilo mogoče obvestili o napaki ter, da od obvestila ni preteklo več kot eno leto (za to morate imeti dokazilo; npr. potrdilo o oddaji pošiljke na pošto, kopija e-sporočila), saj v nasprotnem primeru ne morete več sprožiti sodnega postopka.
V vašem vprašanju namigujete na to, da trenutni izvajalec fasade ne bo popravil dobro zaradi nizkega zneska, ki je naveden v predračunu. Priporočamo vam, da najprej primerjate število ur, kakovost in količino materiala na obeh predračunih in ugotovite zakaj je takšna razlika. Morda je nizka cena zgolj posledica dejstva, da vam trenutni izvajalec zaradi storjene napake npr. ne bo zaračunal delovnih ur, ki so potrebne za izvedbo projekta.
Predlagamo vam, da se na sestanku z izvajalcem poskušate dogovoriti, naj izvajalci pokrijejo stroške sanacije in jih opozorite, da boste morali drugače svojo pravico uveljavljati v pravdi. Sklicujte se na to, da je izvajalec delal v nasprotju s pravili stroke, ker je dobro vedel, da je potrebno sidrati plošče z vijaki pa jih je kljub temu samo lepil. Ker so to dejstva, ki bi morala biti vsakemu podjemniku pri opravljanju posla znana, se lahko proti izvajalcu sproži pravda za povračilo škode, ki vam je nastala zaradi projekta. Svetujemo vam, da, če je to le mogoče spor rešite sporazumno, saj bi sodni postopek trajal eno do dve leti, njegovi stroški pa bodo visoki (cca 500 EUR).

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar
Spoštovani!

Vaša vprašanja presegajo brezplačno pravno pomoč, zato vam svetujemo, da se za rešitev problema obrnete na odvetnika po lastni izbiri.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , odvetnik
Odvetnik Pavel Zajc
Petra Tušar , odvetnica
Petra Tušar