Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

zdravnik specialist preživnina

Default avatar

olimpik

Spoštovani,
prosim za nasvet. Ločena sva že 10 let, sin je danes star 15 let. V času odraščanja je višina preživnine ves čas enaka.
Zaradi hujše bolezni so mene pred leti delno invalidsko upokojili in sem 4h v penziji, 4h delam. Trenutno sem že od januarja na bolniški, po operaciji na onkološkem in zdravljenju. Stanovanje sem po razvezi kupila na kredit, ki ga v trenutnem stanju komaj plačujem. V teh letih so se moji dohodki zaradi bolezni močno zmanjšali, bivši mož je postal zravnik specialist, dohodke ima visoke. Preživnino plačuje redno, 320 eur na mesec, kar se mi zdi veliko.
Problem so moji dohodki, ki so se zmanjšali. Predlagali so mi celo polno upokojitev, ker ni možnosti izboljšanja bolezni. Ali naj vložim predlog za zvišanje preživnine, ali je to sploh realno? Z bivšim zmenit se ne moreva nič, sem poskusila pa ne gre, energije pa nimam več.
Rada bi naredila oporoko, da se v primeru smrti stanovanje proda in poplača kredit, ostanek dobi sin. Ali bi bilo možno, da bivši prevzame kredit in stanovanje ostane sinu? Življenskega zavarovanja ne morem skleniti zaradi bolezni. Sinu ne bi rada pustila dolgov, ne vem pa kaj naj naredim.
Hvala za nasvet in lep pozdrav.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca zviša z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena. Realno je torej pričakovati zvišanje preživnine, če so vaše premoženjske razmere slabše kot so bile takrat, ko je sodišče o preživnini prvič odločalo.
Dedič odgovarja za zapustnikove dolgove le do višine vrednosti podedovanega premoženja. Vaš sin torej ne more podedovati več dolgov kolikor je vredno podedovano premoženje. Ne glede na oporoko se stanovanje lahko proda, poplača kredit, preostanek pa zadrži dedič-sin.
Glede prevzema kredita nimate druge možnosti kot dogovor z bivšim možem.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

olimpik

Hvala za odgovor.
Koliko bi po vašem mnenju znašala preživnina v tem primeru?
Sin bo letos star 16 let, hodi v drugi letnik gimnazije.

Lep pozdrav!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

O tem odloča sodišče v vsakem primeru posebej, zato vam na to vprašanje ne moremo podati odgovora.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc