Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

vpogled in dedovanje

Default avatar

krasna jesen

Pozdravljeni,
Mati in oče sta bila solastnika hiše, vsak polovico. Matije umrla...po njej dedujemo oče ,brat in jaz. Kako se deduje ta polovica hiše...na tretjine ali oče deduje njeno polovico, ostalo polovico pa midva z bratom, Hišo sta zgradila skupaj v času zakona na parceli,kjer sta tudi lastnika oba,čeprav jo je mati dobila v dar od svojih staršev.

Ker že dolgo več ne živim doma , nimam vpogleda v nobene druge dokumente , od svojega brata pa tudi ne dobim nobenih informacij . Ali imam pred zapuščinsko razpravo pravico do vpogleda na sodišču ,kaj je predmet dedovanja , kdo so dediči...kje ta vpogled lahko zahtevam. Del stavbe tudi še ni vpisan v zemljiško knjigo...kako se deduje to ? Oporoke ni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Po zapustniku dedujejo njegov zakonec in potomci po enakih delih. Vsak od vas bo torej po materi dedoval 1/3 njenega dela.
Če imate opravilno številko zadeve pod katero se vodi zapuščinski postopek, potem kot dedič lahko vpogledate v spis pri sodišču, ki vodi zapuščinski postopek.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc