Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Tožba po zaprtju s.p.

Default avatar

Srecko104

Spoštovani,

Zanima me sledeče:
Imel sem s.p., ki sem ga zaprl že več kot dve leti nazaj. Sedaj živim v tujini in v Sloveniji nisem več prijavljen.
Po pošti sem prejel obvestilo iz sodišča, na ime podjetja in na naslov kjer sem v Sloveniji nazadnje živel.
Ker predvidevam,da gre za tožbo me zanima ali me lahko kdo toži glede na to, da nisem več v Sloveniji in da je podjetje že dlje časa zaprto? Kako dolgo po zaprtju podjetja še sploh odgovarjaš kot fizična oseba?
Predvidevam, da gre za zadevo izpred vec kot 4-ih let,kjer je bilo nekaj pisanja preko odvetnikov, ampak do sodišča takrat nič ni prislo...je možno da me tožijo sedaj po skoraj petih letih?

Za odgovor bi vam bil res hvaležen,
Srečko
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Za obveznosti, ki nastanejo pri opravljanju gospodarskih poslov samostojnega podjetnika, odgovarja nosilec tega podjetja, torej podjetnik kot fizična oseba z vsem svojim premoženjem. Kot fizična oseba zato odgovarjate za dolgove vašega podjetja tudi po njegovem zaprtju.
Zakon določa, da je splošni zastaralni rok pet let, če ni določeno drugače. Glede na navedeno vam na to vprašanje ne moramo natančno odgovoriti, saj je odvisno za kakšno terjatev gre.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc