Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Dediščina

Default avatar

dihalka

Pozdravljeni!
Po teti smo podedovali nekaj gotovine.Zdaj smo prejeli odločbo, plačati moramo sodno takso. Čas za plačilo takse in pritožbe je enak. Kaj se zgodi s takso, če jo plačam in se nekdo pritoži, kar seveda podaljša čas za izplačilo dediščine?
Če vsi plačamo (dedičev je več) in se nihče ne pritoži kaj je naslednji korak: ali dobimo še kaj s sodišča ali po pretečenem roku 15 dni se zglasimo na banki in prenakazujemo - dvigamo denar vsak zase? Če dvignemo gotovino ali je ta denar kje prikazan, ali banka- sodišče obvesti davčni urad ali smo to dolžni narediti sami? Ker sem brezposelna me zanima, če bom drugo leto morala plačati dohodnino (zneska bo cca 7.000 EUR)?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

V primeru pritožbe se sodna taksa za pritožbeni postopek odmeri posebej v tem postopku.
Sodišče v zapuščinskem postopku v sklepu o dedovanju določi deleže posameznega dediča. V praksi nato največkrat dedič s pravnomočnim sklepom o dedovanju izkaže svojo pravico in na banki zahteva izplačilo podedovane vsote.
Plačilo davka ni pogojeno samo z višino podedovanega premoženja, temveč tudi s tem v kateri dedni red spadate. Če spadate v prvi dedni red (zapustnikovi potomci in njegov zakonec) potem boste oproščeni plačila davka, drugače za dedovanje 7000 EUR lahko računate na plačilo v razponu od 350 EUR do 840 EUR – odvisno torej od vašega razmerja z zapustnikom.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

dihalka

Hvala za vaš odgovor.
Spadam v drugi dedni red- nečakinja. Se pravi- bližje če sem pokojnici, manjši davek je?
Ali moram prihodnje leto sama obvestiti davčni urad oz. oddati dohodnino ali pa morda obvesti že sodišče?

Lep pozdrav
Default avatar

dihalka

Sem v drugem dednem redu- nečakinja. Kdaj oz. komu pa se plača ta davek, ali mi ga avtomatsko trgajo na banki? Ker se od dediščine ne plača dohodnina mi ni treba obveščati davčnega urada za prejem dediščine?
Hvala za odgovoro in lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Če spadate v drugi dedni red potem boste plačali cca 350 EUR.
Davčni urad odmeri davek na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju. Če je predmet dedovanja nepremičnina, pošlje sodišče pravnomočni sklep o dedovanju davčnemu uradu, kjer je nepremičnina. Če zapuščina obsega samo premično premoženje ali če podedovane nepremičnine ležijo na območju več davčnih uradov, pošlje sodišče sklep o dedovanju davčnemu uradu, pri katerem je bil zapustnik vpisan v davčni register. Davčni urad sam odmeri davek na dediščino in sicer v 30 dneh po prejemu pravnomočnega sklepa o dedovanju, zato vam ni potrebno vložiti davčne napovedi.
Dohodnine se ne plačuje za dediščino.
Za več informacij se obrnite na FURS.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

mgm20

pozdravljeni, zanima me sledeče... mojemu partnerju je umrla mama in zanima me če se lahko odpove dedovanju v mojo oz. otrokovo korist
lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Dedič se lahko odpove dediščini z izjavo, ki jo poda sodišču do konca zapuščinske obravnave. Taka odpoved velja tudi za njegove potomce, razen če izrecno izjavi, da se odpoveduje samo v svojem imenu.
V primeru, da so v ozadju kakšni drugi razlogi, npr. prezadolženost dediča, pa lahko upniki odpoved dedovanju izpodbijajo, saj so z njim oškodovani.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc
cron