Forum.Over.Net

Odškodnine in zavarovalnine

odprava plačnih nesorazmerij

Default avatar

kleopatra8

Pozdravljeni!

Preden sem dobila službo za nedoločen čas, sem zamenjala 6 različnih delodajalcev, vsi so bili javna uprava (ministrstvo za kulturo, min. za šolstvo, min. za visoko šolstvo, min. za zdravje). Na koncu sem pristala v zdravstvu. Imam 10 let delovne dobe.
Trenutno službo sem nastopila novembra 2011, v prejšnji pa sem bila do jan. 2009 do nov. 2011.
Zanime me, če sem upravičena do zneska za odpravo plačnih nesorazmerij in kdo jo mora izplačati?

Hvala in lep pozdrav.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

Državni organ, samoupravna lokalna skupnost, javna agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod oziroma druga oseba javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: subjekt javnega sektorja), pri katerem je bil upravičenec v času od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 v delovnem razmerju, izda upravičencu obvestilo. Obvestilo se izda najkasneje ob izplačilu posameznega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Če subjekt javnega sektorja preneha ali je ukinjen, izda obvestilo subjekt, na katerega so bile prenesene njegove naloge in javni uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: pravni naslednik). Če pravnega naslednika ni ali pravni naslednik ni subjekt javnega sektorja, obvestilo izda ustanovitelj subjekta javnega sektorja, ki preneha ali je ukinjen.
Izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se opravi v največ dveh obrokih.

V prvem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 do dneva plačila prvega obroka.

V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila.

Zavezanec za izplačilo je izdajatelj obvestila.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.