Odškodnine in zavarovalnine

Odgovarjajo: Dorian Planinšec​, univ. dipl. pravnik

Pravica do uveljavitve premoženjskopravnega zahtevka

Default avatar

jetix

Pozdravljeni!

Dobil sem obvestilo iz okrožnega sodišča, zaradi dejanja, kjer sem bil poškodovan s strani dveh nasilnežev. Ni mi jasno, kaj pravzaprav moram v tem primeru storiti. Sliko obvestila sem dodal v priponko, vi mi pa prosim sporočite, kaj je najboljša opcija, da jo v tem primeru storim/če sploh rabim kaj storiti.

Lep pozdrav
Grega
Priponke

Zajeta slika.png
(262.19 KiB)

Default avatar

Visoka odškodnina Planinšec

Pozdravljeni.

V kolikor bi želeli uveljavljati odškodnino za nepremožnejsko škodo je potrebno pripraviti premoženjsko pravni zahtevek (opisati telesne poškodbe, strah, uničene stvari, itd.), ter specificirati z zneski in priložiti dokaze (poškodbeni list, ostalo medicinsko dokumentacijo, fotografije poškodb, itd.). To lahko predložite v spis sodišča do konca glavne obravnave. Običajno sodišče, v kazenski zadevi oškodovanca s premoženjskopravnim zahtevkom napoti na pravdo (civilni postopek), ker v kazenskem postopku običajno sodišča ne odločajo o sami višini odškodnine.

ZAKONSKE DOLOČBE - ZKP:

100. člen

(1) Premoženjskopravni zahtevek, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja, se na predlog upravičencev obravnava v kazenskem postopku, če se s tem ne bi preveč zavlekel ta postopek.

(2) Premoženjskopravni zahtevek se lahko tiče povrnitve škode, vrnitve stvari ali razveljavitve določenega pravnega posla.

101. člen

Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku lahko poda tisti, ki je upravičen uveljavljati tak zahtevek v pravdi.

102. člen

(1) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku se poda pri organu, pri katerem se vloži kazenska ovadba, ali pri sodišču, pred katerim teče postopek.

(2) Predlog se lahko poda najdalj do konca glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.

(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno označiti svoj zahtevek in predložiti dokaze.

(4) Če upravičenec ne poda predloga za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku do vložitve obtožbe, se obvesti, da ga lahko poda do konca glavne obravnave.

103. člen

(1) Upravičenci (101. člen) smejo do konca glavne obravnave umakniti predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku in ga uveljavljati v pravdi. Če umaknejo predlog, ga ne morejo več ponoviti, razen če ta zakon določa drugače.

(2) Če preide premoženjskopravni zahtevek potem, ko je podan predlog, toda pred koncem glavne obravnave, po pravilih premoženjskega prava na koga drugega, se ta povabi, da izjavi, ali vztraja pri predlogu ali ne. Če se ne odzove vabilu, čeprav je bil v redu povabljen, se šteje, da je umaknil podani predlog.

104. člen

(1) Sodišče, pred katerim teče postopek, zasliši obdolženca o dejstvih, navedenih v predlogu in razišče okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjskopravnega zahtevka.

(2) Če bi se s poizvedovanjem o premoženjskopravnem zahtevku preveč zavlekel kazenski postopek, se omeji sodišče na zbiranje tistih podatkov, ki bi jih bilo pozneje nemogoče ali zelo težko ugotoviti.

105. člen

(1) O premoženjskopravnih zahtevkih odloča sodišče.

(2) Sodišče lahko prisodi v sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega, oškodovancu premoženjskopravni zahtevek v celoti; lahko mu ga prisodi deloma in ga s presežkom napoti na pravdo. Če pa podatki kazenskega postopka ne dajejo zanesljive podlage niti za popolno niti za delno razsojo, napoti sodišče oškodovanca na pravdo s celotnim premoženjskopravnim zahtevkom.

(3) Če izda sodišče sodbo, s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali se z njo obtožba zavrne, ali če s sklepom ustavi kazenski postopek ali zavrže obtožnico, napoti oškodovanca, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja v pravdi. Če se sodišče izreče za nepristojno za kazenski postopek, napoti oškodovanca, da lahko priglasi svoj premoženjskopravni zahtevek v kazenskem postopku, ki ga bo začelo ali nadaljevalo pristojno sodišče.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete, hvala.

VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC d.o.o. - 080 26 26

Več informacij: https://www.visokaodskodninaplaninsec.s ... nska-tozba
***

Visoka Odškodnina Planinšec
http://www.visokaodskodninaplaninsec.si
T: 080 26 26
E: [email protected]

Moderatorji

Dorian Planinšec​ , univ. dipl. pravnik
Visoka odškodnina Planinšec