Med.Over.Net

Matične celice

Odgovarjajo: Milan Milošević, dr. med. spec. ortoped i traumatolog, Poliklinika Ribnjak d.o.o.

Vse o matičnih celicah, bankah matičnih celic, shranjevanju matičnih celic, regenerativni medicini in zdravljenju z matičnimi celicami. Na vaša vprašanja odgovarjata slovenski in hrvaški strokovnjak.

Milan Milošević , dr. med. spec. ortoped i traumatolog, Poliklinika Ribnjak d.o.o.

dr_Milosevic

Javna ali družinska banka

Default avatar

vprašanje1

Pozdravljeni,

Kaj pomeni, da je banka javna ali družinska?

Hvala za odgovor.
Default avatar

MarkoStrbad

Pozdrav,

Družinska banka je ustanova, ki shranjuje proti plačilu biološke vzorce, npr. popkovnično kri, matične celice iz popkovnice, kostni mozeg ... za avtologno zdravljenje, tj. za osebo čigar so celice. Te shranjene celice ob ustrezni tkivni skladnosti (HLA ujemanju med darovalcem in prejemnikom) lahko uporabijo tudi drugi družinski člani, največkrat sorojenci (od tod izraz družinska banka, pogovorno pa boste zasledili tudi privatna banka).

Javna banka je ustanova, ki shranjuje popkovnično kri in/ali kostni mozeg za alogensko zdravljenje (darovalec in prejemnik ni ista oseba). V tem primeru se darovalec zavestno odloči, da bo celice brezplačno daroval in s tem omogočil njihovo dostopnost komurkoli, ki bi jih potreboval (kjerkoli na svetu). Pri sami uporabi teh shranjenih vzorcev je potrebno zagotoviti ustrezno tkivno skladnost (HLA) med darovalcem in prejemnikom. Slovenska javna banka popkovovnične krvi (eSPOK) je vpisana tudi v svetovni register bank, ki omogočajo izmenjavo shranjenih vzorcev.

Vzorci, ki jih javna banka shrani imajo navadno tudi višje kriterije po volumnu in številu celic, tako da npr. le vsak peti (5.) vzorec darovane popkovnične krvi ustreza tem zahtevam. Kljub tej razliki, pa za obe vrsti bank veljajo enaki standardi in enake zakonodajne zahteve.

Je pa še ena pomembna razlika med obema bankama. Javna banka popkovnične krvi je danes osredotočena predvsem na posredovanje vzorcev za zdravljenje hematoloških bolezni (npr. levkemij), dočim vzorci shranjeni v družinski banki se že uporabljajo tudi pri zdravljenju drugih bolezni, v regenerativni medicini, v tkivnem inženirstvu in zdravljenju drugih stanj (npr. cerebralne paralize).

lp, Marko Strbad