Forum.Over.Net

Enostarševske družine

Biti starš v enostarševski družini pomeni biti odgovoren za vse - vzgojo, gospodinjstvo, finance. Na tem forumu boste našli odgovore na vprašanja, ki vas težijo in o katerih si ne upate govoriti.

Preživnina

Default avatar

Z007

Pozdravljeni,
Zanima me ali se vedno moram placevati prezivnino za hci,katera se je odselila pred 6 meseci.Ima skoraj leto dni starega otroka,polnoletna pa se ni(konec tega leta).Se pa ne sola in prejema svoje dohodke(otroski,starsevski,socialno),mi ji pa za ostalo pomagamo,kar se razume...
Lep pozdrav
Default avatar

Yacka

Tole je iz zakoda glede preživljanja otrok:

9. Dolžnost preživljanja
123. člen
(1) Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.
(2) Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.
(3) Otroka iz prejšnjih odstavkov, ki je sklenil zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti, so starši dolžni preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO40