Med.Over.Net

Starševstvo in vzgoja

Pravila in informacije o delovanju foruma

Default avatar

Andreja

Dragi uporabniki,
za lažje razumevanje delovanje portala in njegovo uporabo objavljam uveljavljena pravila.
Za vprašanja in komentarje smo vam na voljo na 01/520 50 50, [email protected] in 090 30 41 (ceno obračuna vaš operater).

Informacije in pravila delovanja omrežja Over.Net

Over.Net je spletno mesto, ki ponuja vsebine z visoko dodano vrednostjo za uporabnike. Spletno mesto www.over.net sestavlja pet tematskih portalov, ki se preko forumov združujejo v največjo slovensko interaktivno virtualno velemesto in spletno skupnost.
Sistem Med.Over.Net je mreža strokovnih zdravstvenih, socialnih, pravnih in pedagoških organizacij, ki za delovanje uporablja najsodobnejše oblike komunikacije. Ustanovljen je bil leta 2000 in postavlja temelje e-svetova lnega dela, e-zdravja, e-vključenosti in e-sociale.

Podatki, ki se pridobijo ob dostopu in raznih prijavah v omrežju over.net so namenjeni:
• administraciji in vodenju baze registriranih uporabnikov,
• komuniciranju in obveščanju uporabnika v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj,
• predstavitvi novosti (vendar ne pogosteje kot povprečno 2 krat na mesec, pri čemer obstaja možnost, da uporabnik storitev izklopi),
• neosebni statistični obdelavi in analizi podatkov o obiskih (število uporabnikov, najbolj obiskane vsebine, trendi rasti, časovna obdobja…).

Podatki o uporabi omrežja so varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Pravila obnašanja uporabnikov
Na forumih ima vsak pravico, da izrazi svoje mnenje, pri čemer ni dovoljeno zasmehovati in žaliti drugih uporabnikov foruma, ščuvati k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti. Nasprotujoča mnenja se izraža z argumentirano repliko in ne uporablja neprimernih izrazov.
Uredništvo vas vabi, da aktivno sodelujete pri dvigovanju kakovosti medmrežne komunikacije.

Uporaba omrežja
Uporabnik se ob registraciji zaveže, da se strinja z določbami navedenimi na tej strani in v Splošnih pogojih, neregistriran uporabnik se za spoštovanje navedenih pogojev strinja od oddaji sporočila na forumu. Uporabnik sam odgovarja za vsebino, ki jo napiše. Za napisano vsebino prevzema polno odškodninsko odgovornost, ter se zaveda možnosti pasivne legitimacije v primeru spora ali zahtev pristojnih organov.
Uporabnik je dolžan zaščititi uporabniško ime z ustrezno varnim geslom (priporočeno je vsaj šestmestno geslo s kombinacijo malih in velikih črk in številk) in ga varovati pred drugimi osebami.
Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo, zlorablja pravo blagovnih znamk, je obsceno, nesprejemljivo, krši druga pravila, zlonamerno posnema uveljavljene vzdevke drugih podob uporabnikov.
Uredništvo priporoča da vzdevek (avtor), ki ga redno uporabljate, registrirate in s tem preprečite, da ne bi prihajalo do zamenjav in drugih neprijetnosti. Uredništvo vas prosi, da pred odpiranjem nove teme uporabite iskalnik in da se pri pisanju komentarjev na objavljena sporočila držite teme.
Sodelovanje pri komunikaciji v forumu z uradnim imenom podjetja ali imenom blagovne znamke, oglaševanje sloganov, objava povezav na druge spletne strani, vse prikrite oblike oglaševanja, prodaja in komercialne raziskave v forumu so dovoljene samo pravnim osebam, ki imajo z nami podpisano pogodbo o sodelovanju.
Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov.

Ukrepi moderatorja/administratorja
Moderator/administrator skrbi za nemoteno komunikacijo in pomaga uporabnikom pri uporabi sistema.
V primeru, da tema zaide iz naslovnega sporočila, se v njej pojavijo sporočila z neprimerno vsebino ali žaljivimi pripombami, jo moderator/administrator lahko spremeni, zaklene in/ali skrije za branje.
Moderator presoja o primernosti objavljenih vsebin. Pri tem se lahko posvetuje z uredništvom.
Uporabnika, ki neprimerno ravna, ni dolžan predhodno opominjati.
Po lastni presoji si uredništvo pridržuje pravico, da ob sumu zlorab sistema ali kršitvah pravil obnašanja, posameznemu uporabniku omeji ali prekine dostop do strani.

Pritožbe in reklamacije uporabnikov
Vse pripombe na delovanje sistema, delo moderatorja, glede izbrisa tem in druga opažanja, uporabniki sporočijo na telefonsko številko 090 30 41* med delavnikom med 8. in 15. uro.

Posebno opozorilo
Podatki, ki so objavljeni na spletnih straneh, so namenjeni splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti osebnega obiska pri zdravniku ali drugem ustreznem strokovnjaku. Če menite, da potrebujete strokovno pomoč, se obrnite na osebnega zdravnika ali ustrezno ustanovo.
Prosimo, upoštevajte, da se objavljena vsebina in informacije lahko dnevno spreminjajo in postanejo zastarele. Za objavljene vsebine ne prevzemamo odgovornosti.
Sporočila na forumih so mnenje posameznika in ne nujno stališče uredništva in upravljavcev spletnih strani. Uredništvo ni v nobenem primeru odgovorno za vsebino sporočil in datotek, ki jih objavljajo uporabniki na forumu.

Avtorske pravice
Omrežje Over.Net je v lasti podjetja Siix d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij dovoljeno samo s pisno odobritvijo uredništva. Za kakršno koli uporabo vsebine s teh strani, se lahko obrnete na naš naslov ali nas pokličete.

Reproduciranje vsebine s strani je dovoljeno izključno s pisnim dovoljenjem uredništva.
Uredništvo portala Over.Net si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, pri čemer ostaneta vir in identiteta pisca skriti.
Uredništvo si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe. Pri tem uredništvo Over.Net-a ne razkriva izvora in identitete pisca.Pravilnik omrežja Over.Net

Splošna določila

1. Člen
Pravilnik Med.Over.Net-a se nanaša na vsebinsko delovanje spletnega sistemov med.over.net, styling.over.net, travel.over.net in avto.over.net. Spletni sistem vključuje:
• stalno strokovno vsebino
• povezave na sodelujoče organizacije
• moderirane in ne-moderirane forume.

2. Člen
Namen Med.Over.Net-a je pomagati ljudem.

3. Člen
Sodelovanje na Med.Over.Net-u je prostovoljno.
Določila za delo moderatorjev
4. Člen
Vsak problem, ki ga uporabnik izpostavi, je pomemben in se ga obravnava resno in strokovno.

5. Člen
Uporabniki so anonimni. Moderator je dolžan zagotoviti popolno anonimnost in jo varovati v skladu z zakonom in etičnimi načeli.

6. Člen
V ospredju delovanja je uporabnik in njegov problem.

7. Člen
Strokovnjaki in moderatorji odgovarjajo po svoji vesti, v skladu z etičnimi načeli, ki veljajo za njihovo stroko in kodeksom etičnih načel za moderatorje.

8. Člen
Moderatorji so ob odločitvi za sodelovanje seznanjeni s pravilnikom spletnega sistem Med.Over.Net.

9. Člen
Pri odgovarjanju na vprašanja uporabnikov se podajajo odprte trditve in nasveti. Upošteva se dejstvo, da uporabnik nečesa morda ni povedal in da vsak odgovor "pomaga desetim uporabnikom".

10. Člen
Strokovnjaki si prizadevajo pridobiti zaupanje uporabnikov s strokovnimi, kvalitetnimi in konkretnimi odgovori.

11. Člen
Strokovnjak z delom predstavlja dobro ime sebe kot strokovnjaka, stroke, sistema in organizacije, ki jo zastopa.
12. Člen
Pri odgovarjanju se upošteva splošna moralna načela in bonton, upoštevajoč, da »nikoli ne vemo, kdo je na drugi strani«.

13. Člen
Moderator foruma sam presodi, katero vprašanje ali komentar (ne)objavi in na katero vprašanje (ne)odgovori.
a. V kolikor je uporabnik v svojih vprašanjih in komentarjih žaljiv ter ne ravna v skladu s pravili obnašanja na spletnem sistemu Med.Over.Net, lahko to sporoči upravitelju sistema, da ukrepa v skladu s pooblastili.
b. Moderator foruma moralno odgovarja za svoje podate trditve in (ne)objavljena sporočila, pravne odgovornosti pa ga varuje izjava o ne-prevzemanju odgovornosti.
c. V primeru, da moderator prejme nasprotno mnenje na določeno mnenje, se priporoča, da ga v skladu z 9. in 12. členom, objavi skupaj s svojim mnenjem.

14. Člen
Odgovor na vprašanje mora biti hiter in čimbolj celovit, najkasneje v roku 10 dni. V primeru odsotnosti moderatorja ali trenutni nezmožnosti odgovarjanja, je potrebno na forum napisati obvestilo zadržanosti.

15. Člen
V primeru, da moderator na podlagi vprašanja oceni, da je uporabnik nevaren sam sebi ali drugim, ali pa se nahaja v ogrožajočih okoliščinah, je to dolžan sporočiti upravitelju sistema in v sodelovanju z njem ukrepati po svoji vesti ter pooblastilih.

16. Člen
Promoviranje določenega proizvoda ali storitve je nezaželeno, razen v primeru, ko uporabnik išče točno določeno informacijo.


17. Člen
Strokovni odgovori so za uporabnike brezplačni in jih financira organizacija, ki jo moderator na forumu zastopa ali kot osebni vložek, v primeru, da ne zastopa organizacije in nastopa kot posameznik.

18. Člen
Za forume, ki so komercialne narave, se najem prostora in vzdrževanja obračuna po veljavnem ceniku.

19. Člen
Moderatorji si med seboj pomagajo in svetujejo, ter si medsebojno izmenjujejo znanje in izkušnje.

20. Člen
Vsak moderator avtomatično postane tudi član zavoda Med.Over.Net in pridobi člansko izkaznico.

21. Člen
Vsak moderator, kot član ekipe spletnega portala www.med.over.net lahko v stiski uporabi načelo "nujne pomoči" in prosi za pomoč somoderatorja.

Določila za uporabnike

22. Člen
Uporabnik lahko prosto postavlja vprašanja, razen v primeru, da je forum zaprt za člane Zavoda in druge interesne skupine.

23. Člen
Pravilnik Med.Over.Net-a se smiselno usklajuje s Pravili obnašanja v omrežju www.over.net, ki določajo, da se uredništvo lahko odloči za ukrepanje v primeru, da bi uporabnik:
• uporabljal elektronsko pošto za pošiljanje verižnih pisem
• uporabljal javnih konferenčnih sistemov za komercialno oglaševanje
• uporabljal elektronsko pošto za prenos množičnih sporočil ("spamming")
• zmerjal, zasmehoval ali žalil drugih uporabnikov interneta ("flaming")
• ščuval k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti
• izvajal aktivnosti, ki lahko povzročijo pošiljanje velikih količin podatkov in privedejo do zavrnitve storitev (DDoS attack)
• izvajal aktivnosti, ki lahko privedejo do sprožitve velikega števila zahtev po vzpostavitvi povezave in s tem onemogočijo uporabo storitev drugim uporabnikom ("SYN attack")
• povzročal nemir.


Kodeks moderatorjev

Splošna določila
Osnovno vodilo celotne ekipe spletnega portala www.med.over.net in moderatorjev je "Delamo s srcem".
Med.Over.Net je že od svoje ustanovitve prostor, kjer si redni in naključni bralci izmenjujejo izkušnje, vprašajo za mnenje ter dobijo dragocen in brezplačen nasvet strokovnjaka. Že s sodelovanjem na forumih vsak obiskovalec vstopa v edinstven dialog. To je dialog med posamezniki, ki se med seboj ne poznajo (večina se tudi nikoli ne bo spoznala) in drug o drugem ne vedo nič. Vendar je vez, ki se ustvari med njimi, nekaj posebnega.

To vez vedno vodijo dobri nameni.

Med.Over.Net prostor pomoči, povezanosti, sočutja in razumevanja. Prostor, kjer čustva igrajo pomembno vlogo in kjer besede – pomoč, družina, zdravje in skupnost ‒dobijo globlji pomen, saj se med uporabniki ali med uporabniki in strokovnjaki ustvari dinamična komunikacija. Komunikacija, pri kateri vsi – čeprav mnogi skriti za nadimki – nastopajo iskreno, razgaljeno, a dobronamerno.


Manifest Med.Over.Neta

Poslušamo s srcem.
Zavedamo se, da težava, ki se marsikomu zdi majhna, drugemu lahko pomeni nepremostljivo oviro. Nekoč je neki modrec rekel, da je najpomembnejša osebnostna lastnost pogum, ker brez njega tudi drugih ni. Zato spoštujemo vsakogar, ki nam odpre svoje srce. Vemo, da je za to potrebnega veliko poguma.
Delimo s srcem.
Življenje nas uči skozi izkušnje. Šele, ko jih delimo z drugimi ali jim omogočimo, da to naredijo sami, jih obogatimo z novim spoznanjem – da niso sami. Včasih je to dovolj, včasih je to šele začetek. V vsakem primeru pa zanetimo iskro upanja.
Svetujemo s srcem.
Neomajno verjamemo, da je prvi korak pri reševanju težav njihovo pravilno prepoznavanje. Zato nočemo olepševati in dajati lažnega upanja. Želimo, da ljudje na podlagi naših nasvetov sprejmejo prave odločitve. Ne lažjih.
Delamo s srcem.
Med.Over.Net je skupnost ljudi in organizacij, ki želijo delati dobro za ljudi. 24 ur na dan, vsak dan v letu. To nam uspeva že dobrih deset let. Naša brezmejna predanost je zagotovilo, da bomo to počeli še naprej.
O tem niti ne dvomimo, saj nas vodi srce.

Splošna določila do uporabnikov

Vsak moderator spletnega portala med.over.net skuša po svojih najboljši močeh s svojim znanjem in izkušnjami pomagati uporabnikom spletnega portala www.med.over.net.

1. Člen
Moderatorjeva pomoč uporabnikom na spletnem portalu www.med.over.net je vedno:
• brezplačna,
• čimprejšnja,
• strokovna,
• edukativna,
• tolažilna.

2. člen
Vsak moderator mora vedno uporabniku zagotoviti popolno anonimnost in ne sme izdati vira (imena in priimka) osebe v kolikor to oseba sama ni želela.

3. člen
Vsak moderator je hkrati predstavnik in nosilec "dobrega imena" spletnega portala www.med.over.net.
Medsebojno moderatorsko sodelovanje

4. člen
Vsak moderator je hkrati predstavnik in nosilec "dobrega imena" spletnega portala www.over.net.

5. člen
Vsak moderator skrbi za svoj ugled in hkrati ugled spletnega portala www.med.over.net v javnosti.

6. člen
Moderatorji si med seboj pomagajo in svetujejo, ter si medsebojno izmenjujejo znanje in izkušnje.

7. člen
Vsak moderator, kot član ekipe spletnega portala www.med.over.net lahko v stiski uporabi načelo "nujne pomoči" in prosi za pomoč somoderatorja.

Uredništvo Med.Over.Net, junij 2005

****
***

Problemov ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili.
Albert Einstein


Stojim Vam ob strani.