Nepremičnine

Prostovoljni rezervni sklad - izvršba

Default avatar
Ali kdo ve, ali ima upravnik pravico dati izvršbo na položnice, kjer se vplačuje v rezervni sklad, ki po zakonu ni obvezen - torej gre za prostovoljno vplačevanje? Blok je namreč star 5 let, zato so se na zboru odločili, da bodo vplačevali.

Za tistega po zakonu vem, da je obvezen in se tudi lahko vloži izvršba v primeru neplačila.
Default avatar
Seveda, sklep je zavezujoč. Kam bi pa prišli, če bi se vsak lahko zmišljeval in pametoval.
Default avatar
Od tistega trenutka dalje, ko večina etažnih lastnikov po solastniških deležih odloči, da bo ustanovljen Rezervni sklad stavbe, ta postane obvezen za vse etažne lastnike.

Razen, če se niste odločili za prostovoljni sklad - ki z Rezervnim skladom nima nobene zveze. V prostovoljni sklad vplačuje le tisti, ki to želi.

In ja, upravnik je dolžan poskrbeti, da v imenu ostalih etažnih lastnikov zoper neplačnika vloži predlog izvršbe - lahko že takoj po potečenem roku navedenem v poslanem prvem opominu ali pozivu za vplačilo.
Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu zakona o izvršbi in zavarovanju.

Etažni lastnik - dolžnik, bo tako v najboljšem primeru na svoj dolg plačal še okoli 40,00€ sodnih stroškov in okoli 30,00€ stroškov, ki jih je s postopkom imel upravnik.
Če pa se dolžnik na izvršbo (neupravičeno) pritoži, pa bo ta znesek občutno višji.

upravnik objektov Mag dom,
Gorazd