Med.Over.Net

Za ženske v stiski

Novo v Sloveniji: Možnost namestitve gibalno oviranih uporabnic v varno hišo

Default avatar

Mateja D.

Iz društva SOS so se nam prijazno ponudili, da nam podajo informacijo o ....Informacija o programu Zatočišče (sprejem gibalno oviranih uporabnic)

Društvo SOS telefon je nevladna organizacija, ki nudi pomoč ženskam in otrokom – žrtvam nasilja. Eden od programov Društva je Zatočišče za ženske in otroke žrtve nasilja (v nadaljevanju Zatočišče), ki predstavlja možnost bivanja za ženske in otroke, ki so zaradi nasilja s strani povzročitelja ogroženi in potrebujejo umik na varno.

Seznanjamo vas, da smo v lanskem letu program Zatočišče razširili, tako da sedaj sprejemamo tudi gibalno ovirane uporabnice oz. gibalno ovirane otroke.

Nov program izvajamo v stanovanjski hiši, ki je arhitektonsko prilagojena potrebam uporabnice oziroma otroka na invalidskem vozičku (klančine, prilagojena kopalnica s pripomočki, dovolj prostora za manevriranje z vozičkom v skupnih prostorih in sobi, ustrezno parkirišče). Uporabnici pomagamo pri organizaciji dnevnega življenja ( organiziramo pomoč pri negi in oskrbi, organiziramo prevoze itd).
Program pomeni novost v delovanju varnih hiš in je pomemben korak pri zagotavljanju enakih možnosti.
Če potrebujete umik na varno ali informacije nas pokličite na SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 080 11 55.

Drustvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Jaz (Mateja Debeljak) moram samo še nekaj osebnega dodati: Da sem zelo vesela, da imamo končno tudi v Sloveniji takšno hišo. Da si ne zatiskamo več oči pred tem, da ženske na invalidskih vozičkih ne doživljajo nasilja. Čestitam Društvu SOS
Mateja Debeljak
www.vsedobro.si