Med.Over.Net

Varna hiša

Izpovedi žensk z izkušnjo nasilja in zgodbe otrok, ki so z njimi šli po tej pot. Svetovalke iz Varne hiše vam strokovno svetujejo, kako krog nasilja prekiniti in katere so mogoče poti iz njega.

seznam varnih hiš in materinskih domov

Default avatar

Vilma R.

VARNE HIŠE

DRUŠTVO SOS TEL. ZA ŽENSKE IN OTROKE-ŽRTVE NASILJA
ZATOČIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA 080 11 55

DRUŠTVO REGIONALNE VARNE HIŠE CELJE
VH CELJE 03 492 63 57
VH VELENJE 03 897 66 90
VH SLOVENJ GRADEC 02 882 94 35

DRUŠTVO ŽIVLJENJA BREZ NASILJA
VH NOVO MESTO 07 332 68 95; 031 393 614

DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM ŽRTVAM NASILJA
VARNA HIŠA GORENJSKE 051 200 083

VARNA HIŠA
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 031 736 726

VARNA HIŠA
DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA LJUTOMER 02 584 83 90

CSD MARIBOR
VH MARIBOR 02 480 11 87

CSD KRŠKO
ZAVETIŠČE PEPCIN DOM 07 492 23 25

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
VH KARITAS ZA PRIMORSKO 041 332 038
MATERINSKI DOMOVI

MD LJUBLJANA 01 283 37 45; 051 422 024

ZAVOD PELIKAN KARITAS
MD ŠKOFLJICA in VIŠNJA GORA 01 366 77 21

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
MD SOLKAN in NA CESTI 05 330 02 34; 041 331 639

JAVNI ZAVOD SOCIO
MD CELJE 03 492 10 14

CSD MARIBOR
MD MARIBOR 02 623 25 52
SORODNE ORGANIZACIJE

KRIZNI CENTER, DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA 040 260 656; 031 233 211
DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA 01 251 16 02

CENTER ZA POMOČ ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ
ZAVOD PAPILOT 01 524 12 40

ZAVOD EMMA 01 425 47 32; 080 21 33

TALITA KUM – ZAVOD ZA POMOČ
ŽENSKAM IN OSTARELIM 05 720 39 84Dec. 2006
Lep pozdrav!mag. Vilma Regovc, dipl.soc.del
Vodja Varne hiše Gorenjske

tel: 051/200 083