Med.Over.Net

Varna hiša

Izpovedi žensk z izkušnjo nasilja in zgodbe otrok, ki so z njimi šli po tej pot. Svetovalke iz Varne hiše vam strokovno svetujejo, kako krog nasilja prekiniti in katere so mogoče poti iz njega.

Dnevi boja proti nasilju nad ženskami

Default avatar

Vilma R.

V času od 25. novembra do 10. decembra potekajo Dnevi boja proti nasilju nad ženskami. V ta namen se v tem času v okviru različnih organizacij odvijajo mnoge aktivnosti:

SEZNAM AKTIVNOSTI, KI BODO POTEKALE V ČASU DNEVOV BOJA PROTI NASILJU OD 25.11.2006 DO 10.12.2006
(seznam aktivnosti je pripravila Sekcija varnih hiš, materinskih domov in sorodnih organizacij)


CSD Maribor, Varna hiša

- 30.11.2006 ob 10.00, praznovanje 10. obletnice delovanja Varne hiše Maribor, velika dvorana Narodnega doma, slavnostna govornica gospa Vlasta Nussdorfer, povabljenci strokovna javnost (centri za socialno delo, varne hiše, materinski domovi in druge sorodne organizacije, policija, zdravstvo,…), financerji na državni in lokalni ravni, donatorji, posameznice in posamezniki, ki so v času delovanja varne hiše kakorkoli sodelovali in prispevali


Društvo za nenasilno komunikacijo v Ljubljani, Varna hiša - vrtel se bo TV spot »Moški proti nasilju nad ženskami.« Dovolj sem močan, da se bom podpisal. Pa ti?
- predavanje v Cankarjevem domu »Strategije dela na področju nasilja«, 27.11. 2006 ob 13.00
- distribucija plakatov z belimi pentljami centrom za socialno delo, policiji, tožilstvu, sodiščem, srednjim šolam, dijaškim domovom, varnim hišam in materinskim domovom
- stojnica v trgovinskem centru v Mariboru, distribucija plakatov in belih pentelj


Varna hiša Karitas za primorsko - v tem času bo potekal Teden Karitasa
- imeli bodo dan odprtih vrat materinskega doma
- okrogla miza


Zavod Emma - 25.11.2006 stojnica na Prešernovem trgu (materiali tudi od drugih organizacij: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo Ključ, Ženska svetovalnica, Amnesty international, Lijana Kalčina – Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope)
- Feliks kartice
- Predstavitev aktivnosti na Dobro jutro Slovenija
- videospot


Društvo regionalne varne hiše Celje - 27.11. in 28.11. Rogaška slatina, izobraževanje na temo »Nasilje v družini«
- Stojnice v večjih trgovskih centrih
- Distribucija zloženk in plakatov
- Obvestilo medijem
- Dnevi zdravja - stojnica
Ženska svetovalnica - 24.11. akcija »Stopnice«, na Magistratu v Ljubljani, tiskovna konferenca, povezava policije in Mestne občine Ljubljana, ob tem dogodku tudi napoved akcije, simbolično dejanje


Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi - 24.11. 5 letnica obstoja


Amnesty International, Ženska svetovalnica, Emma, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja v sodelovanju z Informacijsko dokumentacijskim centrom Sveta Evrope - 22.11. ob 11.00 posvet (naslov naknadno)


Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja v sodelovanju - 30.11. bodo potekali Dnevi zdravja v Celju, stojnica, predstavitev Društva SOS telefona za ženske in otroke – žrtve nasilja in Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi
- Ob 14.00 delavnica v zdravstvenem domu v Celju
- 1.12. isto kot zgoraj, vendar brez delavnice
- Zdravstveni dom Kranj delavnica, še ni znan datum

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja - 14.11. 8. strokovni posvet zatočišč, varnih hiš in zavetišč z naslovom »Programi varnih hiš pred novimi izzivi zaradi spremenjenih potreb uporabnic in uporabnikov«, Cankarjev dom od 13.00 do 17.00 v dvorani M1


Materinski dom Ljubljana - Uporabnice se bodo udeležile humanitarnega teka, startnina bo namenjena humanitarnim organizacijam


Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiše Gorenjske, - Na forumu varnih hiš objava RTV oglasa in objava seznama varnih hiš v Sloveniji,
- Objava intervjuja z uporabnicami v Gorenjskem glasu
- Distribucija materialov varnih hiš ter sekcije CSD-jem, zdravstvenim domovom in policiji na Gorenjskem,
- 27.11. dobrodelna prireditev
- 1.12., Mercator center Kranj, kampanja "Bele pentlje"

Društvo zavetja Ljutomer, Varna hiša Pomurje - V okviru sodelovanja s pomurskimi CSD postavitev stojnic v večjih centrih in pred CSD-ji.
- 14.11. 8. strokovni posvet zatočišč, varnih hiš in zavetišč z naslovom »Programi varnih hiš pred novimi izzivi zaradi spremenjenih potreb uporabnic in uporabnikov«, Cankarjev dom od 13.00 do 17.00 v dvorani M1 (Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja),

- 22.11. ob 11.00 posvet , Amnesty International, Ženska svetovalnica, Emma, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja v sodelovanju z Informacijsko dokumentacijskim centrom Sveta Evrope,

- 24.11. akcija »Stopnice«, na Magistratu v ljubljani, tiskovna konferenca, povezava policije in MOL-a, ob tem dogodku tudi napoved akcije, simbolično dejanje (Ženska svetovalnica),

- 24.11. 5 letnica obstoja (Društvo Ključ),

- 25.11.2006 stojnica na Prešernovem trgu (materiali tudi od drugih organizacij: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo Ključ, Ženska svetovalnica, Amnesty international, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope-Lijana Kalčina) (Zavod Emma),

- 27.11. 2006 ob 13.00 (Društvo za nenasilno komunikacijo) predavanje v Cankarjevem domu »Strategije dela na področju nasilja«,

- 27.11. in 28.11. Rogaška Slatina, izobraževanje na temo »Nasilje v družini« (Društvo regionalne varne hiše Celje),

- 27.11. dobrodelna prireditev (Varna hiše Gorenjske),

- 30.11.2006 ob 10.00, praznovanje 10. obletnice delovanja Varne hiše Maribor, velika dvorana Narodnega doma, slavnostna govornica gospa Vlasta Nussdorfer, povabljenci strokovna javnost (CSD-ji, varne hiše, materinski domovi in druge sorodne organizacije, policija, zdravstvo,…), financerji na državni in lokalni ravni, donatorji, posameznice in posamezniki, ki so v času delovanja varne hiše kakorkoli sodelovali in prispevali,

- 30.11. bodo potekali Dnevi zdravja v Celju, stojnica, predstavitev Društva SOS telefona za ženske in otroke – žrtve nasilja in Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi, predvidoma tudi delavnica,

- 1.12. Dnevi zdravja v Celju, stojnica, predstavitev Društva SOS telefona za ženske in otroke – žrtve nasilja in Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi.
Lep pozdrav!mag. Vilma Regovc, dipl.soc.del
Vodja Varne hiše Gorenjske

tel: 051/200 083