Med.Over.Net

Varna hiša

Izpovedi žensk z izkušnjo nasilja in zgodbe otrok, ki so z njimi šli po tej pot. Svetovalke iz Varne hiše vam strokovno svetujejo, kako krog nasilja prekiniti in katere so mogoče poti iz njega.

KDO SMO? UPORABNIKI?

Default avatar

Varna hiša

Direktorji centrov za socialno delo iz Jesenic, Radovljice, Tržiča, Kranja in Škofje Loke so sedemnajstim gorenjskim županom in občinskim svetom osvetlili problematiko nasilja, ki ga doživljajo nekatere ženske in otroci in jih pridobila, da so za to ranljivo skupino prebivalstva kupile hišo, kamor se kot žrtve nasilja lahko umaknejo.
Ustanovitev društva in varne hiše
V avgustu 2002 je bilo ustanovljeno Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. Varna hiša Gorenjske je nevladna organizacija, ki omogoča začasno namestitev ženskam in otrokom, žrtvam nasilja.
Objekt Varna hiša Gorenjske
je last 17-ih gorenjskih občin. Hiša lahko naenkrat nudi prostor šestim ženskam in štirinajstim otrokom.
Program Varna hiša Gorenjske
je kot gorenjski regijski projekt del Nacionalnega programa socialnega varstva. Nastal je v sodelovanju 17-ih gorenjskih občin, petih gorenjskih CSD in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).
Sofinanciranje programa
Program se sofinancira iz sredstev MDDSZ, 17-ih gorenjskih občin, donatorjev in prispevkov uporabnic.


UPORABNIKI VARNE HIŠE GORENJSKE
Kdo poišče namestitev v VHG?
Namestitev v VHG poiščejo ženske in otroci, ki doživljajo bodisi psihično, fizično, spolno in/ali ekonomsko nasilje.
Pred kom ali čem bežijo žrtve nasilja?
Ženske zbežijo zaradi nasilnega vedenja (izven)zakonskih partnerjev, zaradi nasilja očetov zbežijo hčere, zaradi nasilja sinov zasvojenih od drog zbežijo matere.
V kateri starosti se ženske odločijo za odhod v varno hišo?
Starost žensk ni pomembna in odločitev, da ženska odide iz nasilnega odnosa, ni nikoli prepozna. V VHG so prebivale ženske zelo različnih starosti, in sicer od 20 do 73 let.
Kakšnega statusa so ženske, ki pridejo v Varno hišo?
Ženske so različnega statusa: so zaposlene, brezposelne, ženske na porodniškem dopustu, upokojenke, dijakinje, …