Med.Over.Net

Varna hiša

Izpovedi žensk z izkušnjo nasilja in zgodbe otrok, ki so z njimi šli po tej pot. Svetovalke iz Varne hiše vam strokovno svetujejo, kako krog nasilja prekiniti in katere so mogoče poti iz njega.

NASILJE NAD ŽENSKAMI - VPRAŠALNIK

Default avatar

Eletricity

Pozdravljene!

Pišem diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki pomoči ženskam v procesu prekinitve nasilnega odnosa. Ker moram v sklopu diplomske naloge narediti tudi raziskavo, se pri tem po pomoč obračam na vas. Zanima me, kaj je preživelim pomagalo, da so prekinile nasilni odnos, kakšno pomoč so si želele, kakšno pomoč so dobile, ... zato prosim vse, ki ste prekinile nasilni odnos, da rešite anketni vprašalnik. Vprašalnik zajema 13 vprašanj odprtega tipa in vprašanji o spolu in regiji iz katere prihajate. Vprašalnik je popolnoma anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno za namen diplomske naloge.

Povezava do vprašalnika: https://www.1ka.si/a/83968

Že v naprej se vam najlepše zahvaljujem za pomoč!