Forum: Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

Oddaja stanovanja - ali lahko...

Odgovori Nova tema
Default avatar zena od moza 7 Avg 2012 08:13

Jutro!

Vprasanje za tiste, ki se spoznate:

Moz je lastnik stanovanja, ki ga oddajava.
Ai ga lahko odda meni v najem, jaz ga pa potem dajem v podnajem?

(On je namrec v visjem davcnem razredu kot jaz in posledicno placa od najemnine visji davek kot bi ga placala jaz.)


Hvala!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar lahko 7 Avg 2012 08:15

Lahko, samo davek bi potem načeloma morala plačati oba :)

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar AnaBail 7 Avg 2012 08:38

Možno je oddajanje tudi preko firme.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar lahko 7 Avg 2012 08:39

Lahko ti sklenes pogodbo in ti pobiras najemnino in ti placuješ davek

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Topsy 7 Avg 2012 08:52

Prikaži citatlahko je napisal/a:
Lahko ti sklenes pogodbo in ti pobiras najemnino in ti placuješ davek
Če ni lastnik nepremičnine je tudi ne more oddajat.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar megaboy 7 Avg 2012 09:39

Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Topsy 7 Avg 2012 09:42

Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?
Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar megaboy 7 Avg 2012 09:54

Prikaži citatTopsy je napisal/a:
Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?
Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.

Ma ja. Stopnja davka je 25%
http://www.realiteta.si/podjetje/pogost ... a_in_najem

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar strupenjača 7 Avg 2012 09:54

Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?
Ne, odvisen je od celokupnih prihodkov najemodajalca.

Recimo da je najemnina 500 evrov, to je 6000 evrov na leto, od tega priznajo 2400 evrov norm. odhodkov, ostalo obdavčijo po stopnji, v katero padeš, lahko tudi po najvišji.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar strupenjača 7 Avg 2012 09:56

Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Prikaži citatTopsy je napisal/a:
Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?
Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.

Ma ja. Stopnja davka je 25%
http://www.realiteta.si/podjetje/pogost ... a_in_najem
Na tej isti strani piše tudi:

Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Tisti izračun je pa rahlo nenatančen, kar se tiče izrazoslovje, ker so akontacijo dohodnine skrajšali v davek oz. obdavčitev.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Topsy 7 Avg 2012 09:57

Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Prikaži citatTopsy je napisal/a:
Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Saj davek od najemnine je fiksen in nima veze z dohodnino, a ni tako?
Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.

Ma ja. Stopnja davka je 25%
http://www.realiteta.si/podjetje/pogost ... a_in_najem
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar strupenjača 7 Avg 2012 09:59

Uh, zdaj vidim neko enkratno letno dohodnino ... Ne vem, če bo tole čisto točno, tukaj imaš pojasnilo dursa, pa si preberi:Dohodek iz premoženja - dohodek iz oddajanja premoženja v najem
Opredelitev in obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem sta pri izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 34. člena ZDoh-1 obravnavani v poglavju III.4. Po določbi 65. člena ZDoh-1 je to dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin (v nadaljnjem besedilu: premoženja) v najem.
Za oddajanje premoženja v najem veljajo: 1. vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku neko premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu mora zato plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo; 2. drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, čigar premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe premoženja nekdo drug, prejme ustrezno nadomestilo, če ni z ZDoh-1 drugače določeno.
Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčujejo najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, ki vključujejo zlasti:
obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik;
premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke, ki ne pomenijo dohodka iz 1. točke tega odstavka.
Po določbi 66. člena ZDoh-1 so predvidene oprostitve. Dohodnina se ne plačuje od:
dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem,
materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča,
dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 10.000 tolarjev.
Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje najemodajalec. Davčna osnova se ne zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča. Kadar zavezanec, ki dosega dohodek z oddajanjem premoženja v najem, ne uveljavlja stroškov po prejšnjem odstavku, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 20 % od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.
Davčna osnova od dohodka, ki ga najemnik doseže z oddajanjem premoženja v podnajem, je dohodek, dosežen na podlagi podnajema, zmanjšan za najemnino in drugo nadomestilo, ki ga navedeni najemnik plačuje za najem tega premoženja.
Davčna osnova se pri vzajemnem oddajanju premoženja v najem določi za vsako stran posebej, in to glede na primerljivo tržno ceno najemnine od premoženja, ki ga fizična oseba odda v najem, upoštevaje stroške po prvem in drugem odstavku tega člena.
Po določbi prvega odstavka 124. člena ZDoh-1 se akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja premičnin in nepremičnin v najem izračuna in plača v višini 25 % od davčne osnove.
Akontacijo dohodnine od dohodkov iz premoženja izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom dohodka iz premoženja. Če dohodek iz premoženja (dohodek iz oddajanja premoženja v najem) izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz premoženja ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz premoženja mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz premoženja pri pristojnem davčnem organu. Obrazec napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/04, z dne 3. 12. 2004.
Davčni zavezanec, ki prejema dohodek iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar strupenjača 7 Avg 2012 10:00

Prikaži citatTopsy je napisal/a:
Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Prikaži citatTopsy je napisal/a:

Ja pa ja. Samo v sanjah ali pa morda kje drugje. V Sloveniji je prav lepo obdavcen in gre v dohodnino. Prizna se 40% normirane stroske, to je pa tudi vse.

Ma ja. Stopnja davka je 25%
http://www.realiteta.si/podjetje/pogost ... a_in_najem
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!
Ej, tam piše tudi, da se lastnik lahko odloči za enkratno pavšalno obdavčitev, ampak mislim, da je pa to napačna razlaga ...

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Topsy 7 Avg 2012 10:02

Prikaži citatstrupenjača je napisal/a:
Prikaži citatTopsy je napisal/a:
Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!
Ej, tam piše tudi, da se lastnik lahko odloči za enkratno pavšalno obdavčitev, ampak mislim, da je pa to napačna razlaga ...
Lahko, vendar je to vse še vedno samo akontacija, ki se potem poracuna pri dohodnini

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar strupenjača 7 Avg 2012 10:06

Prikaži citatTopsy je napisal/a:
Prikaži citatstrupenjača je napisal/a:
Prikaži citatTopsy je napisal/a:
Vsak zna iskat z iskalnikom, ampak potem je treba se prebrat, kaj tam pise. Bom citirala

Davek pri oddaji stanovanja se plačuje letno, v okviru dohodnine, zavezanec za plačilo pa je najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Pri tem je davčna osnova mesečna ali letna najemnina, ki se pri opremljenih stanovanjih zmanjša za 40 % zaradi uveljavitve normiranih stroškov. Od te osnove se potem obračunava in plačuje ali akontacija dohodnine, ali enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Napoved za odmero akontacije dohodnine je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za minulo leto, na podlagi česar pristojni davčni organ v 30 dneh od dneva vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Letni znesek prejete najemnine pa davčni zavezanec vključi tudi v napoved dohodnine do 31. marca.

Konec citata

Povdarek je na akontacija. Ki se potem poracuna pri dohodnini!!!!!
Ej, tam piše tudi, da se lastnik lahko odloči za enkratno pavšalno obdavčitev, ampak mislim, da je pa to napačna razlaga ...
Lahko, vendar je to vse še vedno samo akontacija, ki se potem poracuna pri dohodnini
Jaz si ta stavek ne razlagam tako:

enkratna letna dohodnina v višini 25 %, odvisno ali se je najemodajalec odločil za plačevanje akontacije, ali za plačevanje dohodnine v enem znesku v skladu z ZDoh-1.

Ampak itak je treba gledat zakone, ne izvlečkov na straneh nepremičninskih agencij.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Joj no!!! 7 Avg 2012 11:10

Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj ****** vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar megaboy 7 Avg 2012 11:23

Prikaži citatJoj no!!! je napisal/a:
Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj ****** vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!

Da je akontacija eno, davek pa drugo nam je jasno.
Nismo pa še razčistili, ali se najmnina (zmanjšana za normirane stroške) prišteje k rednim dohodkom, oziroma ali se davek od najemnine računa posebej, tako kot se posebej računa davek od obresti na depozite.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Topsy 7 Avg 2012 11:27

Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Prikaži citatJoj no!!! je napisal/a:
Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj ****** vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!

Da je akontacija eno, davek pa drugo nam je jasno.
Nismo pa še razčistili, ali se najmnina (zmanjšana za normirane stroške) prišteje k rednim dohodkom, oziroma ali se davek od najemnine računa posebej, tako kot se posebej računa davek od obresti na depozite.
Med letom se obracuna 25% akontacija s 40% normiranimi stroski. Potem pa se to poračuna pri dohodnini.

Najprej oddaš samo prijavo januarja, kjer ti odredijo 25%, potem pa poračunajo pri dohodini. Če oddaješ pravni osebi, oni mesecno odvedejo teh 25% davka.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar strupenjača 7 Avg 2012 11:34

Prikaži citatmegaboy je napisal/a:
Prikaži citatJoj no!!! je napisal/a:
Kok ste eni fukjeni v te vaše glave! Debili brez primere. Saj od plače se tudi plača akontacija pa to ne pomeni, da je davek 20, 25%! Ste butasti, ko hlod! Pri najemnini je 25% akontacije, davek se pa potem obračuna na koncu in tisti z vsaj povprečno plačo (nad1000€) potem skor zagotov plačajo 41% davka od najemnine (zmanjšane za normirane stroške) morajo zato dohodnino doplačati. Kaj ****** vam tu ni jasno? Ne zastopim kok ste lahk ene tko zaostale in intelektualno nerazvite, da lapate, da je davek 25%? Enostavno ne zastopim! To je akontacija debilke!!!!

Da je akontacija eno, davek pa drugo nam je jasno.
Nismo pa še razčistili, ali se najmnina (zmanjšana za normirane stroške) prišteje k rednim dohodkom, oziroma ali se davek od najemnine računa posebej, tako kot se posebej računa davek od obresti na depozite.
Na tisti strani, ki si jo prilepil, so si zakon razložili po svoje (napačno). Do 15. jan. najkasneje prijaviš najemnino, durs ti pošlje, da plačaj akontacijo, nato pa ti dejanski davek obračuna v dohodninskem obrazcu.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar annelaure 7 Avg 2012 12:22

Ojojoj. Najprej, sedaj velja ZDoh-2:)

Ja, najemnina je dohodek, ki gre v letno davčno osnovo. Se pa odmeri akontacija v višini 25 % od davčne osnove, ki je, kot že omenjeno, najemnina minus 40 % normiranih stroškov - torej 60% najemnine. Potem oddaš napoved za AKONTACIJO dohodnine, nato plačaš akontacijo, potem ti pa na letni ravni upoštevajo vse dohodke, ki gredo v letno davčno osnovo, in olajšave, in plačano akontacijo, in pridemo do poračuna - vračila oziroma doplačila dohodnine.

Megaboy - obresti na depozite, kapitalski dobički (tudi od prodaje nepremičnin) so cedularni davki in ločeni od siceršnje dohodnine. Najemnina pa gre v letno osnovo in je obdavčena lahko tudi z 41% (lahko pa tudi s 16%), odvisno od siceršnjih dohodkov zavezanca.

ŽENA - ja če bo mož tebi oddajal, bo seveda on dolžan prijaviti prejeto najemnino v davčno napoved. Če naredita tebi ful nizko najemnino in potem ti ful visoko, se pa zna zgoditi, da bo DURSu hitro jasno, kam pes taco moli.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Na vrh