Forum: Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

Vračanje varstvenega dodatka

Odgovori Nova tema
Default avatar anita 1 9 Jan 2011 17:03

Mislim, da bi bilo potrebno razjasniti te zadeve, ki ljudi tarejo.
Ali se varstveni dodatek po novem vrača ali se ne vrača?
Naj odgovorijo socialni delavci ali drugi, ki se na to spoznajo, da bodo ljudje vedeli pri čem so. Ali se v naši državi vrača še kaj drugega??
Prosim za resne odgovore.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar O seveda 9 Jan 2011 17:43

Seveda. Preberi zakon.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Avatar WildWind 9 Jan 2011 18:35

zakon je tukaj...v veljavo stopi s 1.6.2011


glede varstvenega dodatka pa je napisano tole:
III. VARSTVENI DODATEK

49. člen

(upravičenec)

(1) Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo pravico do varstvenega dodatka osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 let ženske oziroma od 65 let moški in:

1. so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravičene ali

2. katerih lastni dohodek oziroma lastni dohodek družine, ugotovljen na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu, presega višino njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine, ugotovljenega na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu, in zaradi tega niso upravičene do denarne socialne pomoči, ne presega pa višine njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov, določenega na način iz 50. člena tega zakona.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico do varstvenega dodatka, če ga ne prejemajo po drugih predpisih in če izpolnjujejo ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči po tem zakonu.

50. člen

(merila za določitev višine minimalnega dohodka za varstveni dodatek)

(1) Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana za ugotavljanje upravičenosti do varstvenega dodatka se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona določi na enak način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu.

(2) Osebi iz prejšnjega člena, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali starejša od 63 let ženska oziroma 65 let moški in pri kateri ni podan krivdni razlog iz 28. člena tega zakona, se višina minimalnega dohodka, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona poveča za:

1. 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za samsko osebo,

– za edino odraslo osebo v družini in

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in mu pripada nižji minimalni dohodek;

2. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in mu pripada višji minimalni dohodek ali ima status aktivne osebe.

51. člen

(način določitve višine varstvenega dodatka)

(1) Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in nima lastnega dohodka, se določi v višini 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka.

(2) Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in ima lastni dohodek, se določi v višini razlike med minimalnim dohodkom za varstveni dodatek, ki pripada tej osebi, in njenim lastnim dohodkom.

(3) Višina varstvenega dodatka za osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in se nahaja v družini, se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov za varstveni dodatek, ki pripadajo posameznim družinskim članom družine, in lastnim dohodkom družine.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se višina varstvenega dodatka za upravičence do denarne socialne pomoči oziroma za osebe, ki bi do denarne socialne pomoči lahko bile upravičene ter izpolnjujejo pogoje iz 49. člena tega zakona, določi v višini:

1. 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za samsko osebo,

– za edino odraslo osebo v družini in

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in mu pripada nižji minimalni dohodek;

2. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka:

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in mu pripada višji minimalni dohodek ali ima status aktivne osebe.

52. člen

(smiselna uporaba določb, ki veljajo za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči)

(1) Pri presoji upravičenosti do varstvenega dodatka se v zvezi z ugotavljanjem družine oziroma družinskih članov, lastnega dohodka, upoštevanjem premoženja in prihrankov, dodeljevanjem, izplačevanjem in povečanjem varstvenega dodatka za dodatek za pomoč in postrežbo, spremembo okoliščin, uskladitvijo višine dodeljenega varstvenega dodatka, zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je upravičenec do varstvenega dodatka, v korist Republike Slovenije, pristojnostjo organa, ugotavljanjem razlogov za nedodelitev oziroma neupravičenost ter neupravičenim prejetjem varstvenega dodatka, smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po tem zakonu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri presoji ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka samske osebe ali družine ne upoštevajo prihranki v višini treh minimalnih dohodkov, ki pripada upravičencu, oziroma seštevka minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, ugotovljen na način iz 26. člena tega zakona.

53. člen

(prepoved odtujitve in obremenitve)

Če je upravičenec do varstvenega dodatka lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do varstvenega dodatka prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije.

54. člen

(ugotavljanje trajne nezmožnosti za delo in trajne nezaposljivosti)

Trajno nezmožnost za delo v postopku ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trajno nezaposljivost pa ugotavlja rehabilitacijska komisija oziroma izvajalec zaposlitvene rehabilitacije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drug ustrezen organ, po predpisih, ki urejajo status invalidov.

WildWind
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ability is what you're capable of doing.
Motivation determines what you do.
Attitude determines how well you do it.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Avatar WildWind 9 Jan 2011 18:37

pa še link do zakona:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3350

WildWind
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ability is what you're capable of doing.
Motivation determines what you do.
Attitude determines how well you do it.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar a je to 9 Jan 2011 21:17

A je to tudi povedano prejemnikom varstvenega dodatka?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar Barca 9 Jan 2011 22:24

Zakon o dedovanju http://www.pravniki.info/predpisi/Zakon_o_dedovanju.doc velja od 1977 in tole ni novo.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar saj 10 Jan 2011 11:33

Glede na to, da so se plačevali prispevki za socialno zavarovanje- je to kot nake vrste zavarovalna polica. In v primeru "škode" plača "zavarovalnica". Po moje bi morala delovati ta logika! Ali kdo ve kaj več?

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar 022 27 Maj 2011 08:56

lastnega premoženja z partnerjem nimava.kdo bo plačnik oz.ali bodo morali otroci vrniti varstveni dodatek ,ki mi zaradi nizke pokojnine pripada.??Če je temu tako,potem je bolje ,da se mu odpovem in životarim z 320e na mesec,kar pa je komaj za najemnino stanovanja.mi lahko prosim kdo pove ,kako bo z novim zakonom to urejeno.hvala in lep pozdrav.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Stran 1 od 1
Na vrh