Forum: Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

Slovenska zastava-kako je pravilno razobešena

Odgovori Nova tema
Default avatar zastava 4 Okt 2005 11:31

Oj,

prosim za pomoč. Zanima me, če je določeno, kako mora biti razobešena slov.zastava, torej pod katerim kotom itd.

Hvala za vaše odgovore.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar °Lola 4 Okt 2005 11:46

1) ZGZH natančno določa v členih 12., 13. in 14., kdaj oziroma na kakšnih objektih je zastava Republike Slovenije stalno izobešena. Takšen objekt je poslopje sedeža predsednika republike, državnega zbora, državnega sveta in vlade, na mejnem prehodu, poslopje predstavništva Republike Slovenije, ladja in plovilo ter posebno prevozno sredstvo v skladu s predpisi. Zakon ureja tudi dogodke in razloge, ob katerih se zastava Republike Slovenije praviloma izobesi, to je ob praznikih, uradnih prihodih in uradnih odhodih najvišjih tujih funkcionarjev ter na dan žalovanja itd.

Zastava Republike Slovenije je poleg tega še lahko izobešena ob različnih pomembnih dogodkih, prireditvah, slavjih, srečanjih, javnih shodih, ostalih praznikih ter v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju z ZGZH oziroma se z uporabo ne krni ugled Republike Slovenije ali je v nasprotju z javnim redom.

Zastava Republike Slovenije in slovenska narodna zastava se morata vedno odstraniti, ko mine razlog, zaradi katerega je ali sta izobešeni. Izjemo predstavljajo le objekti oziroma poslopja ter plovila in prevozna sredstva, na katerih je dovoljeno stalno izobešanje zastave Republike Slovenije.

Zastava Republike Slovenije je lahko stalno izobešena za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalnih skupnosti. V to skupino sodijo sedeži ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb, upravnih enot, Ustavnega sodišča RS, Računskega sodišča RS, Varuha človekovih pravic, pravosodnih organov kot so sodišča, državna tožilstva, državno pravobranilstvo, organi za odločanje o prekrških in občine. Za označevanje teh objektov se poleg zastave Republike Slovenije ne izobeša še slovenska narodna zastava.

Slovenska narodna zastava se ne more izobešati ob zastavi Republike Sloveniji ob uradnih odhodih ali prihodih tujih funkcionarjev in tudi ne ob različnih srečanjih, shodih ter manifestacijah, na katerih se Republika Slovenija predstavlja.


2) Zastava Republike Slovenije in slovenska narodna zastava se smeta uporabljati oziroma izobešati v obliki in z vsebino ter na način, določen z Ustavo Republike Slovenije in ZGZH.

Zastava Republike Slovenije ali slovenska narodna zastava se ne smeta uporabljati poškodovani ali po zunanjosti neprimerni. Uporabljati se tudi ne smeta v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Republike Slovenije.

Še zlasti bi opozorili, da je nepravilne in neprimerne zastave potrebno zamenjati ali umakniti z drogov, zgradb in drugih objektov ter prostorov. Nepravilne oziroma neprimerne so zastave, ki so zamazane, natrgane, pretrgane, ožgane, izgubile barve oziroma so obrabljene itd., zaradi česar nimajo več prvotnih standardnih barv ali oblike v skladu z ZGZH in Ustavo Republike Slovenije.


3) Zastava se dviga in spušča, izobeša in snema oziroma prenaša ob uradnih priložnostih z običajno počastitvijo, v skladu z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju zastave.


4) Pravila za izobešanje

a) Izobešanje zastave ob drugi zastavi oziroma več zastav

Zastava Republike Slovenije se izobeša poleg kakšne druge zastave tako, da je gledano od spredaj, vedno izobešena na levi strani. Izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije postavljen pred drogovi teh zastav.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije v sredini.

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Republike Slovenije:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prve mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.

b) Način izobešanja zastave

V primerih, ko je zastava izobešena na navpičnem, poševnem ali vodoravnem drogu (slika 1 priloge), morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu ob drogu. Zastava se v skladu s tem pravilom izobesi na način, ki je predstavljen na sliki 1 in 2 priloge.

Kadar je zastava izobešena navpično na drogu (slika 3 priloge), položena ali se jo nosi v vodoravni legi, mora biti, gledano od spredaj, bela barva na levi strani in grb v levem zgornjem delu zastave.


5) Navodilo za izobešanje zastave Evropske unije in še nekatera druga pravila v zvezi z izobešanjem zastav ima v pripravi Protokol Vlade Republike Slovenije, ki vam ga bo v prihodnjih dneh posredoval.


6) V skladu in na podlagi pričujočega navodila, ZGZH in Ustave Republike Slovenije vas naprošamo in pozivamo, da pravilno in urejeno izobešate zastave Republike Slovenije in slovenske narodne zastave ter eventualno zamenjate vse neprimerne, obrabljene oziroma poškodovane zastave tako, da bo tudi navzven zaznavna urejena in celostna podoba Republike Slovenije v prihodnjih mesecih letošnjega leta ter v bodoče.

Letošnje leto pomeni na nek način začetek novega obdobja z vključitvijo v integraciji NATO in Evropsko unijo, zaradi česar je vse bolj primerno in potrebno izboljšati podobo in odnos do državnih simbolov Republike Slovenije oziroma zastave, grba in himne. Na njihov pomen in vsebino nas vse bolj opozarjajo prebivalke in prebivalci, državljanke in državljani Slovenije ter sredstva javnega obveščanja.

Za učinkovito in vestno spoštovanje Ustave Republike Slovenije in ZGZH ter vaš prispevek k zunanji podobi države se vam vnaprej zahvaljujemo.


Z odličnim spoštovanjem.


dr. Rado Bohinc
M I N I S T E R

Lola
--------------------------------------------------------------------------

Ne more biti učitelj, kdor ne zna biti učenec /B. G. Morales/

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar zastava 4 Okt 2005 13:59

Lola, najlepše se ti zahvaljujem za odgovor.

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Stran 1 od 1
Na vrh