Zasvojenost in pomoč

Odgovarjajo: Andreja Verovšek, univ. dipl. soc. del, mag. poslovnih znanosti • Daniela Fiket, dr. med. specialistka psihiatrije in psihoterapevtka • Peter Topić, univ. dipl. soc. del., psihoterapevt • Pia Hren, dipl. biopsihologinja

Kam po pomoč v primeru težav z alkoholom

Default avatar

Andreja

Pomoč otrokom, mladostnikom in staršem
Svetovalni centri za otroke in mladostnike pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem v primeru učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Pomoč otrokom, mladostnikom in staršem. Svetovalni centri za otroke in mladostnike pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem v primeru učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
Gotska 18, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 583 75 35
http://www.scoms-lj.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Lavričeva 5, 2000 Maribor
tel.: 02 234 97 00,
http://www.svet-center-mb.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper
Cankarjeva 33, 6000 Koper
tel.:05 6273 555
http://88.200.119.31/

To sem jaz
Je spletna stran, namenjena mladostnikom za različna vprašanja o spolnosti, zdravi prehrani,telesni teži, samopodobi, zaljubljenosti, težavah z alkoholom in drogami. Najdete jo na spletnem naslovu http://www.tosemjaz.net/

Mladinsko informacijski center (MIC)
MIC nudi informiranje, izobraževanje, svetovanje in pomoč, prostovoljno delo in druženje in zabavo za mlade. Več informacij najdete na http://www.mic.si/

Center za pomoč mladim
Društvo Center za pomoč mladim združuje strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih. Več o tem na http://www.cpm-drustvo.si/

Mladinsko Informativno Svetovalno Središče Slovenije (MISSS)
MISSS informira, svetuje, izvaja programe za mlade in povezuje informativno svetovalne centre za mlade. http://www.misss.org/

Telefoni za pomoč v stiski

Klic v duševni stiski
tel.: 01 520 99 00 med 19. in 7. uro zjutraj

Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik
tel.: 116 123 24h / dan, klici so brezplačni

Tvoj telefon
tel.: 05 720 17 20 med 8. in 20. uro

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja
tel.: 080 11 55 delovnik med 12. in 22. uro, klici so brezplačni

TOM, telefon otrok in mladostnikov
tel.: 080 12 34 med 12. in 22. uro, klici so brezplačni

Telefon mladi mladim
tel.: 01 510 16 75, 01 510 16 70, 041 367 374 delovnik med 8. in 17. uro

Centri za socialno delo
Prva socialna pomoč je socialnovarstvena storitev, ki jo izvajajo Centri za socialno delo v primerih,ko se posameznik prostovoljno obrne po pomoč na lokalni oz. krajevno pristojni CSD in sicer: prvikrat zaradi težave ali stiske (zaradi težav s škodljivo rabo alkohola, težav v družini zaradi alkohola, ipd.) ali kasneje z novo stisko, ki je še nikoli prej ni urejal na CSD.
Posameznik ima možnost v pogovoru predstaviti svojo življenjsko situacijo, pojasniti okoliščine, ki sovplivale na njegovo stisko, izraziti svoja pričakovanja od CSD, strokovni / na delavec / ka pa mu bo nakazal možne rešitve ter mu tudi predstavil druge oblike pomoči, ki jih ponuja CSD (svetovanje, urejanje,vodenje, svetovanje družini, …), druge javne in zasebne institucije, društva in nevladne organizacije.V kolikor posameznik želi ostati anonimen, mu je to s strani CSD tudi zagotovljeno. Storitev prve socialne pomoči je brezplačna.

Psihiatrične bolnišnice
Psihiatrične bolnice – oddelki za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Proces zdravljenja odvisnosti se seveda med posameznimi ustanovami nekoliko razlikuje. A vendar je za zdravljenja odvisnosti potrebno čim bolj motivirati osebo odvisno od alkohola za čim večjo osebno odgovornost za zdravje in sprejemanje takšnih življenjskih odločitev, ki bodo omogočale uspešno zdravljenje odvisnosti (Čebašek – Travnik, Židanik, 2003).
Proces zdravljenja se spreminja, vse več ljudi se odloča za ambulantno zdravljenje odvisnosti, a nekateri kljub vsemu potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Prednost ambulantne obravnave je v tem, da je posameznik vključen v delovno in domače okolje (Židanik, 2003). Zato svetujemo, da se vsak posameznik obrne po pomoč k strokovnjaku, ki bo ocenil kakšna oblika zdravljenja je zanj najprimernejša in mu bo predstavil celotno mrežo pomoči, ki mu je na voljo.

Naslovi:
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Alkohološka ambulanta
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
tel.: 04 533 5213

Psihiatrična bolnišnica Ormož
Oddelek za bolezni odvisnosti
Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
tel.: 02 7415 146

Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
tel.: 03 780 01 00

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Dispanzer za zdravljenje alkoholizma in drugih odvisnosti
Sodna ulica 13, Maribor
tel.: 02 2517 572

Splošna bolnica Maribor, Oddelek za psihiatrijo
Oddelek za zdravljenje alkoholizma in psihoterapijo
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor
tel.: 02 6181 141

Psihiatrična bolnišnica Idrija
Oddelek za zdravljenje odvisnosti
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
tel.: 05 373 44 17

Psihiatrična klinika Ljubljana
Klinični oddelek za mentalno zdravje
Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola in podobnih motenj
Poljanski nasip 58,1000 Ljubljana
tel.:01 300 34 50

Psihiatrična klinika Ljubljana
Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
Zaloška 29,1000 Ljubljana
tel.:01 587 49 00

Zasebna psihiatrična ambulanta in ambulanta za odvisne od alkohola
Jožef Kociper, dr. med, specialist psihiater
Gubčeva 22, Radenci
tel.:02 566 97 42

Zdravstveni dom Velenje
Dispanzer za mentalno higieno
Vodnikova cesta 1, Velenje
tel.:03 58 99 546


Društva, ustanove, klubi - po regijah

LJUBLJANA IN OKOLICA

Društva, nevladne organizacije, klubi, skupine ponujajo možnost nadaljevanja zdravljenja in rehabilitacije odvisnih ljudi in njihovih pomembnih bližnjih. Terapevtsko delo v skupini usmerjajo strokovnjaki. Posameznik je v skupino vključen z namenom krepitve zdravega življenjskega sloga,vztrajanja v abstinenci ter rehabilitaciji na vseh pomembnejših področjih svojega življenja, še posebej v medosebnih odnosih. V skupini posameznik spremlja svoje vedenje, brez občutkov krivde ustvarja skladne odnose z drugimi.

LJUBLJANA
Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola
Poljanski nasip 58, Ljubljana
tel.: 01 300 34 60

Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije
Letališka c. 33, Ljubljana
http://zszos.ordinacija.net

Društvo - Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, Ljubljana
tel.: 01 89 77 023, 041 732 381, 031341-784
http://www.zarekupanja.net

Združenje DrogArt
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
tel: 041 772-887, 01 439 72 70
[email protected]
http://www.drogart.org
http://www.izberisam.org
http://www.kokain.si
http://www.aftertaxi.si

Pogovorno združenje Človeška toplina
Dunajska 156, p.p. 89, Ljubljana
tel.: 041 448 611
http://www.cloveska-toplina.com/

Železniški zdravstveni dom
Celovška c. 4, Ljubljana
tel.: 01 291 23 87

CSD Vič Rudnik
Tržaška c. 2,Ljubljana

Društvo Abstinent
tel.: 01 200 21 40

Anonomni alkoholiki Slovenije
p.p. 3512, Ljubljana
tel.: 01 43 38 225

Inštitut Antona Trstenjaka
Resljeva 11, Ljubljana
tel: 01 438 68 00

Društvo zdravljenih alkoholikov Ljubljana Bežigrad
Podmilščakova 20, Ljubljana
tel.: 01 78180 50

AL-ANON za samopomoč družinam alkoholikov
Jože Ramovš
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
041 590 789, 01 251 30 00
http://www.al-anon-drustvo.si

Center za zakonsko in družinsko terapijo Upanje
Slovenska cesta 55, Ljubljana
051 733 572, 051 850 050
http://upanje.net/

KAMNIK
ZD dr. Julija Polca
Novi trg 26, Kamnik
tel.: 01 831 86 19

DOMŽALE
ZD Domžale
Mestni trg 2, Domžale
tel.: 01 724 51 20

LITIJA
Društvo - Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, Ljubljana
tel.: 01 89 77 023, 041 732 381, 031 341 784
Dejavnosti: nudenje individualne in skupinske psihosocialne pomoči v primeru odvisnostiod alkohola in drugih psihoaktivnih snovi
http://www.zarekupanja.net

NOTRANJSKA IN PRIMORSKA

AJDOVČINA
ZD AJDOVŠČINA
Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 369 30 00

PLUTON AJDOVŠČINA
Gregorčičeva ulica 20, Ajdovščina
tel.: 051 633 433

CERKNICA
DZA Cerknica
tel.: 041 354 322

CERKNO
KZA Cerkno
tel.: 01 373 44 00

IDRIJA
KZA Idrija
Pot sv. Antona 49, Idrija
tel.: 05 373 44 00

ILIRSKA BISTRICA
DZA Ilirska Bistrica
Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica
tel.: 051 437 400

KOPER
KZA Koper
p.p. 395, Koper
tel.: 051 314 133

Društvo Viharnik Koper
Dolinska 58, Kopertel: 05 625 09 00

LOGATEC
KZA Logatec
tel.: 01 373 44 00

NOVA GORICA
Društvo za zdravo življenje Nova Gorica
Rejčeva ulica 4, Nova Gorica
tel.: 05 338 32 63

POSTOJNA
DZA Postojna
Prečna ulica 2, Postojna
tel.: 041 879 098

TOLMIN
KZA Tolmin
Prešernova ulica 6a, Tolmin
tel.: 05 388 11 20

VRHNIKA
DZA Vrhnika
Cankarjev trg 8/II, Vrhnika
tel.: 01 750 62 70


GORENJSKA

ŠKOFJA LOKA
CSD Škofja Loka, KZA dr. Viktorja Kocjančiča
Partizanska c. 1d, Škofja Loka
tel.: 04 51 70 111, 417 01 00

KRANJ
KZA Nova Brazda
Slovenski trg 1, Kranj
tel.: 04 236 84 10

KZA Viharniki Kranj
Gosposvetska ulica 10, Kranj
tel.: 04 208 22 86, 031 425 687

KZA Feniks
Bleiweisova 16, Kranj
tel.: 031 737 796

KZA Nova Brazda
Koroška cesta 19, Kranj
tel.: 031 737 796

KZA Radost Kranj
tel: 031 425 687

KZA Zlato polje
Gosposvetska 10, Kranj
tel.: 04 208 22 86, 031 425 687

JESENICE
Društvo Krma Jesenice
Cesta Maršala Tita 55, Jesenice
tel.: 04 583 46 17

ŠTAJERSKA

MARIBOR
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor
Sodna ulica 13, Maribor
tel.: 02 228 62 03
več skupin, več terapevtov
KZA dr. Srečka Vogrina
Sodna ulica 13, Maribor
tel: 040 365 883

ORMOŽ
PB Ormož
Ptujska c. 33, Ormož
tel.: 02 741 51 00 ali 02 741 51 21

ZD Ormož
Ul. Dr. Hrovata 4, Ormož
tel.: 01 740 57 09

DRAVOGRAD
ZD Dravograd, Psihohigienska posvetovalnica
Trg 4. julija 4, Dravograd
tel.: 02 872 34 31

VOJNIK
PB Vojnik
Celjska c. 37, Vojnik
tel.: 03 78 00 144

Društvo Abstinent
Keršova ulica 8, Vojnik
tel.: 03 78 00 144

PTUJ
TSZA Ptuj, ZD Ptuj
tel.: 02 787 16 84

VELENJE
ZA Velenje, ZD Velenje
Vodnikova 1, Velenje
tel.: 03 899 54 67

CELJE
DZA Lipa, Celje
Slomškov trg 4, Celje

KZA Aljažev hrib Celje

ŠOŠTANJ
KZA Šoštanj, ZD Šoštanj
tel.: 03 899 36 33

TRBOVLJE
KZA Trbovlje, ZD Trbovlje,
Rudarska c. 12, Trbovlje
tel.: 03 56 24 209

ŽALEC
KZA Žalec
Prešernova 6, Žalec
tel.: 03 545 24 63


DOLENJSKA

RIBNICA
Društvo Zarja Ribnica
Škrabčev trg 17, Ribnica
tel.: 01 83 61 003

NOVO MESTO
KZA Novo mesto
Prešernov trg 8, Novo mesto
tel.: 07 337 26 60

KZA Krka Novo mesto
Šmarješka c. 6, Novo mesto
tel.: 07 331 27 63

TREBNJE
KZA Trebnje
Rimska cesta 23, Trebnje
tel.: 07 304 48 89 ali CSD 07 348 15 73

ZD Trebnje
Goljev trg 3, Trebnje
tel.: 07 348 17 40

BREŽICE
CSD Brežice
Cesta prvih borcev 5, Brežice
tel.: 07 499 10 00

KOČEVJE
Društvo za boj proti alkoholizmu
Kekčeva 3, Kočevje
tel.: 01 89 31 130

SEVNICA
KZA Kaktus
Trg svobode, Sevnica
tel.: 07 81 51 528

KRŠKO
KZA Krško, CSD Krško
CKŽ 11, Krško
tel.: 07 490 49 61


POMURJE IN PREKMURJE

LENDAVA
KZA Lendava, ZD Lendava
Glavna 32, Lendava
tel.: ZD Ljutomer 02 585 14 25


RADENCI
Društvo Nova pot Radenci
Gubčeva c. 22, Radenci
tel.: 02 566 97 42

MURSKA SOBOTA
KZA Murska Sobota, ZD Murska Sobota
Grajska ulica 22, M. Sobota
tel.: 02 534 13 00

[sup]Vir: Boben Bardutzky, D., Boben, D., Čebašek Travnik, Z. Levačič, M., Sorko, N., Zorko, M. (2009). Odraščanje: z alkoholom ali brez. Ljubljana: Društvo Žarek upanja.[/sup]
***

Problemov ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili.
Albert Einstein


Stojim Vam ob strani.
Default avatar

Andreja

Zavod Karitas Samarijan že 6. leto izvaja program Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom.

V pogovoru z Davorino Petrinjo Pirnat, univ.dipl.soc.del., strokovno vodjo programa smo izvedeli:

V lanskem letu smo pridobili tudi verifikacijo programa pri Socialni zbornici Slovenije in delujemo kot javni socialnovarstveni program.

Program Vrtnica je namenjen socialni rehabilitaciji oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom; predvsem brezdomcem, ki imajo pretrgane odnose z družinskimi člani in so brez socialne mreže in podpore. Namenjen je tudi zagotavljanju podpore osebam, ki jim bolnišnično zdravljenje ne zadostuje kot podaljšana rehabilitacija. Pomembno je zagotavljanje skupinskega urejanja življenja z bivanjem v stanovanjski skupnosti.

Stanovanjske skupnosti vodijo in usmerjajo strokovni kader ter laični terapevti. Uporabniki pod vodstvom terapevta vodijo gospodinjstvo, urejajo okolico hiše, skrbijo za živali (koze, prašiči, zajci ipd.), pomagajo in izvajajo razna vzdrževalna dela, obdelujejo vrt in njivo.
Program traja dve leti. Naš program je večfazen, v I. fazi se uporabniki prve tri mesece ne morejo samostojno gibati izven skupnosti, zato tudi ne morejo biti na voljo za zaposlitev. Odvisno od individualnega načrta za posameznika, vendar večina lahko začne iskati zaposlitev po 6 mesecih vključenosti v naš program.

Približno po 9. mesecih vključenosti v program se preselijo v drugo fazo programa, s tem v drugo stanovanjsko skupnost, kjer je poudarek na tem, da si iščejo zaposlitev, se sčasoma pripravljajo na samostojno bivanje oz. vrnitev v družinsko skupnost.

Program nudi v času abstinence svojim članom oporo pri uresničevanju življenjskih ciljev: ohranjanje abstinence, iskanje stanovanja, zaposlitve, vzpostavljanje stikov z matično družino in vključevanje v socialno mrežo ter drugih manjših ciljev. Po odhodu v samostojno življenje omogoča materialni in čustveni suport ter povezanost preko telefona in osebno z zaposlenimi na programu ter z drugimi uporabniki.

Program je bil prvotno namenjen le brezdomcem, ki so se želeli resocializirati, danes pa je glede na večje povpraševanje tudi drugih oseb, razširil svojo ciljno populacijo.


Za informacije in različne dogovore, se lahko obrnete na strokovno vodjo programa Davorino Petrinja Pirnat na tel. 040 980 464 ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8h do 15h in ob torkih od 13h do 17h ali na naš e-naslov: [email protected].
***

Problemov ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili.
Albert Einstein


Stojim Vam ob strani.
Priponke
Default avatar

jože šket, BRASLOVČE

Prosim VAS , da mi posredujete naslov SVETOVANEGA centra v CELJU, enakega ranga in svetovanja kot je v MARIBORU ( ne samo za alkoholike ! ) Hvala !
Default avatar

Izberi sam

Še ena spletna stran:

www.izberisam.org

Izberi sam je projekt, ki se osredotoča na najpopularnejšo drogo pri nas – alkohol. Namen akcije je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi ter razvijanje odgovornosti za bolj informirane in manj tvegane odločitve mladih. Kako? Preko informiranja, terenskega dela, svetovanja, spletne strani, letakov, delavnic na osnovnih in srednjih šolah,... Več na www.izberisam.org.
Default avatar

Uf ta alkohol

Lep pozdrav,

zanimam se za program po Rugljevi metodi. Moj oče je alkoholik in bi se rada pridružila terapevtskemu prosecu, kot je opisan v knjigi Pot samouresničevanja.

Zanima me, kdo vodi sedaj Rugljeve terapije. Baje naj bi bilo teh terapevtov več, ki nadaljujejo njegovo metodo. Ali morda poznate kakšnega ali koga bi lahko vprašala?

Že vnaprej bom zelo hvaležna vsakršne informacije v to smer.
Default avatar

madhack1

Lep pozdrav
Sem alkoholik,suh že leto in pol,to pomeni,da ne pijem:)
Trenutno sem vodja skupine Anonomnih Alkoholikov v slovenj gradcu,
Na zdravljenje nisem šel,ker se ne strinjam z njihovimi metodami,tudi Rugelj ima preveč ekstremne metode.
Star sem pa 35 let:) mogoče se zdim premlad za alkoholika,ampak temu ni tako!
Treznost sem uspel obdržati z močno voljo in s obiskovanjem srečanj AA,samemu mi ne bi uspelo,
Sploh ne verjamem da je komu že uspelo:)
No tolk zaenkrat,če kogarkoli kaj zanima naj vpraša,sem pa iz koroške
lep pozdrav
Default avatar

NušaK

pozdrav...tudi jaz sem iz slovenj gradca in bi prišla delit slovjo izkušnjo..lp.
Default avatar

haniel

Sem alkoholik?

Pred nekaj tedni sem po dolgem času odšla ven, z družbo.
Imam hčerko in partnerja.

Ko smo prišli ob dostojni uri domov .... ( on je vmes odšel s hčerko v svojo družbo) ... mi je zmanjkalo nakaj filma. Zadnje, česar se spomnim, je bilo, da sem skušala partnerja umiriti, kajti hči je spala.
Bilo je prepozno, je že skočil name ... ( začel s fizično agresijo).
Hčerka se je zbudila, jaz sem začela nanj kričati.
Kmalu so prišli policisti. On je bil v trenutku miren in umirjen, jaz objokana.
Policisti so me odpeljali na streznitev.

Toliko o nasilju moških nad ženskami. Bila sem brez moči, predvidevam, da zato, ker on pač pozna prave ljudi ali zna povedati prave besede ob pravem času.
Kaj menite?
Default avatar

buba 4

sem punca stara skoraj 35 let in mam probleme z alkoholom,.pijem ze velik časa,od 20 leta naprej.vmes sem bila noseča in nisem pila zdaj se pa to ponavlja skoraj vsak dan.zanima me madhacc1 a se lahk na tebe obrnem al kako.lp
Default avatar

buba 4

nušaK tudi js sm iz sg ja.če bi se rada menla z mano se oglasi,js bi se.lp
Default avatar

buba4

MADHACK kje si ti?javi se kaj
Default avatar

aanonimnia

skupine AA so po celi sloveniji in celem svetu, le korajzno in brez strahu
vsakega novega clana smo veseli in radi pomagamo in se se še sami ucimo z novimi iskusnjami kako premagati to bolezen
lp od ALKOHOLIKA damijana
Default avatar

Taake

Pozdravljeni,

potrebujem pomoč. Vse se je začelo verjetno že 10 let nazaj ko sem se kot plašen najstnik soočal z običajnimi težavami kot so prijatelji in punce, neuspeh pri le teh sedaj pripisujem socialni fobiji. Postopoma sem žal našel alkohol in podobne metode eskapizma, tako da sem se nato skozi čas popolnoma vdal temu ter (pametno?) izoliral od sveta. In tu sem še vedno sedaj, pri 32ih, že dolga leta odvisen od pijače...
Za sabo imam sicer nekaj poskusov povzdigov iz te luknje, ki niso brez vidnih rezultatov, izgubil sem 40kg, nasploh izboljšal fizično zdravje, ustvaril nova prijateljstva, ampak vedno znova padem nazaj k alkoholu, ker vseeno ostalo ni tako kot bi moralo biti.
Poleg tega me še nekako spodbuja dejstvo, da mislim oz. vsaj upam, da s temi dejanji nisem povzročil večje škode bližnjim, ker se je vse odvijalo "na skrivaj", nisem povzročil nobene nesreče, kaznivega dejanja, vsa leta sem se vzdrževal sam, odnosi so propadli zaradi drugih razlogov. Me pa moti, da sem prepogosto praktično nekoristen, grozno osamljen, živim le pol-zavestno, moje večne težave ostajajo večne, potencial ostaja neizkoriščen.
Osebnemu zdravniku se še nisem upal zaupat, ker me skrbi za izpit ter službo in če ju izgubim vem, da se bom ob prvi priložnosti odstranil.
...tako da, zbiram pogum da se oglasim na AA skupini. :)
Default avatar

Andreja

Taake je napisal/a:
Nooo, saj ni tako grozno. Požrejo samo vsakega petega.
:-)))

Ajde, migaj.
***

Problemov ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili.
Albert Einstein


Stojim Vam ob strani.
Default avatar

Taake

Hja. Trikrat sem že bil malodane pri vhodu na eni od Ljubljanskih skupin, ampak si ne upam nikogar ogovorit ali pa poklicat, da bi zvedel kje točno poteka, ter vstopit, ker že celo življenje težko vzpostavljam stike z neznanci.

Poleg tega vedno dobivam občutek, da je vse tesno povezano s katoličanstvom, ne glede na to da izročilo trdi, da niste povezani z verskimi nazori. S to ideologijo se bom trenutno namreč težko identificiral.

Verjetno bom lahko naslednji teden za nasvet vprašal gospoda s katerim sva se srečala na eni drugih skupin in pravi, da je tudi že nekaj časa v AA.
Default avatar

Andreja

Lahko te spremim na prvo srečanje, da bo lažje. Mene poznaš preko foruma in nisem popolna neznanka. ;-)
***

Problemov ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili.
Albert Einstein


Stojim Vam ob strani.
Default avatar

aanonimnia

lep pozdrav
moram se zahvalit vsem ustvarjalcem teh strani posebej tebi ANDREJA
mislim da je ta forum zelo pozitiven in pomaga vsem ki so potrebni pomoci zaradi alkohola
jaz hodim redno na srecanja AA ampak s tem forumom si se bolj utrdim svojo psiho
verjamem da ni lahko nehati piti ampak s skupnimi mocmi se da tudi to
upam da nisem prevec vsiljiv s svojimi prispevki ampak sem taksen ker sem ziv
rad bi pomagal cimvec trpecim zaradi alkohola, saj tako uci 12. korak
srecno
Default avatar

gm

Jaz pa imam drugi problem, 1x na mesec ponavadi nekaj spijem in se ga zelo vsujem, nimam meje, ne vem kako se naj tega rešim, in ko sem pijan ko sem videl slike, imam taki grozn fris, drugi veseli jaz pa koma. Enostavno se ne morem vstavit po treh pirih? sem odvisen?

Moderatorji

Andreja Verovšek , univ. dipl. soc. del, mag. poslovnih znanosti
Andreja
Daniela Fiket , dr. med. specialistka psihiatrije in psihoterapevtka
Daniela_Fiket
Peter Topić , univ. dipl. soc. del., psihoterapevt
peter.topic
Pia Hren , dipl. biopsihologinja
Pia Hren