Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

nadomestilo za invalidnost in obvezno zdravstveno zavarovanje

Default avatar

brinn

Spoštovani,

zanima me, kako je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, če si prejemnik nadomestila za invalidnost. Danes sem namreč prejela položnici za dva meseca. Plačati bi morala sama. Do sedaj sem bila prepričana, da mi Zpiz plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Kako je pri vas, ki ste tudi prejemniki nadomestila za invalidnost? Pri dodatnem zavarovanju, ki ga plačujem sama in pri vseh ostalih položnicah sedaje še to... Če pa nimaš plačanega osnovnega zavarovanja, ti tudi dodatno nič ne koristi in si samoplačnik. Saj ne morem verjeti, da je to res, mi invalidi pač večkrat potrebujemo zdravnika in država niti za to ne poskrbi. Sramota!

Hvala za odgovore
Default avatar

ejgaa

Če imaš nadomestilo ZPIZa, ti OZZ plačujejo oni.

Zna pa bit fora v tem (obvezno ZZ stane nekje 14 €), da je tukaj zadevo zakompliciral novi Zakon ZPIZ-2, ki vpliva na višino obveznega zdravstvenega zavarovanja, v kolikor vi vplačujete sami prostovoljno na ZPIZ za pokojninsko dobo.

Torej, ste brezposelni, invalid, imate od ZPIZa nadomestilo, zpiz vam plačuje obvezno ZZ v znesku nekje 14 €. Pokojninskega pa prostovoljno ne vpklačujete (tisto, do zdaj 58 €, nato 190 € , pa spet spremenjeno na 58 €).


Če pa tisto prostov. pokojninsko v znesku 58 € vplačujete, pa se vam dvigne tudi znesek zdravstvenega zavarovanja, in sicer iz 14 na 45 €.
Tako da predvidevam, da si vplačujete pokojninsko in zato vam najbrž obračunajo razliko od povišanega zdravstevnega prispevka???
Default avatar

brinn

Ali tudi prejemniki nadomestila za invalidnost dobimo dodatek za rekreacijo tako kot upokojenci? Kdo ve?
Default avatar

ejgaa

da, znižanega
Default avatar

bulek

ejga Ni res da znižan dodatek ,odvisno je od kdaj dobivaš nadomestilo,če cel let ,celega če ne sorazmerni del. Pokliči na spizz in preveri
Default avatar

ejgaa

na ZPIZu piše tako, sicer velja za lani (2012), pa se ne spomnim, da se je predpis kaj spremenil...bog te usliši, da bi letos dobili najvišjega.

Višine letnega dodatka so določene v 6. odstavku 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ. Skladno z določili navedenega zakona in sklepom Sveta Zavoda bo na dan 31.7.2012 uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku:
do 414,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 367,95 evrov;
od 414,01 evrov do 518,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 223,56 evrov;
od 518,01 evrov do 622,00 evrov, letni dodatek izplačan v višini 166,00 evrov.


Najnižji znesek letnega dodatka v višini 166,00 evrov bo 31.7.2012 izplačan tudi uživalcem, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 evrov, in sicer:

uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja priznanih po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do vključno 31.12.1999, če le ti ne prejemajo plače oz. niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja in


uživalcem delnih invalidskih pokojnin, uživalcem nadomestil za čas poklicne rehabilitacije, uživalcem začasnih nadomestil in uživalcem nadomestil za invalidnost, če le ti ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja.
Default avatar

[email protected]

zanima me če si na spizu , invalid3 kategorije če dobiš nadomestilo za invalidnost 263 eur
ali še mi pripada kakšen dodatek spiza sem ostal brez službe ne po svoji krivdi, bil sem 1 leto na zavodu in sedaj mi je komisija priznala invalidnost in prijavo na spiz lp