Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

komunikativnost delodajalca

Default avatar

nekdo pač

Pozdravljeni,

Trenutno iščem prakso in sem v eno manjše podjetje sem poslal prošnjo in mi niso nič odgovorili, šele potem ko sem klical na kadrovsko službo se je začelo in ko sem jim rekel da sem jim prošnjo poslal je bilo kot da nobeden nebi nič vedu zato. Potem po enem mesecu pa še enkrat pokličem in takrat me vežejo na drugo osebo, ta je pa kar naenkrat vse vedla in mi je rekel naj še njemu pošlem to kar sem kadrovski in da me bodo verjetno vzeli na prakso, v tem času mi na mail ni nobeden nič poslal in jaz vas sprašujem če je to normalno da se delodajalec tako obnaša ker to prvič delam
Default avatar

Whocares

Nič nenavadnega, žal.