Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

POLOVIČNI DELOVNI ČAS IN S.-P. - zavrnjene odločbe

Default avatar

pikapolonica08

Pozdravljeni,

Zdravniška komisija je zavrnila nadomestilo za izgubljen dohodek, dodatek za nego in prošnjo za polovični delovni čas saj je otrok star več kot 3 leta. Zaradi otroka s PP sem morala februarja zapustiti trg dela, živi v enostarševski družini, preživnine ne prejema. Ker sem pred zapustitvijo trga dela (bila sem zaposlena za določen čas) imela vzporedno odprt popoldanski s.p., ki se po izteku pogodbe in celotne situacije preoblikoval v polni s.p. Otrok ne more obiskovati podaljšanega bivanja in se mora ponj v šolo po 12 uri. Na CSD, na FURSU in Ministrstvu za socialo pravijo, da mi ne morejo pomagat.

Kako naj vstopim na trg dela, če moram otroka prevzeti po 12 uri? Ali samo zdravniška komisija podeljuje pravico do krajšega delovega časa v primeru samostojne dejavnosti, kaj pomeni točno 50.člen 6.odstavka ZSDP-1? Za otroka skrbim izključno sama.

Za vsakršno pomoč se zahvaljujem.
Default avatar

Res je

Si mela otroka zato da bo oljašava vsepovsod? Strezni se, zdaj si mama, poskrbi zanj brez tega....