Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Zaposlitev delavca iz Bosne

Default avatar

Itg77

Pozdravljen.
Zaposlili bomo delavca iz BIH. Ali mora biti izpolnjen pogoj, da je prijavljen vsaj 30 dni na njihovem zavodu za zaposlovanje. Hvala za odgovor.
Default avatar

ZRSZ

Pozdravljeni,

podlaga za zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji je dvostranski sporazum med obema državama.

Na podlagi tega sporazuma je za zaposlitev državljana BiH v Sloveniji še naprej potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na Zavodu za zaposlovanje. Takšno delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Pogoji za zaposlitev državljanov BiH po sporazumu:
• Da so kandidati kot brezposelne osebe prijavljeni najmanj 30 dni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v Bosni in Hercegovini in so starejši od 18 let.
• Da na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto.
• Da delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca (17. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev).

Več informacij lahko dobite na našem spletu: https://www.ess.gov.si/delodajalci/zapo ... cev_iz_bih.

Za splošne informacije z navedenega področja pa vam je na voljo tudi naš Kontaktni center na brezplačnem telefonu 080 20 55: https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center.