Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

save ideas

Default avatar

vbobek

How many times you had an idea but had no clue how to protect it, or money or time to work on its realization? Ideas, solutions, art vanished forever.

We developed a platform where you can communicate, expose and realize your creativity for free.

Save Ideas offers a service for anyone - students, artists, designers, small businesses and the discerning innovators who have created something or have an idea but don’t have the time or money to copyright their work, nor hunt for interested investors and customers. Simply by uploading their intellectual works to the Save Ideas site, submitters will automatically receive a Time Certificate™, which will state the exact date and time of submission, which in turn can be used to prove their ownership and protect their Intellectual Property.
The aim is to create an online community where anyone is encouraged to Exchange ideas, dialogue, interest and communication; Save/Protect submitted intellectual works; has the chance for works to get Exposed on a global platform, and finally Connect the creators to interested customers, promoters and investors to help realize their potential.

Want to take part? Then… Sign up for a free account at https://save-ideas.com
Upload your ideas, solutions, art or any other intellectual property.

Service:
100% free social platform
Legal support
Liaison with investors
Business Development

I would be happy to meet you on https://save-ideas.com

Please share this information.