Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Bolniška in ZZZS

Default avatar

Melina

Bila sem operirana. Zdravnik je poslal na komisijo za podaljšanje bolniške. Odgovora od njih pa nikakor še ni. Iztek bolniške bo zdaj. Zanima me, ko mi poteče bolniška, če ne dobim njihovega odgovora, da je bolniška podaljšana. Kaj naj storim v tem primeru, naj grem v takšnem stanju delat?
Default avatar

sumo

Ne greš delat. Posvetuj se s svojim lečečim zdravnikom. ZZZS ima to grdo navado, da ocene komisije pošilja zadnji dan. Bolniško pa s strani komisije dobiš tudi za čas med pretekom in prejemom odločbe, razen, če staleža ne prekinejo. Potem pa je vse odvisno od dogovora z delodajalcem, načeloma se za ta čas koristi dopust.
To so moje izkušnje.