Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Poškodba pri delu in izvensodna poravnava

Default avatar

Rumeni tulipan

Spoštovani,
v upanju na pomoč se obračam na vas. Znanka je imela nezgodo na delavnem mestu. Delodajalka ji je bila po prejetju škodnega zahtevka pripravljena izplačati nekoliko nižji znesek, za katerega se je znanka strinjala, le da je imela delodajalka pisni sporazum napisan bolj po domače, tako je vsebino ocenil znankin odvetnik. Težava je nastala, da delodajalka ni želela podpisati pisnega sporazuma, ki ga je sestavil odvetnik znanke in sicer le zaradi odstavka, kjer piše, da delodajalec priznava odgovornost in krivdo za nezgodo. Z vsem ostalim v pisnem sporazumu se je delodajalka strinjala.

Znanko zanima ali je možno pisni sporazum sestaviti tudi brez tega odstavka, da priznava krivdo in odgovornost? Želi si le, da bi bilo to čimprej zaključeno, saj ne želi zaradi take majhne vsote hoditi po sodiščih več let. Odvetnik ji ne pove nič konkretnega, zakaj ne more biti sporazum napisan brez tega odstavka. Ponavlja le, da je to osnova in da bi se delodajalka lahko izgovarjala, da se to ni zgodilo v službi... Naj povem, da je imela znanka tudi priče pri poškodbi. Znanka ne razume, niti jaz ne, zakaj odvetnik tako vztraja pri tem odstavku...A ni že to neke vrste priznanje krivde, ko želi delodajalka skleniti izvensodni sporazum?

Torej, bi bile kakšne posledice, če pisni sporazum ne bi vseboval odstavka, da delodajalec priznava krivdo? Ali lahko vpliva na to, da ji delodajalka zaradi tega manjkajočega odstavka o priznanju krivde potem ne bi izplačala dogovorjenega zneska? Ali je delodajalko po takem sporazumu, v katerem ne piše, da priznava krivdo, v primeru neizplačane odškodnine še možno tožiti? Znanka ve, da se lahko sama odloči, kateri sporazum naj podpiše. Odvetnika ima, da ji točno pove, kakšna nevarnost in posledice so lahko, če tega odstavka ni v pisnem sporazumu, pa je nastala še večja zmeda in ostaja v nevednosti.

Najlepše se vam zahvaljujem za odgovor!

Lep pozdrav,
Maja