Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Sprememba pogodbe o zaposlitvi

Default avatar

natalijanatalija707

POzdravljeni

Imam vpr glede spremembe pogodbe o zaposlitvi.
Sedaj imam pogodbo za nedoločen čas, za delovno mesto 1. Pogodba vključuje tudi nadomestilo za prevoz na delo (0,18 €/km) ter nadomestilo stroškov za hrano (6,12€).
Ker je v planu podpisanje nove pogodbe za napredovanje na mesto 2,me nzanima naslednje. Ali mi lahko spremenijo (znižajo) tudi višino nadomestila za prevoz na delo in nadomestilo stroškov za hrano. Zanima me ali obstaja kakšen zakon ki temu nasporotuje oz. ali je to dobra volja delodajalca?
Kako lahko zagovarjam, da se omenjeni nadomestili po novi pogodbi ne spremenita.

Hvala za odg vnaprej
Lp
Natalija