Multipla skleroza

Javna tribuna: Multipla skleroza – pogovor z dr. Gregor Brecl Jakob

Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Hormoni je napisal/a:
Spoštovani, hormoni vsekakor imajo vpliv na imunski sistem, vendar bi težko potegnili enostavno vzročno povezanost med ženskimi spolnimi hormoni in MS, saj so le-ti npr. povišani med nosečnostjo, ko je zagonov bolezni manj in znižani neposredno po nosečnosti, ko je zagonov bolezni več. Po drugi strani je nekaj posrednih podatkov, da moški spolni hormoni delujejo nekoliko protektivno.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

farmacija je napisal/a:
Spoštovani, cene zdravil so visoke. Ravno zaradi tega ZZZS zahteva, da o smiselnosti zdravljenja presoja komisija zdravnikov, ki se poglobljeno ukvarjajo z MS. Vsak bolnik v Sloveniji, ki ima diagnozo MS ima preko zdravstvenega zavarovanja dostop do praktično vseh zdravil, ki so trenutno na voljo za zdravljenje MS. Izbira zdravila je stvar dogovora med bolnikom in zdravnikom, na izbiro pa poleg same narave bolezni vplivajo tudi želje in življenjski slog bolnikov ter pridružene bolezni.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Gregor Brecl Jakob je napisal/a:
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Vprašanje je napisal/a:
Spoštovani, bolniki na terapijah se lahko cepijo z mrtvimi cepivi, kakršna je večina cepiv. Glede živih oslabljenih cepiv je potrebna previdnost. Obstajajo tudi nekatere časovne omejitve pri posameznih zdravilih.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

MSovec je napisal/a:
Spoštovani, žal v vašem primeru resnično zaenkrat nimamo učinkovitih zdravil. Glede EBV obstaja vzročna povezanost MS in prekuženosti bolnikov. Raziskave glede matičnih celic so resnično bolj na začetku in v eksperimentalni fazi, tako da zaključka v tej smeri še ne moremo dati.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

MilevaCB je napisal/a:
Pozdravljeni, podobno vprašanje je že bilo postavljeno zgoraj. Najpogosteje zbolevajo osebe med 20. in 40. letom, pogosteje ženske. Pareza obraza je pogosta in največkrat ni posledica MS.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Tjasev je napisal/a:
Spoštovnai, pri bolnikih, kjer bolezen ob zdravilih miruje, imajo pa neželene učinke zdravil, lahko zdravila zamenjamo. V vašem primeru obstaja možnost menjave npr. s teriflunomidom ali drugim injekcijskim zdravilom (glatiramer acetat), vendar imajo tudi ta zdravila nekatere neželene učinke, potrebno pa je upoštevati tudi vaše morebitne pridružene bolezni, morebitno željo po nosečnosti in podobno, tako da je odločitev vsekakor odvisna od dogovora med vami in lečečim nevrologom.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Med.Over.Net

Drage uporabnice in uporabniki forumov,

za vprašanja zaključujemo današnjo javno tribuno. Hvala gostu strokovnjaku asist. dr. Gregorju Breclu Jakobu, dr. med., specialistu nevrologije za izčrpne odgovore in vsem, ki ste sodelovali v tokratni javni tribuni.

Temo puščamo odprto, da se objavijo še vsi preostali odgovori, z vprašanji pa smo zaključili.

Vse stare in prihajajoče tribune lahko spremljate v rubriki Javna tribuna.


Lep dan,

Uredništvo Med.Over.Net
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Mojcmandi je napisal/a:
Spoštovani, če gre za težave, ki trajajo nekaj trenutkov, najverjetneje ne gre za MS. Tudi sicer težave, ki jih navajate niso najbolj značilne za MS. Če so prisotne le občasno, dodatne preiskave morda tudi niso potrebne, vsekakor pa bo o tem presodil Vaš osebni zdravnik, na podlagi pogovora in kliničnega pregleda.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Vitaminka876

Kaj si mislite o visokih dozah D vitamina in protokolu o katerem govori dr. Coimbra iz Brazilijr...trdi, da bolezen prihaja zaradi pimanjkanja D vitamina.

Hvala.
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

biološka je napisal/a:
Spoštovani, za nekatera biološka zdravila, ki jih uporabljamo pri MS so bila podana opozorila, da so nekatere vrste raka lahko pogostojše ob uporabi teh zdravil kot v splošni populaciji. Pri nekaterih se nato tekom uporabe zdravila v vsakdanji klinični praksi na velikem številu bolnikov tovrstna opažanja niso potrdila, vendar opozorila ostajajo. Ker takšna zdravila zavirajo imunski sistem, ki je sicer zelo pomemben pri obrambi telesa pred nastankom rakavih bolezni, so seveda takšna opozorila na mestu.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Diagnoza je napisal/a:
Poteka nekaj raziskav, kjer bi z različnimi učinkovinami vplivali na remielinizacijo, vendar še nobeno zdravilo ni v fazi, ko bi ga rutinsko uporabljali v vsakdanji klinični praksi. Za preparate vitamina B prepričljivih dokazov, da bi vplivali na remielnizacijo ni.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Anete je napisal/a:
Spoštovani, gre verjetno za primarno napredujočo MS. Če ortoped meni, da bi operativni poseg lahko ugodno vplival na težave, je morda vredno poskusiti. Kar se tiče samega vpliva operativnega posega na MS ni prepričljivih dokazov, da operacija bolezen poslabša.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana
Default avatar

Gregor Brecl Jakob

Anete je napisal/a:
Še glede Biotina, tako kot za druge dodatke, ni dokazov, da bistveno vpliva na izhod bolezni.
***

asist. dr. Gregor Brecl Jakob,
dr. med., specialist nevrologije,
KO za bolezni živčevja iz Nevrološke klinika, UKC Ljubljana