Forum.Over.Net

Al' prav se piše ...?

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture

Ste v dilemi, kako pisati, z veliko ali malo začetnico, skupaj ali narazen, vejica preveč ali premalo, zakaj vejica? Ugibate o nastanku in pravilnem zapisu besede? Niste prepričani, ali je stavek pravilno tvorjen? Imate težave z razumevanjem besedila? Na forumu lahko dobite odgovore na svoja vprašanja ali izmenjate svoje mnenje z drugimi.

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture

Nataša P

Neštevni edninski samostalniki

Default avatar

Vprašaj

Pozdravljeni,

v katerem številu morata biti povedek in zaimek v naslednjih primerih:

Orožje in orodje, ki sta bila izdelana iz brona, sta bila zelo redka/ki je bilo izdelano iz brona, je bilo zelo redko.
Orožje in orodje iz brona so pretalili v druge predmete, zato se ju/ga je le malo ohranilo do danes.

Hvala za odgovor
Mojca