Forum.Over.Net

Zavarovanja

Odgovarjajo: strokovnjaki Zavarovalnice Triglav

Če ne znate razvozlati zavarovalne police ali se vam zdi, da vaš zavarovalni zastopnik govori v vam neznanem jeziku, če ne veste, kako ravnati v primeru škode ali kaj vse krije vaše zavarovanje, potem ste tu na pravem mestu. O zavarovanjih od a do ž se lahko posvetujete z nami.

strokovnjaki Zavarovalnice Triglav

ZavarovalnicaTriglav

Demenca

Default avatar

aliselahko

Ali se lahko zavaruješ pred demenco? Danes sem sicer ok, ampak to je stanje, ki je na pohodu.

Za odgovor se zahvaljujem.
Default avatar

ZavarovalnicaTriglav

Pozdravljeni,


Zavarovalnica Triglav ima v ponudbi Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost, ki je namenjeno delovno aktivnemu prebivalstvu. Z njim se zavarujete za primer popolne trajne nezmožnosti za delo kot posledice bolezni ali nezgode. Zavarovanje je primarno namenjeno pokritju izpada dohodka ob morebitni invalidski upokojitvi zaradi popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovanje vključuje tudi zavarovalno vsoto za primer smrti, ki se izplača upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. Z zavarovanjem se lahko zavarujejo osebe od dopolnjenega 18. do dopolnjenega 55. leta starosti, in sicer za tako zavarovalno dobo, da se zavarovanje izteče najkasneje ob obletnici zavarovanja v koledarskem letu, v katerem zavarovana oseba dopolni 65. leto starosti.

V skladu z zavarovalnimi pogoji, ki urejajo Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost, slednja nastane, če je pri zavarovani osebi ugotovljeno in z zdravstveno dokumentacijo zdravnika specialista dokazano eno izmed naslednjih stanj:
1/ invalidnost I. kategorije: nastane, če je pri zavarovani osebi v času trajanja zavarovanja s pravnomočno odločbo organa, pristojnega za odločanje o pravicah iz invalidskega zavarovanja, ugotovljena invalidnost I. kategorije v skladu z zakonom, ki ureja pokojninska in invalidska zavarovanja;
2/ popolna in trajna izguba sposobnosti za neodvisno življenje: če zavarovana oseba trajno izgubi sposobnost za neodvisno življenje brez stalne pomoči druge osebe pri najmanj treh od naslednjih temeljnih vsakodnevnih opravil: umivanje, oblačenje, hranjenje, odvajanje, mobilnost, vstajanje;
3/ popolna in trajna izguba kognitivnih funkcij;
4/ popolna in trajna izguba rabe udov;
5/ popolna in trajna izguba vida.

Več o zavarovanju je zapisano v brošuri in splošnih pogojih, ki urejajo Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost, ter na spletnih straneh http://www.triglav.si.

http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/8 ... 32804ed265Za primer hudih bolezni se lahko pri Zavarovalnici Triglav zavarujete tudi z dodatnim zavarovanjem hujših bolezni in poškodb, ki ga lahko priključite določenim oblikam obročnih življenjskih zavarovanj (Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks, Življenjsko zavarovanje z varčevanjem, Življenjsko zavarovanje za primer smrti). Z dodatnim zavarovanjem hujših bolezni in poškodb se lahko zavarujejo osebe, stare od 18 do 55 let, in sicer tako, da so ob poteku zavarovanja stare največ 65 let. Vsaka zavarovana oseba na polici lahko samostojno izbira med osnovnim in razširjenim paketom. V skladu z zavarovalnimi pogoji, ki urejajo dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, posamezni paket vključuje kritje prve obolelosti za katero od naslednjih bolezni:

1. Osnovni paket krije prvi pojav ene izmed 4 hujših bolezni: 1. ledvična odpoved, 2. možganska kap, 3. rak, 4. srčni infarkt.

2. Razširjeni paket zajema naslednja zavarovanja in dodatna kritja:

2.1. odrasle krije:
- prvi pojav ene izmed naslednjih 23 hujših bolezni ali poškodb: 1. akutni virusni encefalitis, ki povzroča perzistentne simptome, 2. Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let), 3. aplastična anemija s hudo obliko odpovedi kostnega mozga, 4. bakterijski meningitis, ki povzroča perzistentne simptome, 5. benigni možganski tumor, 6. huda poškodba glave, ki povzroči trajno izgubo fizičnih sposobnosti, 7. izguba okončin, 8. koma, ki povzroča perzistentne simptome, 9. ledvična odpoved, 10. možganska kap, 11. multipla skleroza, 12. nepopravljiva popolna izguba vida, 13. opekline tretje stopnje, ki pokrivajo 20 % površine telesa, 14. operacija koronarnih arterij, 15. operacija zaradi bolezni aorte, 16. paraliza, 17. Parkinsonova bolezen (pred starostjo 60 let), 18. presaditev glavnih organov, 19. rak, 20. srčni infarkt, 21. trajna in nepopravljiva gluhost, 22. trajna in nepopravljiva izguba sposobnosti govora, 23. zamenjava srčnih zaklopk.
- drugo zdravniško mnenje: v primeru obolelosti za katero izmed bolezni, ki so navedene v prospektu "Drugo zdravniško mnenje", ima zavarovana oseba pravico do pridobitve drugega zdravniškega mnenja, ki ga pripravijo neodvisni strokovnjaki Mnenje vključuje komentar prvotno postavljene diagnoze bolezni in postopka zdravljenja ter morebitna priporočila.

2.2. otroke zavarovane osebe razširjenega paketa, stare od 3 do 18 let, krije:
- pojav ene izmed naštetih 20 hujših bolezni ali poškodb, ki bi se pojavile pri otrocih zavarovane osebe: 1. apalični sindrom (vegetativno stanje), 2. aplastična anemija, 3. bakterijski meningitis, 4. benigni možganski tumor, 5. diabetes melitus tipa I, 6. encefalitis, 7. gluhost (izguba sluha), 8. huda poškodba glave, 9. izguba okončin, 10. koma, 11. ledvična odpoved (končni stadij bolezni ledvic), 12. opekline tretje stopnje, ki pokrivajo 20 % površine telesa, 13. otroška paraliza (poliomielitis), 14. paraliza, 15. presaditev glavnih organov, 16. primarna (idiopatska) kardiomiopatija, 17. rak, 18. slepota (izguba vida), 19. Stillova bolezen (oblika juvenilnega kroničnega artritisa), 20. zamenjava srčne zaklopke.
- genetsko analizo Triglav DNK: v primeru izplačila iz naslova 23 hujših bolezni ali poškodb (z izjemo izplačila v primeru hujše poškodbe glave ali opeklin) so otroci zavarovane osebe upravičeni do brezplačne izdelave genetske analize Triglav DNK. Slednjo izvede Inštitut za DNK in je za stranko anonimna. Genetska analiza vključuje: • ugotavljanje genetske nagnjenosti otrok k srčnemu infarktu, raku, multipli sklerozi, Alzheimerjevi bolezni, bolezni koronarne arterije ali aorte, možganski kapi in ledvični odpovedi; • izpis rezultatov z napotki o bolezenskih znakih ter preventivnih ukrepih; in • genetsko svetovanje zdravnika specialista.

Z izplačilom zavarovalne vsote iz dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb slednje preneha, osnovno zavarovanje pa ostane v veljavi.

Več o dodatnem zavarovanju hujših bolezni in poškodb je zapisano v priloženi brošuri (str. 11) in dopolnilnih pogojih, ki urejajo dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, ter na spletnih straneh http://www.triglav.si.

http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/1 ... 963a60fb27


http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/f ... 666c24a089Lepo pozdravljeni,