Med.Over.Net

Implantologija i zubna protetika

Odgovara: Marijana Gikić, dr. med. dent. • Mr. sc. Marko Krmpotić, dr. med. dent.

Koncept implanto - protetske terapije najlakše je opisati na sljedeći način: u kost se ugrađuje titanski usadak koji nadomješta korijen izgubljenog zuba pri čemu se nakon srastanja implantata radi protetski dio terapije, tj. slijedi izrada zuba koji nedostaju. Osim funkcionalne, protetika ima i estetsku ulogu u korekciji postojećih zubi te ju dijelimo na fiksnu, mobilnu i kombiniranu (krunice, mostovi, ljuskice te potpune ili djelomiče proteze).

Marijana Gikić , dr. med. dent.

MarijanaGikić

Mr. sc. Marko Krmpotić , dr. med. dent.

MarkoKrmpotić

specijalist oralne kirurgije, voditelj implantološke ambulante i ravnatelj poliklinike IMED

Ovaj forum je moderiran. Prije javne objave poruku mora odobriti moderator foruma.