Med.Over.Net

Matične stanice

Odgovara: Milan Milošević, dr. med. spec. ortoped i traumatolog, Poliklinika Ribnjak d.o.o.

Biološke metode liječenja, odnosno Autologna kondicionirana plazma i Matične stanice u liječenju zgloboda, hrskavica, mišića i ligamenata.

Milan Milošević , dr. med. spec. ortoped i traumatolog, Poliklinika Ribnjak d.o.o.

dr_Milosevic
Ovaj forum je moderiran. Prije javne objave poruku mora odobriti moderator foruma.