Med.Over.Net

Klimakterij

Odgovarjajo: Sabina Senčar, dr. med., spec. ginekologinja in porodničarka

Sredi življenjskega cikla za žensko nastopi prelomnica - prehod iz rodne v nerodno dobo. Spremljajo jo spremembe v počutju, doživljanju in razmišljanju. Kaže pa, da se s klimakterijem srečujejo tudi moški. V tem forumu je mesto za oba - njo, ki doživlja menopavzo in njega, ki doživlja andropavzo.

Sabina Senčar , dr. med., spec. ginekologinja in porodničarka

sabinasencar