Odgovori: Delno invalidsko nadomestilo

Pregled teme
ni službe
Hvala za odgovor. Verjetno bo v pomoč tudi drugim, ki se znajdejo v podobni situaciji.
Citiraj
jakacepec
Ker ni natančno razvidno ali ste upravičeni do nadomestila za invalidnost ali do pravice do delnega nadomestila bom pojasnil oboje.
1. Pravico do nadomestila za invalidnost ima zavarovanec poleg ostalega tudi, ki ima III. kat. invalidnosti, če je delovna zmožnost zmanjšana za njegov poklic zmanjšana za manj kot 50% ali če zavarovanec še lahko dela v svojem ppoklicu s polnim delovnim časom, vendar ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela
Nadomestilo za invalidnost se bo vam začelo izplačevati od prvega naslednjega dne po izteku pravice do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, kakor to določa 1.odstavek 124. člena ZPIZ-2.
V skladu s 1.odst. 85. člena ZPIZ-2 ob upoštevanju 3.odst. istega člena se odmeri nadomestilo v višini:
- 40% v primeru, če ob nastanku invalidnosti zavarovanec ni bil zaposlen ali ni bil obvezno zavarovan;
- 60% v primeru, če mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde;
- 25% v primeru, če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi;
- 35% , če se je zaposlil na drugem delovnem mestu.
Nadomestilo za invalidnost se odmeri od osnove, to je od invalidske pokojnine delovnega invalida, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti.

Višina nadomestila za invalidnost je tako lahko različna in odvisna predvsem od načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma od statusa zavarovanca v času nastanka invalidnosti. Ker iz vaših posredovanih podatkov vsega ni razvidno, boste sami lahko na podlagi navedenega ugotovili kakšen bo odstotek omere nadomestila v vašem primeru.

Nadomestilo se odmeri od osnove najmanj v višini 57,25 % najnižje pokojninske osnove, osebam, ki niso vključene v obvezno zavarovanje se odmeri v višini najnižje pokojnine( 1. in 2. odst. 87.čl. ZPIZ-2).

2. Pravico do delnega nadomestila ima zavarovanec s priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko , če je pri njemu podana npr. III. kat. invalidnosti.

Delno nadomestilo se odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti in sicer v primeru, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko v višini 50%, če dela 5 ur dnevno mu gre 37,5 % odnosno, če dela 6 ur dnevno mu gre 25% in če dela 7 ur dnevno mu gre 12,5% od navedene invalidske pokojnine.
Osebam, ki niso vključene v obvezno zavarovanje se nadomestilo odmeri najmanj v višini najnižje pokojnine.
Delno nadomestilo se poveča za:
- 30% če zavarovanec ni več zmoženza delo na delovnem mestu, na katerem dela, in začne delati na drugem delovnem mestu
- 40% če izgubi delo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde.

Delno nadomestilo je tako torej odvisno predvsem od skrajšanja polnega delovnega časa, torej koliko ur dnevno oziroma tedensko dela zavarovanec v skrajšanem delovnem času, od načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi in opravljanja dela na drugem delovnem mestu.

Upam, da vam je odgovor pomagal.

Lep pozdrav!

Jaka Cepec
Citiraj
ni službe
Pozdravljeni,
sem invalid 3. kategorije zaradi posledic raka. 31.12.2018 mi je prenehalo delovno razmerje za določen čas. Bila sem zaposlena za 4 ure dnevno, dobivala sem tudi delno invalidsko nadomestilo. Na zavodu za zaposlovanje prejem nadomestilo za brezposelnost. Izteče se mi konec marca. Po tem pa bom dobivala iz ZPIZa spet delno invalidsko nadomestilo.Pred zaposlitvijo sem bila brezposelna in sem par mesecev prej dobila invalidsko nadomestilo. Zanima me kakšno bo sedaj to delno nadomestilo. Višina med zaposlitvijo in pred njo je bila enaka. Kako visoko pa bo sedaj? Ne vem, če prav razumem, da naj bi se mi sedaj povečalo ker čakam na zavodu na novo zaposlitev. Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Citiraj
 
Opozorilo: Ta tema je že več kot dva meseca neaktivna. Ste prepričani, da želite nadaljevati razpravo?

Potrditev, da niste robot:

Da bi preprečili avtomatsko oddajo sporočila/registracijo, prosimo dokažite, da niste robot z uporabo CAPTCHA uganke.