Odgovori: Vračilo štipendije - tožba

Pregled teme
cira1964
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Štipendist je dolžan sporočiti dodeljevalcu štipendije vse spremembe, ki se zgodijo v tekočem šolskem ali študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje v osmih dneh po nastali spremembi ali v osmih dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel. Spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, so:
- prekinitev ali zaključek izobraževanja,
- sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove,
- okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu oziroma za dodatek za bivanje, za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami oziroma dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Pred spremembo izobraževalnega programa mora štipendist od dodeljevalca štipendije predhodno pridobiti pisno soglasje, če želi še naprej prejemati štipendijo v novem ali spremenjenem izobraževalnem programu.

Štipendijsko razmerje torej preneha, če štipendist spremeni izobraževalni program ali ustanovo brez predhodnega pisnega soglasja dodeljevalca štipendije in je zato dolžan vrniti prejeto štipendijo.

S spoštovanjem!
Citiraj
cira1964
Spoštovani,

Sin se je v 1.letniku srednje šole (v začetku meseca aprila 2015) prepisal v drugi izobraževalni program. Preprosto se ni videl v poklicu/programu, v katerega se je vpisal. Torej, od aprila do konca šolskega leta je obiskoval "novi" program. Letnik je uspešno končal.
Ko pa smo dali vlogo za štipendijo (državno) za 2.letnik (konec avgusta), smo zvedeli, da bi morali takoj sporočiti spremembo izobraževalnega programa (aprila), vendar tega nismo naredili. Spremembo smo dali takrat (torej z zamudo 5-ih mesecev), prav tako smo dali tudi vlogo za štipendijo za novo šolsko leto.
Dobili smo odločbo, da moramo vrniti štipendijo za 1.letnik. Referentka na CSD nam je rekla, da je to "kazen", ker nismo sporočili spremembe.
Zanima me, ali ima kdo podobne izkušnje?
Ali je res potrebno vračati štipendijo za celo šolsko leto, samo zato, ker nismo sporočili spremembe, kljub temu, da je letnik končal?

Hvala in lep pozdrav!
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani,

mirovanje štipendijskega razmerja je mogoče le v naslednjih primerih, torej če štipendist:
– ponavlja letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo,
– izgubi status študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih obveznosti,
– ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje državne ali Zoisove štipendije najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto,
– ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje drugih, v tem zakonu urejenih štipendij, v roku, kot ga določa javni razpis ali pogodba o štipendiranju,
– dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, presega cenzus za dodelitev štipendije,
– štipendist, ki po predhodnem soglasju dodeljevalca štipendije spremeni izobraževalni program, opravlja letnike, za katere je že prejemal štipendijo.

Predlagamo, da odidete do svojega štipenditorja ter se pozanimate o možnostih odloga ali odpisa dolga.

S spoštovanjem!
Citiraj
BojanaČ
Vračilo štipendije

Spoštovani


V letu 2013/14 sem obiskoval srednjo tehnično šolo- 4.letnik računalniški tehnik ter za ta zadnji letnik tudi prejemal državno štipendijo.
Letnika nisem uspešno dokončal- imel sem popravni fizike.Ker mi v roku tega ni uspelo opraviti ,sem se v šol.letu 2014/15 vpisal v izobraževanje odraslih.
.

Pred kratkim pa sem s CSD dobil obvestilo ,naj prinesem potrdilo o končanem šolanju,ker mi v nasprotnem primeru grozi vračilo štipendije.
Moje vprašanje je: Ali se ti štipendija oz vračilo štipendije "zamrzne" za eno leto.Če pa v dodatnem letu ne opraviš obveznosti,pa moraš štipendijo vrniti.

Lepo prosim za nasvet

Lep pozdrav

Čujec Klemen
Citiraj
mp84
Zahvaljujem se vam za odgovor in predloge v zgornjem sporočilu.

Odgovor na tožbo sem napisal sam. S sodiščem se mi je uspelo dogovoriti za sodno poravnavo. Sodišče je določilo, da se vračilo odloži za eno leto, nato pa se celoten znesek vrne v 12 mesečnih obrokih.

Še enkrat hvala za pomoč

Lep pozdrav
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Na tožbo morate odgovoriti v 30 dneh po vročitvi tožbe. Lahko ga napišete sami, lahko pa se obrnete na odvetnika po lastni izbiri. Smiselno bi bilo, da se, kolikor nimate potrebnega strokovnega znanja, obrnete na odvetnika po vaši izbiri.
V odgovoru na tožbo lahko navedete dejstva o vašem finančnem stanju in predložite tudi listine, ki bodo ta dejstva dokazovale (npr. bančni izpiski, potrdilo, da ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje,…). Predlagamo, da bi hkrati z odgovorom na tožbo predlagali tudi sklenitev sodne poravnave, v kateri bi navedli kako in kdaj bi lahko začeli z vračanjem štipendije.
Na tožbo se ne da vložiti ugovora. Na navedbe v tožbi odgovorite z odgovorom na tožbo.

S spoštovanjem!
Citiraj
mp84
Pozdravljeni

Potrebujem nasvet pri odgovoru na tožbo za vračilo štipendije.

Danes 23.2.2013 sem iz Delovnega in socialnega sodišča v LJ prejel Poziv toženi stranki, naj odgovori na tožbo zaradi povrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova štipendij.

Štipendijo sem prejemal v šolskem letu 2007/08 za absolventski staž. Marca leta 2010 sem z Zavodom za zaposlovanje sklenil poravnavo in se dogovoril, da se vračila začnejo meseca septembra 2010.

Študija še nisem zaključil in sem od septembra 2011 prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

Štipendijo imam namen vrniti takoj ko dobim službo (to sem tudi povedal svetovalki ob podpisu poravnave), trenutno sem nezmožen vračati, ker nimam službe in sem brez lastnih sredstev.

Zanima me, kaj naj napišem v odgovoru na tožbo in katere listine naj predložim. Naj se obrnem na odvetnika ali naj napišem sam?
Je brezposelnost lahko razlog za ugovor na tožbo?


Že vnaprej se zahvaljujem za kakršenkoli nasvet.

Lep pozdrav
Citiraj
 
Opozorilo: Ta tema je že več kot dva meseca neaktivna. Ste prepričani, da želite nadaljevati razpravo?

Da bi preprečili avtomatsko oddajo sporočila/registracijo, prosimo dokažite, da niste robot z uporabo Google reCAPTCHA storitve.