Med.Over.Net

Odgovori: Prenos lastništva med družinskimi člani

Pregled teme
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Za sklenitev pogodbe (darilne, prodajne,..) sicer ne potrebujete nobenega soglasja ostalih, vendar pa se morate zavedati, da v kolikor boste sklenili darilno pogodbo, lahko nujni dediči to pogodbo izpodbijajo do višine nujnega dednega deleža. Če je torej ta nepremičnina edino premoženje, ki ga babica ima in bo to z darilno pogodbo prepisala na vnukinjo, čeprav ima poleg vas še dva otroka (ki sta nujna dediča), potem lahko ta dva otroka, zahtevata vračilo darila do višine nujnega dednega deleža. V kolikor nujna dediča soglašata z darilno pogodbo je zato dobro, da sta vseeno sopodpisnika darilne pogodbe.

S spoštovanjem.
Citiraj
Robee
Mene pa zanima naslednje: Recimo, da babica želi nepremičnino ali parcelo prepisati na hčero...se morata s prepisom strinjati tudi preostala otroka, ki jih ima oz. morata oddati svoj podpis na listino?

Hvala za odgovor
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštoavni!

V kolikor se zakoniti dediči po babici in dedku strinjajo s prepisom hiše, potem je za vas najugodnejša varianta darilna pogodba. Glede na to, da gre za prenos lastništva iz babice in dedka na vnuka boste oproščeni plačila davka. Darilna pogodba mora biti v pisni obliki. V praksi to pomeni, da pogodbo lahko sestavite sami, pri notarju pa morate overiti podpise. Ta varianta je za vas bistveno cenejša, kot če sestavo pogodbe zaupate notarju, saj vam bo le ta v tem primeru zaračunal takso glede na vrednost nepremičnine.
Lahko pa sklenete tudi katero izmed preostalih pogodb (npr. prodajna, o dosmrtnem preživljanju, preužitku,…).
Ali je nepremičnina prosta bremen pa lahko pogledate v elektronski zemljiški knjigi, ki je javno dostopna, le registrirati se morate v sistem.

S spoštovanjem!
Citiraj
denisDenis
Pozdravljeni. Stara starša (torej dedek in babica) želita dati pisat hišo in parcelo kjer hiša stoji name (jaz sem polnoleten in to hišo želim imeti). Sedaj pa me zanima kako poteka celoten postopek, kakšna pogodba se mora napisati, kako je z ostalimi dediči (npr. moja teta, ki dobi drugo nepremičnino, oče pa je v osebnem stečaju), kakšni so stroški in navsezadnje kje se lahko pozanimam, če je nepremičnina res brez hipotek?

hvala in lep pozdrav, Denis.
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Lastništvo lahko prenesete z darilno pogodbo. V tem primeru vam ne bo potrebno plačati davka, saj v spadate v prvi dedni red. Še vedno pa bo potrebno sestaviti darilno pogodbo in vpisati lastninsko pravico v zemljiško knjigo. To lahko storite pri odvetniku ali notarju. Stroški so odvisni od vrednosti garaže.

S spoštovanjem!
Citiraj
rabraminca
Pozdrav moja mama bi prepisala lastništvo garažo name, v izogib stroškov, ki jih ima z majhno pokojnino za enkrat preveč. Kako in kje bi najceneje pripisala lastništvo garaže.
S spoštovanjem
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Na voljo imate več možnosti, nekatere so kratko pojasnjene v nadaljevanju:

Pri prodajni pogodbi je prodajalec zavezan k plačilu 2% davka na promet nepremičnin in k plačilu kapitalskega dobička (če ima nepremičnino v lasti že več kot 20 let, potem se kapitalskega dobička ne plača več). Stroški so odvisni od vrednosti nepremičnine.

Cena darilne pogodbe, ki jo sestavi notar je odvisna od vrednosti nepremičnine za katero se sestavlja pogodba. Če se boste torej odločili za darilno pogodbo, vam priporočamo, da jo sestavite sami, le podpise nato overite pri notarju (cene preverite pri okoliških notarjih). Glede na to, da gre v vašem primeru za razmerje babica-vnuk, boste v primeru sklenitve darilne pogodbe oproščeni plačila davka. Vendar bodite pozorni, saj lahko v primeru sklenjene darilne pogodbe nujni dediči izpodbijajo darilo, kolikor je treba, da se dopolni nujni delež.

Premoženje iz starih staršev na vnuka lahko prenesete tudi z npr. izročilno pogodbo. S to pogodbo se izročitelj zaveže izročiti in razdeliti svoje premoženje svojim potomcem in njihovim potomcem, s čimer se morajo strinjati vsi potomci. Ta pogodba pa mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Tudi stroški sestave te pogodbe so odvisni od vrednosti nepremičnine.

Babica vam lahko napiše tudi oporoko, vendar lahko tudi v tem primeru dediči zahtevajo nujni delež.

S spoštovanjem!
Citiraj
nofko
Pozdravljeni, tudi jaz imam eno vprašanje in sicer:

Živim v hiši, katere lastnica je stara mama-babica. Sedaj pa nas zanima, kdaj in na kak način se nam najbolj splača tole zadevo prepisati name-pred njeno smrtjo ( izročilna, darilna, kupoprodajna pogodba???) tako, da bi bilo najmanj stroškov, ali po njeni smrti-mogoče z oporoko ali pač enostavno na zapuščinski razpravi? ima še dva sinova in eno vnukinjo, ki se s tem strinjajo.

KOliko stroškov cca pride pri notarju za najbolj ugoden primer?
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Oproščeni plačila davka na darila so zgolj tisti, ki spadajo v prvi dedni red. Kot ste sami pravilno ugotovili, spada nečak v drugi dedni red, ki pa ni oproščen plačila davka. Stopnja davka bi bila v vašem primeru od 5% - 14% odvisno od vrednosti nepremičnine, ki bi bila predmet darila. Navedeno si lahko natančneje pogledate v 8. členu Zakona o davku na dediščina in darila.
Prd sklenitvijo pogodbe dobro pretehtajte možnosti. Morda se vam celo bolj splača skleniti prodajno pogodbo.

S spoštovanjem!
Citiraj
webdusko
Pozdravljeni
Posedujem kmetijsko zemljišče katerega bi rad podaril nečaku kateri je tudi lastnik sosednjega kmetijskega zemljišča.
Lahko to uredimo z darilno pogodbo oproščeno davka ???
Nekje sem prebral da nečak spada v drugi dedni razred in je davčna stopnja 5 odstotkov???
Hvala za odgovor
lp Dušan
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Zakon o dedovanju določa, da v prvi dedni red spadajo zapustnikovi otroci in njegov zakonec. Na tej podlagi vi in vaši otroci v razmerju do vašega očeta spadate v prvi dedni red.

Če vaš oče napiše oporoko je izročitev nepremičnine odložena do njegove smrti, zato je za vas primernejša darilna ali izročilna pogodba, pri čemer slednja zahteva obliko notarskega zapisa. V primeru, da se odločite za darilno pogodbo, boste pri obeh opisanih variantah (prenos iz očeta na sina ali iz deda na vnuka) oproščeni plačila davka na darila ker spadate v prvi dedni red.

S spoštovanjem!
Citiraj
matevž54
Pozdravljeni,

oče bi rad prepustil posestvo in se odloča med variantama: ali zapusti celo posestvo meni, kot edincu, ali pa ga že sedaj polovično razdeli med oba vnuka. Z obema variantama se moja otroka in jaz strinjamo. Zanima me, kateri način pogodbe (darilna izročilna, oporoka ....) bi bil z vidika davčnih dajatev za nas najprimernejši. Zanima me tudi ali vsi trije "dediči" spadamo v prvi dedni red ali ne?

Hvala za odgovor
Matevž
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Premoženje iz starih staršev na vnuka lahko prenesete npr. na podlagi izročilne pogodbe. S to pogodbo se izročitelj zaveže izročiti in razdeliti svoje premoženje svojim potomcem in njihovim potomcem, s čimer se morajo strinjati vsi potomci. Ta pogodba pa mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa (sestava pogodbe pri notarju stane 230 EUR). Lahko pa se odločite za darilno pogodbo. V tem primeru stara starša preneseta z darilno pogodbo svoje premoženje na vnuka in ker ta spada v prvi dedni red je oproščen plačila davka. V tej isti pogodbi ugotovite, da so strici svoj delež že dobili in naj bodo sopodpisniki pogodbe, nato pa naj njihove podpise overi še notar. To darilo vnuku pomeni v odnosu med možem in ženo posebno premoženje vašega moža, saj je skupno premoženje zgolj tisto, kar je pridobljeno z delom v času trajanja zakonske zveze, zato sporazumna pogodba o delitvi premoženja ne pride v poštev. Vaš mož bo moral nato z novo darilno pogodbo prenesti ½ premoženja na vas in v tem primeru boste vi, kot njegova žena oproščeni plačila davka. Najceneje je, če darilno pogodbo sestavite sami in nato pri notarju le overite podpise (overitev podpisa stane okoli 40 EUR). Tretja možnost pa je, da se skupaj z možem zavežeta do smrti preživljati dedka in babico, torej, da sklenete pogodbo o preužitku ali pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Na podlagi take pogodbe se stara starša zavežeta, da bosta na vaju z možem prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, vidva pa se zavežeta, da bosta babici in dedku do njune smrti nudila določene dajatve in storitve. Obe pogodbi morata biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, stroški pa so enaki kot pri izročilni pogodbi.
Zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice lahko podate preko e-sodstva s kvalificiranim potrdilom, preko notarja ali pa kar osebno na sodišču. Če predlog vložite osebno na pristojnem sodišču bodo stroški cca 90 EUR, če vam bo to naredil notar pa boste poleg fiksnih 60 EUR plačali še notarsko takso. Za podatek koliko znaša le ta, je najbolje, da se pozanimate pri bližnjem notarju.

S spoštovanjem!
Citiraj
Janchy89
Pozdravljeni!
Zanima me kaksen je potek pri prenosu nepremicnine od dedeka in babice (vsak pol lastnika) na vnuka(moj mož)? In kaksno pogodbo bi bilo najbolje sestavit ce bi rada bila oba z mozem skupaj lastnika. Je bolje da se prenese najprej nanj in potem dodatna pogodba da se pol prenese name ali se kot zakonskemu paru lahko kar pol pol pise? Zraven tega nisva prepricana, ce so strici dobili deleze (dedek in babica pravita da so, papirjev pa ni) in naju zanima ce je mozno narediti se kaksno sporazumno pogodbo zraven ali pa kar v ono pogodbo vkljucit, da se strici podpisejo, da so dobili svoj delez in da ne bodo nic zahtevali. Je to mozno? Kaksni postopki in pogodbe bi bili najcenejsi? Razmisljala sva o darilni+sporazumni pogodbi? Bi slo tako? Glede na to da je nepremicnina ocenjena na 50207€ naju zanimajo tudi stroski. Hvala za odgovore! Lp, Janja
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani!

Če darilo prejme dedič prvega dednega reda, je le to oproščeno plačila davka. Na podlagi Zakona o dedovanju so v prvi dedni red uvrščeni potomci in zakonec darovalca, torej tudi vnuki. Najbolje bo, da z babico skleneta darilno pogodbo, na podlagi katere vam, kot vnukinji, ne bo potrebno plačati davka na darila. Darilna pogodba mora biti v pisni obliki. V praksi to pomeni, da pogodbo lahko sestavite sami, pri notarju pa morate overiti podpise. Ta varianta je za vas bistveno cenejša, kot če sestavo pogodbe zaupate notarju, saj vam bo le ta v tem primeru zaračunal takso glede na vrednost nepremičnine.

S spoštovanjem!
Citiraj
ssik
Pozdravljeni,

sedaj bi urejali hišo, ki je trenutno še napisana na babico. Zaradi kreditov in papirjev, da se nebi urejali kasneje bi tudi to sedaj vse uredili, zato me zanima kaj se mi najbolj splača, ali da nepremičnino takoj napišem nase (vnukinja) ali jo prepišem na očeta (babičinega sina), kako gre s tem dedovanjem? in kje naj te papirje uredim ter kaj se mi tudi bolj splača, da nebi bilo nobenega davka za plačati, katera pogodba (darilna..)?

Lep pozdrav.
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani,

Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti drugemu sopogodbeniku, da mu bo izročil nepremičnino in prenesel nanj lastninsko pravico na zamenjani nepremičnini.

Sporazumno delitev solastnine je mogoče doseči v primeru, če se vsi solastniki strinjajo z delitvijo in načinom delitve solastnine. V tem primeru se sklene pogodba o razdelitvi solastnine. Solastniki se lahko povsem sami odločijo, kako bodo solastnino razdelili (npr. tako, da eden postane lastnik stvari in ostale izplača ali npr. tako, da na stanovanjski hiši vzpostavijo etažno lastnino in potem postanejo lastniki posamezne etaže).

Kaj je za posameznika v danem primeru najboljša rešitev, se presoja ob natančni preučitvi celotne situacije.

S spoštovanjem!
Citiraj
josipal
Pozdravljeni g. Koprivšek,

zanima me, kakšna je razlika med "menjavo (so)lastniških deležev - menjalna pogodba" in "razdelitvijo solastnine - pogodba o razdelitvi solastnih npr. nepremičnin". Sta to pravno definirana pojma? Obstaja ključ, po katerem se določi katera izmed pogodb se lahko uporabi za posamezen primer?

Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem.

Jana
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani,

V času trajanja zakonske zveze se skupno premoženje lahko razdeli po sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega zakonca.
Sporazum mora biti sklenjen v notarskem zapisu.

Predlagamo vam, da se o stroških pozanimate pri notarju.

S spoštovanjem!
Citiraj
ODV.Koprivsek
Spoštovani,

Če se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde premoženje, za katero se ob izdaji sklepa ni vedelo, da pripada zapuščini, sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, temveč razdeli to premoženje z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju.

Predlagamo torej, da o tem premoženju (gozdu) obvestite sodišče.

S spoštovanjem!
Citiraj
 
Opozorilo: Ta tema je že več kot dva meseca neaktivna. Ste prepričani, da želite nadaljevati razpravo?

Potrditev, da niste robot:

Da bi preprečili avtomatsko oddajo sporočila/registracijo, prosimo dokažite, da niste robot z uporabo CAPTCHA uganke.