Odgovori: davek od premoženja

Pregled teme
Jozi112t
Nudu in davek od premozenja sta dve loceni zadevi
Citiraj
enkineve
Ja za NUSZ tako vem, da se plačuje, ker ga imamo za hišo tudi.
Citiraj
Tu sem
Nusz smo plačevali vsako leto. Ta novi davek so letos zaračunali prvič-dva davka za isto stvar...še komu?..
Citiraj
ehh
Še kadi je napisal/a:
Dobiš tudi za dosti nižjo vrednost, žal.
Citiraj
antilopa
Iz vašega občinskega odloka, 2. člen:


Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik, …), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina stanovanja, z vsemi pomožnimi prostori, ter tlorisna površina garaže za osebne avtomobile, ne glede kje se le-te nahajajo.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva:
1. V primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele:
• se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe,
• za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samostojno gradbeno parcelo in sicer ne glede na trenutno vrsto rabe zemljišča po zemljiškem katastru.
2. V primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne določa gradbenih parcel:
• se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških parcel za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da so zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe, pri čemer pa se upošteva:
a) v kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki ima določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje kot zazidano stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih parcel, preostali del površine pa tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za določitev ene zazidljive gradbene parcele se upošteva površina =1.000,00 m2
b) v kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki še nima določeno gradbeno parcelo, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z določili tega odloka. Za določitev ene zazidljive gradbene parcele se upošteva površina =1.000,00 m2

Skratka, pojdi na občino in vprašaj, če so tvojega najemnika šteli za zavezanca (če imaš regularen najem, ne na črno), saj je tako napisano v odloku. Če bo on dobil položnico, je ne boš dobil ti.
Citiraj
enkineve
Šentilj. Ampak mislim, da je banka potem vse podatke pač ki so oz. spremembe o lastništvu posredovala naprej.. Ker tudi za ta davek od premoženja nisem vedel. So mi poslali obrazec domov. Vložil sem edino davek na najemnino..
Citiraj
antilopa
enkineve je napisal/a:
Te lahko vprašam samo za katero občino gre, da vidim, če imajo objavljen predpis o NUSZ?
Citiraj
enkineve
Nisem preveril, ker do sedaj so vse položnice prihajale na moj naslov(lastnik), razen tiste katere smo dali na začetku na naslov najemnika (voda, elektrika..)
Citiraj
antilopa
enkineve je napisal/a:
Si preveril, če je NUSZ plačal najemnik oziroma uporabnik stanovanja? Najbolje je, da pokličeš ali greš osebno na občino, na urad za finance oziroma urad, ki je pristojen za urejanje prostora, in boš tam videl, kaj imajo vpisano v evidenci za to stanovanje. Na podlagi te evidence FURS vodi postopek.
Citiraj
enkineve
antilopa je napisal/a:
Ja tako sem si predstavljal tudi sam, ampak ker sem lansko leto kupil stanovanje od banke je to letos vse prvič. Ne vem pa zakaj še nisem prejel položnice NUSZ, sem morda pozabil kam kaj prijavit? vse je šlo preko notarja.
Citiraj
Polna luna
antilopa je napisal/a:
Ja, lahko da ga je že dobil za plačati dejanski uporabnik stanovanja.
Citiraj
antilopa
Iz Zakona o financiranju občin (davek na nepremičnine je davek od premoženja), NUSZ pa urejajo občinski odloki. Povsem jasno je, da zakone sprejema državni zbor, občinske odloke pa občinski svet. Bistveno je, kam gre denar.

II. VIRI FINANCIRANJA OBČINE

6. člen

(lastni davčni viri)

(1) Viri financiranja občine so prihodki občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: prihodki) od:

- davka na nepremičnine;

- davka na vodna plovila;

- davka na promet nepremičnin;

- davka na dediščine in darila;

- davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in

- drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja.

(2) Občini pripadajo prihodki od davkov iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja posamezen davek.

(3) Vir financiranja občin so prihodki od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba občin v skladu s tem zakonom.

(4) Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določa ta zakon. Vlada z uredbo določi način nakazovanja prihodkov od dohodnine občinam.
Citiraj
Polna luna
antilopa je napisal/a:
Sem se nekoliko neustrezno izrazila.
Ja, prejemnik je občina, pravila igre določa država.
Citiraj
Polna luna
enkineve je napisal/a:
Res je. Prejemnik je občina.
A zakon je sprejela država, prav tako država določa vse pogoje okoli te obdavčitve.

Podobno kot pri dohodnini ali igrah na srečo.
Citiraj
antilopa
Polna luna je napisal/a:
Tudi davek od premoženja je od občine. Davek od premoženja plačuje lastnik, NUSZ pa najemnik.
Citiraj
enkineve
Polna luna je napisal/a:
Ampak na položnici piše prejemnik PDP-občina...
Citiraj
Še kadi
Nusz dobijo vsi, ki imajo nepremičnino. Davek na premoženje dobiš, če imaš nepremičnin - eno ali več, v skupni vrednosti več kot za 500.000 eur po gursu.
Citiraj
enkineve
Če pa NUSZ je večina že dobila? vem da za hišo smo ga že dobili in je za plačat do konec avgusta.
Citiraj
Polna luna
Verjetno.

Odvisno od občinskih evidenc.
Citiraj
enkineve
To pomeni, da NUSZ še bom dobil ali kako?
Citiraj
 
Opozorilo: Ta tema je že več kot dva meseca neaktivna. Ste prepričani, da želite nadaljevati razpravo?

Potrditev, da niste robot:

Da bi preprečili avtomatsko oddajo sporočila/registracijo, prosimo dokažite, da niste robot z uporabo CAPTCHA uganke.