v nedeljo zvečer so mi policaji odvzeli izpit zaradi ALKOHOLA. Ker bom seveda mogel iti na zdravniske preglede ali bodo gledali tudi THC in ostale psihoaktivne snovi? skrbi me samo za thc.
kadil se kar veliko 2x dnevno kar nekaj mesecev zadnje tri mesece redno obiskujem fitnes in se največ posvečam kardiu.
ali pregledujejo thc za povrnitev vozniške ali ne?

Za nasvet sem prosila Luka Rupnika iz avtošole AMTK.

Lep dan.

Pozdravljeni predvidevam, da ste napihali več kot 0,52. Samo v pomoč. Zakonodajalec je omogočil, da ni potrebno ponovno opravljati vozniškega dovoljenja (v.d.), če podamo predlog za t.i. pogojno obdržanje v.d. In če sodišče odloči v vašo korist dobite od 6mes. do 24mes. t.i. pogojne dobe, v kateri se lahko vozite, ne smete pa storiti hujšega prekrška. Nadalnje predvidevam, da so vam začasno odvzeli v.d. in boste dobili sklep o začasno odvzetem v.d. Po prejtem sklepu lahko zaprosite za vrnitev začasno odvzetega v.d.. Zraven morate dodati izvirnik kontrolnega zdravniškega pregleda. NAvedeni pregled lahko opravite samo pri pooblaščenih izvajalcih, ki jih je v Slo samo 8 in so dolge čakalne dobe.
(Odgovor na vprašanje) Pregled je sestavljen iz klasičnega pregleda (sluh, vid, refleksi…), psiho testa+pogovora z psihologom in pregleda krvi ter jeternega testa. Iz jeternega testa in krvi se vidi marsikaj. Torej pregelda se tudi uživanje drog in drugih sustanc. Lp

****************************************** Luka V. Rupnik, vodja šole vožnje AMTK Litostrojska cesta 40a, Ljubljana 040/310-140, 01/518 13 56 http://www.prvaavtosola.si, [email protected]