svojci in alkoholizam

Prosim ce mi lahko poveste kaj o skupinah za samopomoč, ki so namenjene svojcem zdravljenih alkoholikov? Kje so, kako delujejo in kako pomagajo otrokom ali partnerju zdravljenega alkoholika? Njihovo socialno urejanje?

Pozdravljeni!

V Sloveniji obstaja kar nekaj skupin za samopomoc za zdravljene alkoholike in njihove svojce.
Anonimni alkoholiki (AA)- skupina za samopomoc bivsih in sedanjih alkoholikov, ki pomagajo drug drugemu ostati trezni. Imajo redna srecanja na katerih si izmenjujejo izkusnje in spoznanja.
Skupine so po razlicnih krajih Slovenije. V Ljubljanji jih lahko najdete na Parmovi 21, tel: 01/432 01 39. Imajo tudi telefon za prvi stik in informacije: 01/ 23 01 8 83. 133 82 25 je njihov avtomatski telefonski odzivnik, na katerem imajo non-stop obvestila o srecanjih po Sloveniji. V okviru skupine anonimnih alkoholikov imajo tudi skupine za svojce alkoholikov – AL-ANON, ki delijo med seboj izkusnje in resujejo skupne tezave. Prav tako obstaja tudi skupina AL-ATEEN – to je skupina mladih ljudi, ki zelijo resiti skupni problem v druzini. V Ljubljani se srecujejo na Stanicevi 41(102/1.nadst.) in pa na Resljevi 14 (5. nadstropje).

Na voljo je tudi urejanje po socialno-andragoškem programu, ki ga vodi g. dr.sc.med. Janez Rugelj. To je program za premagovanje vseh odvisnosti in je program, ki goji zdrav zivljenjski slog (vzdrzljivostni tek, planinarjenje, kreativno pisanje, meditacijo, biblioterapijo…). Tel. st.:01/561 31 67.

Skupine za samopomoc delujejo tudi preko stevilnih centrov za socialno delo, ki jih obicajno vodijo socialni delavci. Nastela bom nekaj centrov in kontaktnih oseb kamor se lahko obrnete po pomoc ( drugace pa je najbolje, da se obrnete na Center za socialno delo v vasem kraju, kjer vam bodo dali natancnejse informacije o skupinah, ki jih vodijo v njihovem centru oziroma o vseh ostalih programih, ki so se na voljo v vasem kraju):
– Center za socialno delo Vic – Rudnik, Trzaska 2, tel.:01/452 30 21, kontaktna oseba: Breda Leposa,
– Center za socialno delo Bezigrad, Irena Majzelj, tel.:01/300 18 00
– Center za socialno delo Moste –Polje, Nadja Jelsevar, tel.: 01/ 587 34 00
– Center za socialno delo Trebnje, tel.07/304 42 56
– Center za socialno delo Brezice, tel.: 07/496 17 22

Nastela bom tudi ostale institucije kamor se lahko obrnete po pomoc:
– Klinicni center, Psihiatricna klinika Ljubljana, Poljanski nasip 58, tel.:01/2317 777, kontaktna oseba: Zdenka Cebasek Travnik, (najprej je alkoholik vkljucen v bolnisnicno zdravljenje, nato pa se vkljucuje v izvenbolnisnicno obravnavo – redni sestanki skupine zdravljenih alkoholikov in terapevta),
– Zelezniski zdravstveni dom, Ljubljana tel.:01/421 31 44,
– Zdravstveni dom Domzale, Mestni trg 2, tel.:01/031 659 727
– Zelezniski zdravstveni dom Maribor
– Koroski zdravstveni dom Dravograd
– Gorenjska bolnisnica-Psihiatricni oddelek Begunje, tel.: 04/533 33 15
– Psihiatricna bolnisnica Idrija, tel.: 05/373 44 00

Alkoholiki se lahko vkljucijo tudi v program skupnosti Srecanje. Skupnost pomaga cloveku odkriti nove vrednote, nove navade…. Gre za oblikovanje drugacnega zivljenjskega stila kot ga je imel alkoholik do sedaj. Kot pravi ustanovitelj skupnosti Srecanje Don Pierino je skupnost sola zivljenja v kateri se posameznik usposobi za samostojno in odgovorno zivljenje brez drog. Alkoholik odide v enega izmed centrov skupnosti Srecanje, ki so tako v Italji kot v Sloveniji. Vzporedno z njim se spreminja tudi njegova druzina in ostali svojci, ki se v casu vkljucenosti in tudi po zakljucku programa (program traja tri leta) vkljuceni v svetovanje (tako individualno kot skupinsko – redna srecanja starsev).
Alkoholik se najprej vkljuci v nas pripravljalni center v okviru Zavoda Pelikan Karitas, kjer se utrjuje njegova motivacija za zivljenje brez alkohola in vstop v skupnost in je tudi kraj, kjer se spozna z naceli skupnosti in nacinom zivljenja v njej.
Vse informacije dobite na tel.: 01/548 02 86, 548 03 64 in na brezplacnem SOS – info telefonu 080 12 21 (kontaktne osebe: Zvone Horvat Znidarsic, Domen Rozac, Jana Hrovat).

Vec informacij o tem kam se se lahko obrnete po pomoc lahko dobite tudi v Svetovalnici za ljudi v stiski zaradi zlorabe alkohola, ki se nahaja na Resljevi 11 v Ljubljani. Tel.: 01/433 93 01!

Upam, da sem vam z nastetimi naslovi vsaj malo pomagala. Srecno!

Jana Hrovat

V vsakem kraju je Klub zdravljenih alkoholikov.Ne piše nikjer na veliko.Malo povprašaj okoli ali pokliči najbližji Center za psihohigijeno in ti bodo znali povedat in svetovat.Bojan

New Report

Close