Naslovnica Forum Duševno zdravje in odnosi Družina Partnerska in družinska posvetovalnica Pravilnik in smernice foruma Partnerska in družinska posvetovalnica

Pravilnik in smernice foruma Partnerska in družinska posvetovalnica

Veliko začetkov je težkih

NAj povem, da ni s forumom in moderatorko nič narobe, vendar kot nalašč, je računalnik pristal v moji ordinaciji, da popucamo tiste nadležne viruse. TAkoj ko bo popravljeno, lahko pričakujete prve odgovore in pozdrave tudi od urednice.

Hvala za razumevanje.

primož

************************************************************************************* www.mgc-bistrica.si Nihče ni tako bogat, da ne bi koga potreboval in nihče tako reven, da ne bi bil nekomu potreben. [url]https://www.facebook.com/med.over.net[/url]

Pravilnik in smernice foruma Partnerska in družinska posvetovalnica
http://zavod.over.net/novica.php?nid=25108

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Člen
Pravilnik Med.Over.Net-a se nanaša na vsebinsko delovanje spletnega sistema http://www.med.over.net in njegove posvetovalnice Partnerska in družinska posvetovalnica, ki nima značaja spletne klepetalnice.

2. Člen
Namen Med.Over.Net-a je pomagati ljudem.

3. Člen
Sodelovanje na Med.Over.Net-u je prostovoljno.

II. DOLOČILA ZA DELO MODERATORJEV

4. Člen
Vsak problem, ki ga uporabnik izpostavi, je pomemben in se ga obravnava resno in strokovno.

5. Člen
Uporabniki so anonimni. Moderator je dolžan zagotoviti popolno anonimnost in jo varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in etičnimi načeli.

6. Člen
V ospredju delovanja je uporabnik in njegov problem, vprašanje ali mnenje.

7. Člen
Strokovnjaki in moderatorji odgovarjajo po svoji vesti, v skladu z etičnimi in strokovnimi načeli, ki veljajo za njihovo stroko in kodeksom etičnih načel za moderatorje.

8. Člen
Moderatorji so ob odločitvi za sodelovanje seznanjeni s pravilnikom spletnega sistema Med.Over.Net.

9. Člen
Pri odgovarjanju na vprašanja uporabnikov se upošteva dejstvo, da uporabnik nečesa morda ni povedal, zato si moderator prizadeva za držo, “odgovor govori desetim”.
Pri odgovoru moderator podaja strokovno mnenje ali tudi svoje osebno stališče.

10. Člen
Strokovnjak z delom predstavlja dobro ime sebe kot strokovnjaka, stroke, sistema in organizacije, ki jo zastopa.

Pri odgovarjanju upošteva splošna moralna načela in bonton, upoštevajoč, da nikoli ne vemo, kdo je na drugi strani.

11. Člen
Moderator foruma sam presodi, katero vprašanje ali komentar (ne)objavi in na katero vprašanje (ne)odgovori:

a.) V kolikor je uporabnik v svojih vprašanjih in komentarjih žaljiv ter ne ravna v skladu s pravili obnašanja na spletnem sistemu Med.Over.Net, lahko to sporoči upravitelju sistema, da ukrepa v skladu s pooblastili.

b.) Moderator foruma moralno odgovarja za svoje podane trditve in (ne)objavljena sporočila, pravne odgovornosti pa ga varuje “disclaimer”, oz. izjava o ne-prevzemanju odgovornosti.

c.) V primeru, da moderator na svoj strokovni odgovor prejme nasprotno ali drugačno mnenje, se priporoča, da ga v skladu z 9., 12. in 19. členom, tudi objavi.

12. Člen
Odgovor na vprašanje naj bi moderator podal v 5 delovnih dneh od oddaje vprašanja.
V času daljše odsotnosti moderatorja(ev) (več kot 14 dni), skrbnik foruma v koordinaciji z moderatorji poskrbi za ustrezno menjavo oz. poda obvestilo o zadržanosti.

Odgovarjanje na zasebna sporočila uporabnikov ni zaželeno, vendar je odločitev za to prepuščena moderatorju.

V primeru zasebnih sporočil je prav tako potrebno upoštevati dogovorjen vrstni red, razen v primeru, kadar okoliščine zahtevajo, da je potreben takojšen odgovor.

V primeru odsotnosti moderatorja ali trenutni nezmožnosti odgovarjanja več kot 5 dni zaporedoma, je potrebno na forum napisati obvestilo zadržanosti.
Zadržani moderator poskrbi, da drugi prevzamejo teme, ki jih ima v obravnavi.

Za spoštovanje tega poskrbi »skrbnik«, to je moderator izbran in potrjen s strani vseh moderatorjev in uredništva.

Naloga glavnega moderatorja je komunikacija z uredništvom, povezovalno delo med moderatorji in pregled nad vprašanji na forumu. Po potrebi prevzame teme, za katere meni, da potrebujejo skrb.

Ko se nabere več kot 15 vprašanj ali je »čakalna lista« daljša od enega meseca se forum na predlog katerega koli moderatorja zapre. O zapiranju foruma uredništvo Med.Over.Net-a obvesti skrbnik foruma moderator.

Odobrena vprašanja brez odgovorov niso zaželena. Odobritev brez odgovora se dopušča v primeru, ko moderator presodi, da uporabnik ne naslavlja vprašanja strokovnjaku, temveč ga namenja odzivom ostalih uporabnikov; moderator pri tem intervenira le v primeru neprimernosti vprašanja oz. teme.

Moderator načeloma poda samo en odgovor. Na replike odgovarja če presodi da je to potrebno, medtem ko uporabniki lahko prosto klepetajo med sabo.

Moderator na vprašanja in teme, ki so že bile obširno obdelane v kateri od že objavljenih tem, ni zavezan več ponovno obširno odgovarjati, ampak lahko (po svoji presoji) uporabnika usmeri k branju že napisanega in v aktualnem odgovoru izpostavi le specifike novega vprašanja.
Moderatorji si med seboj pomagajo in svetujejo, ter si medsebojno izmenjujejo znanje in izkušnje.

Vsak moderator, kot član ekipe spletnega portala http://www.med.over.net, lahko v stiski uporabi načelo “nujne pomoči” in prosi za pomoč so-moderatorja.

13. Člen
V primeru, da moderator na podlagi vprašanja oceni, da je uporabnik nevaren sam sebi ali drugim, ali pa se nahaja v ogrožajočih okoliščinah, je to dolžan sporočiti upravitelju sistema in v sodelovanju z njim ukrepati po svoji vesti ter pooblastilih.

14. Člen
Informiranje o storitvi ali proizvodu se dopušča v primeru, ko uporabnik išče točno določeno informacijo ali ko moderator presodi, da uporabniku informacija koristi.

15. Člen
Strokovni odgovori so za uporabnike brezplačni in jih financira organizacija, ki jo moderator na forumu zastopa ali kot osebni vložek, v primeru, da ne zastopa organizacije in nastopa kot posameznik.

16. Člen
Za forume, ki so komercialne narave, se najem prostora in vzdrževanja obračuna po veljavnem ceniku.

17. Člen
Vsak moderator lahko brezplačno postane tudi član zavoda Med.Over.Net in pridobi ugodnosti iz tega naslova.

III. DOLOČILA ZA UPORABNIKE

18. Člen
Uporabnik lahko prosto postavlja vprašanja na forum, razen v primeru, da je forum zaprt za člane Zavoda in druge interesne skupine. Postavljanje vprašanj preko zasebnih sporočil lahko uporablja izjemoma.
Uporabnik je dolžan pred postavitvijo vprašanja uporabiti iskalnik in prebrati sorodne teme, ki so že bile objavljene.

19. Člen
Pravilnik Med.Over.Net-a se smiselno usklajuje s Pravili obnašanja v omrežju http://www.over.net, ki je objavljen na spletni strani http://med.over.net/pravilnik/ in se po potrebi usklajuje z odzivi iz moderatorske prakse.

20. Člen
Ta pravilnik začne veljati po potrditvi uredništva Med.Over.Net in soglasjem moderatorjev »Partnerske in družinske posvetovalnica«.

Edin Durakovič
skrbnik forumaDružinska in partnerska posvetovalnica

Andreja Verovšek
vodja projektov in namestnica urednika Med.Over.Net

Ljubljana, 19.8.2010

************************************************************************************* www.mgc-bistrica.si Nihče ni tako bogat, da ne bi koga potreboval in nihče tako reven, da ne bi bil nekomu potreben. [url]https://www.facebook.com/med.over.net[/url]

New Report

Close