Padec na ledu-nezgodno zavarovanje

Spoštovani!¨
Pred dnevi sem doma padla, na poledenelih tleh. Pri tem sem si zlomila levo nogo. Zanima me, če sem upravičena do kakšne odškodnine. Imam sklenjeno nezgodno zavarovanje, baje pa da smo v službi tudi vsi kolektivno nezgodno zavarovani.

Glede na navedeno ste upravičeni do odškodnine tako iz vašega nezgodnega zavarovanja kot tudi iz kolektivnega nezgodno zavarovanje. Najbolje da glede kolektivnega zavarovanja povprašate svojega delodajalca, ki vam bo povedal vse podatke, še najbolje pa bo, da ga prosite za fotokopijo zavarovalne police na kateri so razvidni vsi bistveni podatki. Glede na to, da ste utrpeli zlom noge, gre v vašem primeru za poškodbo, ki vam bo pustila trajne posledice v smislu invalidnosti. To pomeni, da ste upravičeni do nadomestila za zmanjšanje funkcionalnosti zlomljene noge. Približno pol leta po zaključenem zdravljenju se opravi ocena invalidnosti pri zavarovalnici pri njihovem zdravniku cenzorju, ki vas bo pregledal, ter na podlagi tega procentualno določil, v kolikšni meri je zmanjšana funkcionalnost zlomljene noge. Sorazmerno z določenim odstotkom zavarovalnica izplača nadomestilo za invalidnost, na podlagi splošnih pogojev, ki so določeni v zavarovalni polici. Poleg pravice do nadomestila za invalidnost pa ste upravičeni tudi do nadomestila za bolnišnične dneve (dnevi, ko ste zaradi poškodbe bivali v bolnišnici, npr. zaradi operacije) in za dneve, ko ste bili nesposobni za delo. . Za natančnejše informacije pa bi bilo najbolje, da se s kopijo zavarovalne police in zdravstveno dokumentacijo oglasite v eni izmed naših pisarn.

Lep pozdrav, Jure Peer