Namen tega članka je,da vas opozorim na konstantno večanje nasilnih dejanj.
To velja tako za odrasle,kot za mladoletne osebe.
Dejstvo je pač tako,da je vsako leto več nasilnih dejanj,pri katerih pa ima večinoma glavno vlogo (torej povod) za napad alkohol.
Članek je pravzaprav namenjen vsem,sam jaz bi še posebej svetoval dekletom naj si ga preberejo.
Pravzaprav,bi bilo bolje če bi ga prebrala samo dekleta,saj je napisan njim v korist.
Če nimate nič proti temu,ga pa lahko mirno preberete.

Pod prvo točko spada fizično nasilje.

Policijske statistike v Sloveniji dokazujejo,da so v 99% nasilja med odraslimi v družini žrtve ženske,povzročitelji pa moški.(Med ostali % pa sodijo moški in otroci).
Fizično nasilje žrtev lahko dokaže,saj so posledice napadov vidne in zabeležene v zdravniških kartotekah (seveda le v primerih,ko žrtev poišče zdravniško pomoč).
Ena od značilnosti fizičnega nasilja,ki ga ženske doživljajo v družini je ta,da se fizično nasilje stopnjuje od klofute in odrivanja pa tja vse do brutalnega pretepanja,ki včasih povzroči celo smrt pretepene ženske.

Pod fizično nasilje lahko uvrstimo naslednje:
Najpogostejše oblike fizičnega nasilja so:

Odrivanje,klofutanje,lasanje,zaklepanje žrtev v stanovanje,metanje stvari v žrtev,brcanje,pretepanje,butanje z glavo ob zid,pretepanje s pasom,bičanje,boksanje,
napadi s strelnim orožjem,napadi s hladnim orožjem,davljenje,ugašanje cigaret na telesu žrtve,itd…

Posledice fizičnega nasilja:

Poškodbe,ki jih povzroča fizično nasilje se stopnjujejo vse tam od vreznin,prask,modric,pa tam do zlomljenih kosti,splavov,trajne invalidnosti ali celo smrti žrtve.
Poleg tega fizično nasilje povzroča tudi posledice,ki so značilne za psihično nasilje:
Torej slednje:

Pomanjkanje energije,kronično zaskrbljenost,izolacijo (zaprtje pred zunanjim svetom),neučinkovitost,depresivnost,nezanimanje za spolnost,zelo močne (tenzijske) glavobole,strah za življenje,napadi panike,občutek nemoči,neobvladovanje svojega življenja,strah pred prihodnostjo,težave s spominom,izgubo zaupanja nasploh,nemotiviranost,napadi joka (žalosti),spremenjene spolne navade,spremembe v
odnosu do hrane,zlorabo mamil,izgubo stika s samim seboj,nepravilno bitje srca,misli na samomor,itd…

Pod drugo točko pa sodi spolno nasilje:

Spolno nasilje je nasilje,ki prevzame obliko seksualnosti.
Žrtve spolnega nasilja so ponavadi pripadniki in pripadnice šibkejših skupin prebivalstva: ženske, otroci,fizično in telesno prizadeti,povzročitelji pa večinoma moški.

Posledice spolne zlorabe (nasilja):

Racionalizacija zlorabe,zanikanje da se je sploh zgodilo,potlačitev spomina,občutek da telo ni tvoje,potreba po absolutni kontroli nad življenjem,bežanje,samopoškodbe,poskusi samomora,različne oblike odvisnosti,izolacija,potreba po varnosti za vsako ceno,hazardiranje,izogibanje intimnosti,deloholizem,itd…

Ti dve vrsti nasilja,sta najbolj brutalni,in zato svetujem vsem dekletom,ki so kaj takšnega doživele,ali pa še vedno doživljajo,naj se oglasijo na najbližji policijski postaji,ali pa pokličejo na številko 113 in to tudi prijavijo.
Sam sem vam tudi na razpolago,s poslušanjem in morebitnim svetovanjem,ali pa tel. štev. svetovalnega centra – Področje Maribora (02 / 300 68 50) ali Področje Ljubljane(01 / 434 72 61)

Pod točko tri pa spada psihično nasilje:

Povsem običajno je,da se med partnerjema občasno pojavljajo nesoglasja,toda če se vzorec vedenja,s katerim eden od partnerjev,vedno doseže tisto,kar hoče na račun drugega partnerja/ke,njegovih/njenih pravic,prepričanj in želja,ponavlja vedno znova,tedaj pa lahko govorimo o psihičnem nasilju.

Pod psihično nasilje lahko uvrstimo naslednje:

a)Nadzor
Nadzor se lahko pojavi že na samem začetku partnerskega razmerja,a je ponavadi še tako »neviden«,da se ga žrtev niti ne zaveda.
Postopoma postaja nadzor vse močnejši,partner neprestano kritizira in partnerki sporoča,da takšna kot je ni dovolj dobra,da ji bo on povedal kakšna mora biti.

b)Neprestane zahteve
Zahteve partnerja po pozornosti,ljubezni ali spolnosti se nikoli ne nehajo.
Potrebe partnerja (v večini primerov (99%) ženske) niso važne,saj je v tem odnosu pomemben le on.Ženska se počuti »nevidno«,spozna,da v njunem odnosu ni prostora za njene potrebe,čustva,misli.

c)Pasti
Ta način je lahko neopazen in prikrit,tako,da ga žrtev večkrat sploh ne zazna.
Tako,da potem drug partner s svojimi manipulativnimi igricami doseže,da se žrtev odzove,nato pa nanjo preloži krivdo za prepir.

d)Izločanje in poniževanje
Psihično nasilen moški potrebuje občutek,da je vreden več kot njegova partnerka.
To potrebo zadovoljuje tako,da partnerke ne upošteva,ne upošteva njenega mnenja,ali pa razvrednoti vsa njena prizadevanja.
Tako počasi ruši samozavest in samospoštovanje partnerke.

e)Tihi dnevi
Kaznovanje s tišino je močno orožje,še posebej,če je prisotna še opazna sovražnost.
Neznosna napetost,ki jo povzroča partnerjevo vedenje (molk),pri ženski povzroči občutek nemoči,zapuščenosti,frustracije in strahu.S takim vedenjem psihično nasilen moški partnerki sporoča,da ni vredna njegove pozornosti.
Ponavadi ženska (ali moški) pristane na marsikaj,le da se tihi dnevi končajo.

f)Gospodar
Partner je prepričan,da se mora celotno življenje v družini vrteti okoli njega.
Pričakuje,da mu »njegova« ženska potrpežljivo streže kot »gospodarju hiše«.
Ženska je v njegovih očeh vredna le toliko,kolikor uspešno in hitro streže njegovim potrebam.
Če tega ne zmore ali celo noče,potem je v njegovih očeh ničvredna,lena,neumna in zlobna.

g)Lastnik
Želja po lastitvi je lahko na začetku zelo prikrita.
Kaže se celo kot zanimanje partnerja za vsa področja življenja ženske (ali moškega),ki lahko to na začetku jemlje celo kot kompliment.
Nedolžno vedenje lahko kaj kmalu postane dušeče,izbruhi ljubosumja čedalje hujši.
Ženska (ali moški) se začne v odnosu počutiti kot objekt in ne kot enakopravna partnerica/er.

h)Igranje z besedami in dejstvi
Psihično nasilen moški je mojster sprevračanja besed in dejstev v sliko,ki ustreza njemu.
Namen »igric« je zvaliti krivdo za nastale težave na partnerko in pri vsem skupaj odigrati še vlogo žrtvenega jagnjeta.
Nasilnež dejstva zavija v meglo,da bi s tem čim bolj zmedel partnerko in jo na koncu morda še obtožil,da je »nora«.

i)Spreminjanje vedenja
Hitro spreminjanje vedenja in »igranje ljubečega partnerja« pred drugimi,žensko zmede in večkrat povzroči,da žrtev krivdo za dejanja ki jih doživlja (teror),prevzame nase.

j)Jezni izbruhi
Psihično nasilen partner uporablja jezo,da bi tako povečal nadzor nad partnerko in ji vsilil svojo voljo.Izbruhi jeze povzročijo,da se žrtev,zaradi strahu,trudi ustrezati za vsako ceno,da le ne bi prišlo do nepričakovanih izbruhov.

k)Nadvlada v spalnici
Zatiranje,poniževanje in nepozornost v spolnem življenju,nasilni moški uporabljajo,da bi s tem dokazali svojo premoč (nadvlado) nad partnerko.
Ženski lahko grozijo z uporabo sile,(fizičnih poškodb),če ta ne bi hotela zadovoljevati njihovih seksualnih potreb.
Spolnost kot tudi odtegnitev le-te lahko celo uporabljajo kot način kaznovanja »neprimernega« vedenja partnerke.
(Pri tem členu se lahko spolno dejanje,k kateremu je bila ženska prisiljena tako ali drugače obravnava kot posilstvo-za kar je določena kazen od 5 do 15 let zapora).

l)Ščuvanje otrok proti materi
Nasilen moški spodkopava avtoriteto kot matere tako,da otroka na različne načine »ščuva« proti njej in jih skuša s spodkopavanjem njene avtoritete kot roditelja,ter s podkupovanjem dobiti na svojo stran.

m)Tiranska pravila
Psihično nasilen moški je prepričan,da je nesporni »poglavar družine«,ki ji vlada z železno roko.
Čeprav so oblike psihičnega nasilja tako raznolike in včasih neraspoznavne,je njihov namen vedno enak:uveljavljanje nadzora nad vsemi področji življenja ženske,jo s tem popredmetiti kot lastnino in dokazati moč ter avtoriteto moškega nad žensko.

Najpogostejše posledice psihičnega nasilja so:

Pomanjkanje energije,kronično zaskrbljenost,izolacijo (zaprtje pred zunanjim svetom),neučinkovitost,depresivnost,nezanimanje za spolnost,zelo močne (tenzijske) glavobole,strah za življenje,napadi panike,občutek nemoči,neobvladovanje svojega življenja,strah pred prihodnostjo,težave s spominom,izgubo zaupanja nasploh,nemotiviranost,napadi joka (žalosti),spremenjene spolne navade,spremembe v
odnosu do hrane,zlorabo mamil,izgubo stika s samim seboj,nepravilno bitje srca,dvom v svoje duševno zdravje,misli na samomor,itd…

Pod četrto in zadnjo točko pa spada ekonomsko nasilje:

Položaj žensk se je v modernih družbah spremenil v toliko,da je pravni položaj z ustavo in zakoni izenačen s pravnim položajem moških.Vendar vsakdan kaže nekoliko drugačno podobo: gospodinjsko delo je še vedno v domeni žensk (spremembe se že kažejo,a na žalost zelo počasi) in zato necenjeno ter neplačano,zaposlene ženske za opravljanje istega dela dobijo manjše plačilo kot moški,ženske zaradi svojega naravnega (biološkega) spola in iz njega izhajajočih posledic (materinstvo) težje dobijo redno zaposlitev,matere samohranilke le s težavo dosežejo plačevanje preživnin ipd…

Ekonomsko nasilje se zrcali tudi v življenju družine.
Ženske tovrstno nasilje sicer (v večini primerov) dokaj hitro opazijo a se ravno tako hitro z njimi tudi »sprijaznijo«.Ko postane partnerski odnos nevzdržen,je ravno ekonomska neenakost ženske tista,ki ji v največji meri preprečuje,da bi tak odnos zapustila.

Ekonomsko nasilje je:

a)Če moški popolnoma prevzame nadzor nad družinskimi prihodki,ženski določi vsoto denarja,ki ga lahko porabi za gospodinjstvo (hrana,položnice,otroci,…) in ji odredi »žepnino«.

b)Ženska je zaposlena in načeloma svobodno razpolaga s svojimi dohodki,a je samo po sebi umevno,da vse svoje dohodke porabi za gospodinjstvo.
V nasprotju s tem,so dohodki nasilnega (ekonomsko) moškega zgolj njegova domena-stvar,z njimi kupuje nepremičnine in vrednejše nepremičnine (avtomobil),ter plačuje večje družinske izdatke (npr.: počitnice),za kar od družine prikazuje izkazovanje hvaležnosti.

c)Če je ženska brezposelna ali gospodinja,jo (ekonomsko nasilen) moški večkrat kaznuje tako,da ji ne da denarja za stroške gospodinjstva.

d)Moški ne plačuje preživnine za skupne otroke.

Posledice ekonomskega nasilja:

Najočitnejša posledica ekonomskega nasilja je,da si ženska zaradi svoje »ekonomske šibkosti« (torej pomanjkanja denarja) večkrat ne upa zapustiti nasilnega partnerja.
Skrbi jo,kako bo plačala sodne stroške (razveza zakonske zveze(ločitev),tožba za delitev skupnega premoženja) in kako bo sama preživljala družino.
Tej posledici ekonomskega nasilja se pridružijo tudi vse tiste težave,ki so navede kot posledica psihičnega nasilja.

Upam,da je bil ta prispevek (članek) komu koristen.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za komentarje,vprašanja,pohvale ali pritožbe.
Če pa sem s tem koga užalil ali se komu zameril,se mu vljudno opravičujem.
Lep pozdrav

By Piccolo

Spoštovani Piccolo, koristno je bilo, da ste nam osvežili pogled na problematiko nasilja v družini nad ženskami,zloženke z isto vsebino so namreč v ambulantah že skoraj pošle.Dodati moram le, da me sicer bistveno redkeje kot ženske , obiskujejo tudi moški z enako pritožbo, namreč nad psihičnim nasiljem, ki so ga deležni s strani svojih partnerk.Gre predvsem za moške, ki so verbalno manj okretni, ki v družni ob svoji ženi ostajajo v njeni senci, morda celo ob pripombi: ” kaj boš ti govoril!” in počasi razvijejo resignacijo,depresivnost ali obratno, v obliki nenadnih izbruhov celo destruktivno vedenje.
Najboljša preventiva je temeljit začetni premislek pri partnerski izbiri, kasneje pa krepitev samospoštovanja in zavedanje svoji pravic.