Ali program Skupnosti Srečanje uporablja metadon.

Program Skupnosti Srečanje ne uporablja metadona niti drugih zdravil.Pogoj za vstop v program je začeta abstinenca s katero odvisnik nadaljuje v okviru programa Skupnosti Srečanje.
Predno se vključite v program Skupnosti Srečanje se vključite v center za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem v okviru katerega potekajo priprave za vstop v Skupnost Srečanje. Tudi v centru ne uporabljamo metadona. Vsak, ki se vključi v center, še pred vstopom opravi detoksikacijo (“kriziranje”).

Na kakšen način pa poteka ta detoksikacija? In kakšni so učinki in uspešnost le-tega.

Lep dan želim,
Primož

Živjo!
Skupno srečanje ne uporablja metadona in ne drugig zdravil edino prejmejo zdravila tisti,ki so bolani od HIV.

New Report

Close