Zanima me, kako poteka ločitveni postopek (kje je potrebno sprožiti postopek za ločitev itd..).
Hvala za informacije!

Nina

Sodišče. Obstajata pa 2 možnosti ločitve sporazmno ali s tožbo. Če bi šla v tožbo, svetujem odvetnika/co. Če ima par otroke… je še vmesna pot: pogovor na CSD…

Nekje sem prebrala, da če gre za sporazumno ločitev, se da vse urediti pri notarju. Tako so tudi stroški minimalni. Odvetnika najemi le, če pričakuješ težave pri delitvi premoženja, saj te bo stal par sto tisočakov (barabe grde, ožemajo v nulo).
teja

Do nedavnega so bila samo sodišča…. razen če so naši vrli poslanci sprejeli kaj novega za notarje…..

Zakon o pravdnem postopku pravi:

2. Postopek v zakonskih sporih

415. člen

Postopek v zakonskih sporih se začne s tožbo.

Pod pogoji, določenimi z zakonom, se postopek za razvezo zakonske
zveze začne tudi na podlagi predloga obeh zakoncev za sporazumno
razvezo.

Če v primeru, ko je bil vložen predlog za sporazumno razvezo
zakonske zveze, eden od zakoncev med postopkom odstopi od tega
predloga, senat ustavi postopek.

416. člen

Sodišče pošlje predlog za sporazumno razvezo oziroma tožbo za
razvezo zakonske zveze, še preden jo vroči tožencu, organu,
pristojnemu za socialne zadeve, da ta opravi svetovalni razgovor
v skladu z zakonom, razen v naslednjih primerih:

1. če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za
razsojanje;

2. če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini;

3. če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je en zakonec
pogrešan;

4. če zakonca v družinski skupnosti nimata skupnih otrok, nad
katerimi imata roditeljsko pravico.

Če organ, pristojen za socialne zadeve, obvesti sodišče, da
zakonec, ki je vložil tožbo za razvezo zakonske zveze, oziroma
oba zakonca, ki sta vložila predlog za sporazumno razvezo, ni
prišel oziroma nista prišla na svetovalni razgovor, se šteje, da
je tožba oziroma predlog umaknjen; sicer pa sodišče nadaljuje
postopek, ko dobi poročilo organa, pristojnega za socialne
zadeve, o svetovalnem razgovoru.

417. člen

Tožbo za razvezo zakonske zveze lahko tožnik umakne brez
privolitve toženca do konca glavne obravnave, z njegovo
privolitvijo pa, dokler postopek ni pravnomočno končan.

Predlog za sporazumno razvezo lahko zakonca umakneta, dokler
postopek ni pravnomočno končan.

418. člen

Če tožnik po vložitvi tožbe umre, lahko njegovi dediči v šestih
mesecih nadaljujejo začeti postopek z zahtevkom, naj sodišče
ugotovi, da je bila tožba za razvezo oziroma razveljavitev
zakonske zveze utemeljena.

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi
tedaj, kadar je umrli zakonec vložil predlog za sporazumno
razvezo zakonske zveze.

419. člen

Sodba, s katero se zakonska zveza razveže na podlagi predloga
zakoncev za sporazumno razvezo, se lahko izpodbija samo zaradi
bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, zaradi tega, ker je
stranka pristala na vložitev predloga v zmoti ali pod vplivom
sile ali zvijače, ter v primeru, ko niso bili izpolnjeni zakonski
pogoji za razvezo zakonske zveze na podlagi predloga za
sporazumno razvezo.

420. člen

V zakonskih sporih ni dovoljena revizija.

Pravnomočna odločba, s katero se zakonska zveza razveže ali
razveljavi, se ne more razveljaviti ali spremeniti na podlagi
zahteve za varstvo zakonitosti ali predloga za obnovo postopka ne
glede na to, ali je katera od strank sklenila novo zakonsko
zvezo.

421. člen

V sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo na podlagi predloga za
sporazumno razvezo, vnese senat tudi sporazum zakoncev o varstvu,
vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o stikih med zakoncema in
skupnimi otroki.

Če senat zahtevku za razvezo ali razveljavitev zakonske zveze
ugodi, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih
otrok ter o stikih med zakoncema in skupnimi otroki. O tem odloči
senat tudi, če ni bil postavljen ustrezen zahtevek, če je bil
postavljen, pa nanj ni vezan.

O preživljanju zakonca odloči senat samo na njegovo zahtevo.

Senat izda na zahtevo bivšega zakonca ali organa, pristojnega za
socialne zadeve, novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka ter o
stikih, če to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka.

Če senat ugotovi, da sporazum zakoncev iz prvega odstavka tega
člena ni v skladu s koristjo otrok, predlog za sporazumno
razvezo zavrne.

Na hitro sem pogledala še Zakon o notariatu, a sem našla samo tole:

V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji
pravni posli:

1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema,

2. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta
poslovna sposobnost,

3. sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju,

4. drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti
sklenjeni v obliki notarskega zapisa.

Ampak to nima veze s samo ločitvijo… premoženjske zadeve so premoženjske zadeve….

New Report

Close