Naslovnica Forum Zdravje Splošno Družinska medicina družinski zdravnik

družinski zdravnik

Verjetno nisem prva, ki me zanima, v čem je razlika med osebnim splošnim zdravnikom in družinskim zdravnikom. V naši družini bi radi imeli družinskega zdravnika, vendar sva oba z možem zadovoljna s svojima osebnima zdravnikoma, poleg tega pa otroke avtomatično napotijo k pediatru. Po kakšnem principu torej deluje družinska medicina in katere so njene bistvene prednosti?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
Sonja

Spoštovani!

Osebni zdravnik je politični konstrukt, kot je bil včasih rajonski zdravnik, obratni zdravnik ipd. Zadeva se nanaša zgolj na to, da ste po Pravilih o obveznem zdravstvenem zavarovanju izbrati enega (samega) zdravnika splošne medicine, h kateremu boste hodili na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja. Noben drug naj ne bi imel pravice, da vam npr. napiše recept, napotnico ipd.

Splošni zdravnik je ostanek izrazja, ki je nastajalo v času, ko so se iz celovite medicine počasi začeli odcepljati profili, ki so se ukvarjali z ozko specifičnimi problemi, npr. kardiologi, nevorkirurgi, otroški zdravniki ipd. Kdor se ni odločil za nobeno ožjo specialnost je ostal “splošni zdravnik”. Nekaj časa je celo veljalo, da bo splošna medicina izumrla, ker bo človek sam vedel, če ga boli glava bo šel k nevrologu, če bo imel smrkav nos k infektologu in če si bo zlomil nogo h kirurgu… Torej vsak zdravnik brez specilaizacije je splošni zdravnik, torej vsi, ki so končali medicinsko fakulteto in nimajo končane specializacije, tj. vsi sekundariji, speciaizanti tudi v bolnišnicah, zaposleni na raznih inštitutih – vse do fakultetnih profesorjev, ki delajo v takih ustanovah. Jasno je, da izraz ne popisuje pravega pomena splošne medicine, zato smo dolgo uporabljali izraz zravnik splošne medicine, da bi se vedelo, da je to zdravnik, ki se ukvarja s splošno medicino in ker nekaterim tudi to ni zadoščalo, smo se oprijeli izraza zdravnik družinske medicine, ki ga uporabljajo v ZDA in marsikje drugje po svetu. Zdravnik družinske medicine pri svojem delu upošteva bolnikove telesne, duševen, socilane in družinske pogoje za razvoj in zdralvjenje bolezni. Več o tem lahko preberete tudi na straneh http://www.drmed.org.

Družinski zdravnik pa je pravzaprav kateri koli zdravnik, ki ga izbere cela družina ali pa je t.i. hišni prijatelj. Za zdravnika družinske medicine ni nujno, da zdravnik vse člane iste družine, ker uporablja metode, da se seznani z delovanjem in strukturo družine, kolikor je to potrebno za obravnavo članov, za katere skrbi. Seveda mu je dlo v mnogočem olajšano, če osebno pozna vse družinske člane.

Nihče vas ne more direktno poslati z otrokom h komur koli. Starši imajo praviso svobodne odločitve, koga bodo izbrali za otrokovega zdravnika, kar tudi ni povezano s programom preventive, ki je ločen od zdravljenja in ga izvajajo za to pooblaščeni pediatri in nekateri zdravnik družinske medicine.

Lep pozdrav!

Janko Kersnik

New Report

Close