6-urni delovnik

Pozdravljene!

Ali katera dela skrajšani 6-urni delovnik po porodniški. Kako ste napisale vlogo, ali je potrebno omeniti na kateri zakon se sklicujete.
Jaz sicer delam že dva meseca, pa me zelo mika, da bi delala 6-urni delovnik… se mi zdi, da toliko zamujam pri našem cukrčku.
Ali se vam pri plači veliko pozna?

Hvala za informacije

Plača je 25% manjša, ampak se splača, a ne!

DOPIS za delodajalca:

kraj, datum

ime podjetja
naslov podjetja

Zadeva: DELO S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM

Na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) (Ur. list RS, št. 97/01), ki v prvem odstavku 48. člena določa, da ima pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, krajši delovni čas pa mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost, želim IME IN PRIIMEK, NASLOV, na delovnem mestu IME DEL. MESTA, izrabiti pravico do 5-urnega delovnega časa do dopolnjene otrokove starosti treh let.

Glede na to, da sem zaposlena pri podjetju za nedoločen čas in bi po končanem porodniškem dopustu izrabila pravico do dela s krajšim delovnim časom, bi z delom s skrajšanim (6-urnim) delovnim časom nastopila dne XX.11.2005 do XX.11.2007.

Zaposlena bi delo v tem obdobju opravljala po 6ur na dan oziroma 30ur tedensko, in sicer PRIHOD IN ODHOD OZ. KATERE DNEVE IN PO KOLIKO UR, s pripadajočim sorazmernim časovnim delom za malico, ostale pravice delavca in delodajalca pa izhajajo iz pogodbe o delu. Po tem času bom zopet delala s polnim delovnim časom.

Zahvaljujem se vam za razumevanje!

PODPIS

Tejasn

Najlepše se zahvaljujem za izčrpno informacijo!!!!

New Report

Close