Družinska medicina in družinski zdravnik

Družinski zdravnik je pravzaprav kateri koli zdravnik, ki ga izbere celotna družina in je t. i. hišni prijatelj.

Družinska medicina je akademska in znanstvena veda, s svojo lastno izobraževalno vsebino, raziskavami, z dokazi podprto klinično dejavnostjo in klinično specialnostjo, ki je usmerjena v primarno zdravstveno varstvo.

Značilnosti družinske medicine so v tem, da …

 • gre običajno za prvi stik z zdravstveno službo v okviru sistema zdravstvenega varstva, ki svojim uporabnikom zagotavlja odprt in neomejen dostop ter se ukvarja z vsemi vrstami zdravstvenih težav, ne glede na starost, spol ali druge značilnosti obravnavane osebe.
 • učinkovito uporablja vire oz. sredstva zdravstvenega varstva, tako da usklajuje oskrbo bolnikov, sodeluje z ostalimi strokovnjaki v okviru primarnega zdravstvenega varstva in se povezuje z drugimi specialnostmi ter prevzema vlogo posrednika za bolnika, kadar je to potrebno.
 • razvija odnos, ki je osredotočen na posameznika, njegovo/njeno družino in skupnost.
 • ima edinstven potek posveta med zdravnikom in bolnikom, ki z učinkovitim sporazumevanjem postopoma ustvari povezanost med zdravnikom in bolnikom.
 • je odgovorna za zagotavljanje dolgoročne, kontinuirane oskrbe, kot to zahtevajo potrebe bolnika.
 • uporablja specifičen način odločanja, ki ga določata razširjenost in pogostnost pojavljanja bolezni v skupnosti.
 • sočasno obvladuje akutne in kronične zdravstvene težave posameznih bolnikov.
 • obravnava bolezni, ki se v zgodnjem stadiju svojega razvoja lahko pojavijo na nediferenciran način, kar včasih lahko zahteva nujno posredovanje.
 • spodbuja zdrav način življenja in blagostanje bolnikov z ustreznim in z učinkovitim ukrepanjem.
 • ima specifično odgovornost do zdravja v skupnosti.
 • se ukvarja z zdravstvenimi težavami v psihološkem, socialnem, kulturnem in eksistencialnem okviru.

[see url=”https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=5934″]Družinski zdravnik vs. Osebni zdravnik[/see]

Specialnost družinske medicine

Zdravniki družinske medicine so zdravniki specialisti, usposobljeni v temeljnih načelih stroke. So osebni zdravniki, ki so v prvi vrsti odgovorni za zagotavljanje vsestranske in kontinuirane zdravstvene oskrbe vsakega posameznika, ki išče zdravniško pomoč ne glede na njegovo starost, spol ali bolezen. Skrbijo za posameznike v okviru njihovih družin, skupnosti in njihove kulturne skupnosti, pri čemer vedno spoštujejo samostojnost svojih bolnikov. Prepoznavajo tudi svojo strokovno odgovornost do skupnosti. Pri dogovarjanju s svojimi bolniki o načrtu vodenja oz. obvladovanja bolezni upoštevajo psihične, psihološke, socialne, kulturne in eksistencialne dejavnike, pri čemer uporabljajo znanje in zaupa nje, pridobljeno na osnovi večkratnih stikov med bolnikom in zdravnikom. Zdravniki družinske medicine izvajajo svojo strokovno vlogo s pospeševanjem zdravja, preprečevanjem bolezni, z zdravljenjem in s paliativno oskrbo. Omenjene dejavnosti opravljajo neposredno ali pa s pomočjo drugih dejavnosti oz. služb, odvisno od zdravstvenih potreb in razpoložljivih sredstev v skupnosti za katero skrbijo, prav tako pa, kadar je to potrebno, pomagajo bolnikom pri dostopu do omenjenih storitev. Sprejeti morajo odgovornost za razvijanje in ohranitev svojih sposobnosti, osebnega ravnovesja in vrednot kot osnove za učinkovito in varno zdravstveno oskrbo bolnikov.

Oglejte si predstavitev: “Zakaj k zdravniku družinske medicine?”

Temeljna znanja in veščine zdravnikov družinske medicine

Definicija družinske medicine, kot stroke in zdravnikov specialistov družinske medicine mora neposredno določati ključne pristojnosti oz. temeljna znanja in veščine zdravnika družinske medicine, pri čemer s ključnimi pristojnostmi oz. temeljnimi znanji in veščinami mislimo tiste, ki so bistvene za stroko, ne glede na sistem zdravstvenega varstva, na katerega se nanašajo oz. v okviru katerega se uporabljajo.

Enajst bistvenih značilnosti, ki opredeljujejo omenjeno stroko, se nanaša na enajst znanj in veščin, ki jih mora obvladati vsak zdravnik specialist družinske medicine. Lahko jih združimo v šest temeljnih znanj in veščin (glede na zgornje značilnosti):

 • Vodenje primarne zdravstvene oskrbe (a, b)
 • V osebo usmerjena zdravstvena oskrba (c, d, e)
 • Zmožnosti reševanja specifičnih težav (f, g)
 • Celostni pristop (h, i)
 • Usmerjenost v skupnost (j)
 • Celovito oblikovanje modelov (k)

Za opravljanje dela v okviru svoje specialnosti uporablja zdravnik znanja in veščine na treh področjih:

 • klinične naloge,
 • sporazumevanje z bolniki in
 • vodenje ambulante.

Glede na to, da gre za stroko, ki se osredotoča na osebo, je treba kot bistvene upoštevati tri osnovne posebnosti:

 • Kontekstualno: upoštevanje konteksta osebe, družine, skupnosti in njihove kulture
 • Vedenjsko: temelji na zdravnikovih strokovnih sposobnostih, vrednotah in etiki
 • Znanstveno: uporaba kritičnega in z raziskavami utemeljenega pristopa k izvajanju in vzdrževanje le-tega s pomočjo stalnega učenja in izboljševanja kakovosti.

Medsebojni odnosi oziroma medsebojno vplivanje temeljnih veščin, področji izvajanja in osnovnih lastnosti označujejo to stroko in poudarjajo kompleksnost specialnosti.

Ravno omenjeni kompleksni medsebojni odnos med temeljnimi veščinami mora biti vodilo in se hkrati odražati v oblikovanju načrta za poučevanje, raziskovanje in izboljševanje kakovosti.

Vir: Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije

Imate vprašanje? Za več informacij in strokovnih nasvetov obiščite forum Družinska medicinana katerem vam bo moderatorka Marija Štefančič Gašperšič, dr. med., spec. družinske medicine odgovorila na vprašanje.  

Nekaj zanimivih tem iz foruma:

Družinski zdravnik – Prednosti in slabosti

Zdravnik družinske medicine in odnosi v družini

Izzivi družinske medicine

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,431
04.08.2021. ob 10:14
284,549
04.08.2021. ob 15:53
110,204
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več

New Report

Close